با سلام
سومین ایراد رییس مجلس شورای اسلامی به مصوبه طرح مهرآفرین

لینک:
http://shenasname.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1707:mehr&catid=143:mehr&Itemid=242