پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

احتمال مرگ در این مشاغل زیاد است

پاراف احتمال مرگ در این مشاغل زیاد است : موسسه بیزینس اینسایدر فهرستی از مشاغل پر استرس رو منتشر کرد . گفته میشه افرادی که هنگام کار استرس زیادی بهشون وارد میشه در معرض سکته و مرگ ناگهانی هستند.البته نام کارمندان هم در این لیست دیده میشه .

تعداد زیادی از کارمندان با ارباب رجوع و البته ارتباط از طریق تلفن و سایر راه ها سرو کار دارند . حتما ورزش و تغذیه مناسب رو فراموش نکنید .
– نیروهای پلیس، آتش‌نشانی و امدادگر: توانایی فرد برای تحمل استرس: ۹۸.۵
– تکنیسین بیهوشی: توانایی فرد برای تحمل استرس: ۹۸.۲
– کارمند مرکز تماس یا پیام ( یا دارای ارباب روجوع ) : توانایی فرد برای تحمل استرس: ۹۸.۲
– پزشک زنان و زایمان: توانایی فرد برای تحمل استرس: ۹۶.۵
– پزشک جراح: توانایی فرد برای تحمل استرس: ۹۶.۲
– خلبان و کمک خلبان و مهندس پرواز: توانایی فرد برای تحمل استرس: ۹۵.۲
– پزشک آزمایشگاه: توانایی فرد برای تحمل استرس ۹۵
– گوینده: توانایی فرد برای تحمل استرس ۹۴.۷
– روانپزشک: توانایی فرد برای تحمل استرس: ۹۴.۲
موسسه بیزینس اینسایدر فهرستی از مشاغل پر استرس رو منتشر کرد . گفته میشه افرادی که هنگام کار استرس زیادی بهشون وارد میشه در معرض سکته و مرگ ناگهانی هستند.البته نام کارمندان هم در این لیست دیده میشه .
تعداد زیادی از کارمندان با ارباب رجوع و البته ارتباط از طریق تلفن و سایر راه ها سرو کار دارند . حتما ورزش و تغذیه مناسب رو فراموش نکنید .
این مطلب را هم بخوانید :   برخی بیماری‌ های پنهان کار! چرا هر روز با انبوهی از استرس به خانه می‌رویم؟