پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

شكايت كارمندان و كاركنان دولت به ديوان عدالت اداری

نحوه شکایت کارمندان و کارکنان دولت به دیوان عدالت اداری

پاراف مطالب اختصاصی در مورد نحوه شکایت کارمندان و کارکنان دولت به دیوان عدالت اداری : کارمندان و کارکنان دولت ، اصولا زمانی دست به شکایت از اداره محل کار خود به دیوان عدالت اداری می برند که فکر میکنند حقی از آنها ضایع شده و اداره محل کار نیز به حق آنها توجه نکرده و حق و حقوق آنها را اعمال نمیکند.اما آیا کارمند میتواند به صرف اینکه فکر میکند حقی از او ضایع شده اقدام به شکایت نماید!؟ وقت خود ، دستگاه و دیوان را تلف نماید!؟

همه کارمندان و کارکنان دولت باید بدانند که دستگاهها ذهنیت مثبتی در خصوص شکایت کارمندانشان در دیوان عدالت اداری بر علیه خودشان ندارند.پس بنابراین بی خود و بی جهت نباید دست به شکایت برد.ما به شما خواهیم آموخت که چه رفتاری در پیش بگیرید که کمترین هزینه و بیشترین منفعت را برای شما داشته باشد.این را همیشه به یاد داشته باشید که برای شکایت همیشه وقت هست.

حالا چه باید کرد:

۱- ابتدا با مطالعه قوانین،پرس و جو ، مشاوره مطمئن شوید که حق با شماست و دستگاه به نمایندگی از دولت حقی از شما ضایع نموده است.

۲- با استفاده از روشهای مصالمت آمیز و دوستانه ، استفاده از ریش سفید و بزرگتر و یا هر روش  دیگری که بوی لطافت و مهربانی و صلح و سازش بدهد سعی کنید حق خود را دریافت نمایید.

۳- اگر حق احقاق نگردید ، بصورت غیر رسمی با دستگاه خود ، واحدهای تابعه بالاتر تا وزارخانه و در صورت لزوم سایر دستگاهها صحبت کرده تا متوجه شوید گیر کار کجاست ودر واقع چه چیز باعث میشود که شما نتوانید به حقتان برسید.پس از آنکه کاملا دریافتید که موضوع از چه قرار است ، بصورت کتبی درخواست ( و نه شکایت) خود را جهت برقراری حق با ذکر مستندات به محل کار خود ارائه نمایید.اگر نتیجه حاصل نشد ، درخواست دیگری را با ذکر مستندات به واحد تابعه بالاتر ارائه نمایید و این کار را تا وزارت خانه یا واحد مرکزی دستگاه ادامه دهید.در طول مکاتبات نیز به مکاتبه قبلی با دستگاه پایینتر اشاره نمایید.

بخشی از کارمندان در طول این فرایند به حق خود خواهند رسید.

۴- در صورتیکه تا این مرحله به نتیجه نرسیدید ، کلیه مستندات به دست آمده و مکاتبات انجام شده با دستگاهها را جمع آوری کرده و انها را ضمیمه  یک برگ اظهارنامه دیوان عدالت اداری نمایید.متن شکایت خود را بصورت مستند و گویا و خلاصه وارد اظهارنامه نمایید.از ارائه جملات توصیفی و احساسی خودداری نمایید.سعی کنید با ذکر مستندات و قوانین و مقررات تنها به احقاق حق خود و اینکه دستگاه با چه دلایلی آن را رد نموده است بپردازید.

مستندات لازم:

کامل بودن و محکم بودن مستندات در اقناع دستگاه و دیوان به جهت احقاق حق بسیار مفید است.بنابر این صرف وقت و حوصله در این مرحله و تمام مراحل بعد ضروری است.بناربراین می بایست موارد زیر را تهیه نمایید:

۱- مستند اصلی که بر اساس آن اطمینان حاصل کرده اید که حقتان ضایع شده است.

۲- مستندات فرعی،مشابه و یا موازی که در جهت اثبات مستند اصلی مفید خواهند بود.

۳-جستجو و در صورت وجود دست یابی به رای مشابه دیوان در زمینه مورد شکایت

۴- جستجو و در صورت وجود دست یابی به کارمندی که در نقطه دیگری از این حق استفاده نموده است.

یادآوری:

کارمندان و کارکنان دولت باید توجه داشته باشند که پس از تهیه مستندات می بایست مراحل بالا را طی نمایند و بسته به نظر و میزان استحکام مستندات ممکن است در هر مرحله به حق خود رسیده و دیگر نیازی به شکایت نباشد.

راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری:

۱-داد خواست:

۱-۱بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم داد خواست مخصوص است که تهیه فرم مزبور از طریق دفاتر پستی سراسر کشور  یا دانلود از پایگاه اطلاع رسانی  دیوان میسر است.

۱-۲ تکمیل فرم دادخواست به زبان فارسی به شرح  ذیل است:

۲- مشخصات شاکی: (وفق ماده ۱۸ قانون دیوان )

۲-۱ اشخاص حقیقی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شغل، تابعیت واقامتگاه (نشانی کامل شامل: نام استان-نام شهر-میدان-خیابان-کوچه-شماره پلاک منزل-پلاک میبایست دقیق باشد به طوریکه بین اعداد ۲و۳ و یا ۰و۵ -۶و ۴ اشتباه نشود.)

– شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را اعلام نماید.

۲-۲ اشخاص حقوقی: (حقوق خصوصی۰)نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی، شماره تلفن تماس و (کد ملی صاحبان امضاء اوراق و اسناد تعهد آور طبق آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی)

۲- ۳ارائه آگهی ثبت شرکتها در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شرکت ها، پروانه تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.

۲-۴ درصورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.

۳-مشخصات وکیل دادگستری (در صورت دارا بودن):

۳-۱ نام ونام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی.

۳-۲هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام ویا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد باید رونوشت مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

۳-۳توضیح اینکه: شاکی می تواند به وکلای پایه یک دادگستری وکالت بدهد و لازم است در وکالتنامه رسمی تنظیمی حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وکالت، موضوع وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن  و نیز وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت به روشنی وشفافیت کامل آمده باشد.

تبصره: کارآموزان وکالت با معرفی وکیل و سرپرست می توانند وکالت نمایند.

همچنین کسانی که به عنوان وکیل، نماینده قانونی، ولی، وصی،  قیم یا مدیرعامل شرکت بخش خصوصی و شخص ثالث میخواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارک نشان دهنده سمت خود را به صورت مصدق به ضمیمه دادخواست ارسال نمایند.

۴-مشخصات طرف شکایت:

۴-۱ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل خدمت مأمور دولت در صورت امکان.

۴-۲نام کامل دستگاه طرف شکایت (دستگاه های موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری).

۵-موضوع شکایت وخواسته:

موضوع شکایت و خواسته می بایست صریح و منجز باشد. حتی الامکان از طرح خواسته های متعدد در ضمن یک دادخواست که با یکدیگر ارتباط ندارند خودداری فرمایید (ماده ۳۱ قانون دیوان)

۶-شرح شکایت:

از نوشتن متن های طولانی اجتناب شود و  مطالب چکیده و غیر مبهم و عاری از خط خوردگی و غلط املایی باشد و حتما پس از حروف چینی تصحیح گردد.

۶-۱ امضاءیا اثر انگشت شاکی:یاوکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست.

۷-مدارک ودلایل مورد استناد:

۷- ۱دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد.

۷-۲برابر ماده ۲۰ قانون رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد پیوست داد خواست شود و تصویر رونوشت مدارک باید به وسیله دبیر خانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر داد گاههای عمومی دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحد های دولتی و عمومی تصدیق شود و در صورتی که در خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگریها یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی گواهی شود و در صورتی که تصدیق مدارک از سوی شاکی ممکن ناشد یا شاکی نتواند تصویری از آنها را ارایه نماید ذیل داد خواست ذکر نماید تا برابر تبصره ۲ ماده فوق اقدام گردد.

۷-۳- تصویر شناسنامه وکارت ملی

تذکر: کلیه مدارک و ضمائم قبل ازتحویل به دیوان به صورت حضوری و غیر حضوری، تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.

۸-هزینه دادرسی(ماده۱۹دیوان)

۸-۱ الصاق ۰۰۰/۱۰۰ هزار ریال تمبر دادگستری بر روی صفحه اول داد خواست اصلی در مرحله بدوی و دویست هزار ریال بر روی داد خواست تجدید نظر خواهی الزامیست .

۸-۲ هزینه تصدیق هر یک از مدارک و اوراق پیوستی دو هزار ریال تمبر داد گستری بوده وکه بایستی بر روی آنها الصاق گردد.

۹-مهلت تقدیم داد خواست:موضوع بند دو ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری

مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. مراجع مزبور مکلفند دررأی یاتصمیم خودتصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است . در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آنرا بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی و در مواردیکه به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است(تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان )

۱۰-پس از تنظیم دادخواست وضمایم میبایست به وسیله پست سفارشی به دبیر خانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در استانها تحویل و یا به پست الکترونیکی به دیوان ارسال شود. تاریخ ثبت داد خواست در دبیر خانه و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی ،تاریخ تقدیم داد خواست محسوب خواهد شد.(وفق ماده ۲۳ قانون دیوان).

۱۱-در صورت مراجعه حضوری به دبیر خانه مرکزی دیوان در تهران_ به نشانی ظلع جنوب غربی پارک شهر خیابان بهشت و یا دفاتر اداری دیوان در استانها واقع در مراکز استانها _رسید ۱۶رقمی رایانه ای،مشتمل بر تاریخ تقدیم داد خواست و نیز شعبه رسیدگی کننده از سوی دبیر خانه به شما تسلیم می شود که نگهداری رسید مشخصات پرونده تقدیمی به دیوان به منظور پیگیری از یا پایگاه اطلاع رسانی دیوان شعبه ضروری است و در صورتی که داد خواست را پستی ارسال نمایید می توانید با شماره ۵۱۲۰۰ تماس حاصل نموده ویا با ارسال پیامک به ۳۰۰۰۹۶۹۹ از شماره ۱۶ رقمی و رمز پرونده مطلع شوید.

۱۲-به سوال صدر داد خواست آبا تا کنون سابقه طرح شکایت در دیوان عدالت  اداری را داشته اید؟ صادقانه پاسخ دهید.

۱۳- نکته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. چنانچه تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی صورت گیرد باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست .

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست:

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها:

۱- ارائه آراء کمیسیون ماده صد (بدوی و تجدیدنظر)

۲- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای کمیسیون بدوی ماده صد که به آن اعتراض نشده باشد.

۳- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت (نقل و انتقالات سند)

۴- تصویر کلیه صفحات پروانه ساختمان.

توجه: در سایر شکایات به طرفیت شهرداری باید رای صادره (توسط شهرداری یا کمیسیون مربوطه) مانند کمیسیون ماده ۷۷ ضمیمه شود.

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش:

۱- درخواست هزینه سفر: ارائه احکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی(حکم کارگزینی مبدا ومقصد).

۲- موضوع اخراج از محل خدمت : حکم اخراج صادره با ابلاغیه رای به همراه حکم کارگزینی.

۳- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: آخرین حکم کارگزینی شاکی.

۴: کارکنان غیر ستادی وزارت آموزش و پرورش طرف شکایت خود را اداره کل استان محل خدمت یا استانی که آزمون استخدامی بر قرارنموده است قرار دهند.

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره کار و اموراجتماعی:

۱- ارائه آراء هیات های تشخیص وحل اختلاف

۲- در صورتی که آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت، کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شرکت ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.

تذکر: در صورتی که رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذکور الزامی است.

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی:

۱- درخواست سنوات بازنشستگی:

۲- حکم بازنشستگی

۳- مدارک پرداخت حق بیمه

۴- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

ج- درخواست احتساب حق بیمه :

۱- رای اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است.

۲- حکم کارگزینی در صورتی که شاکی در استخدام کشوری بوده است.

۳- مدارک پرداخت حق بیمه

چ- درخواست مستمری از کارافتادگی:

۱- آراء کمیسیون های پزشکی (بدوی و تجدیدنظر)

۲- مدارک پرداخت حق بیمه

۳- مدارک کارگزینی

ح- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:

۱- گواهی انحصار وراثت

۲- مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی

خ – درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث :

۱- مدارک پرداخت حق بیمه

۲- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری

۳- گواهی انحصار وراثت

مدارک لازم جهت اعتراض به آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری:

۱- تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر.

۲- مدارک استخدامی (احکام کارگزینی).

تذکر: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حکم اخراج یا ابلاغیه حکم را به همراه حکم کارگزینی پیوست دادخواست نمایند.

مدارک لازم برای سایر موارد:

۱- موضوعات مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی: آراء بدوی و تجدیدنظر

۲- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی (از قراردادی یا پیمانی به رسمی): حکم کارگزینی– سایر مستندات مربوطه

۳- اعتراض به آراء هیات های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر

۴- اعتراض به عدم پذیرش قبول شدگان در آزمون استخدامی دستگاههای دولتی: آگهی آزمون استخدامی- مدارک شرکت در آزمون – مدارک قبولی در آزمون

۵- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری: حکم بازنشستگی – سایر مستندات

ر- موضوعات مربوط به کارکنان نظامی و انتظامی:

ا- اعتراض به اخراج از محل خدمت : مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

۲- مشاغل سخت وزیان آور: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

۳- درخواست فوق العاده حق اشعه: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

۴- اعتراض به آرای کمیسیون های اداری: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

۵- درخواست اعاده به خدمت: مدارک استخدامی – حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی

۶- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان آور:

۷-حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاکی

۸- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی درخصوص اشعه:

۹-حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد – مستندات استحقاق شاکی

۱۰- اعتراض نیروهای نظامی وانتظامی به آراء کمیسیون های اداری:

۱۱-آرای قطعی بدوی وتجدیدنظر- حکم کارگزینی که در آن رای کمیسیون مربوطه قید شده باشد- مستندات مورد شکایت

۱۲- درخواست اعاده به خدمت نیروهای نظامی و انتظامی: مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی – سایر مستندات

۱۳- گمرک: اظهار نامه – ضمانت نامه بانکی – سایر مدارک و مستندات

۱۴-کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مستقر در استانداریها: رای کمیسیون – سایر مستندات

۱۵- سازمان سنجش آموزش کشور: آگهی آزمون- مدارک شرکت در آزمون وقبولی در آن- سایرمستندات

۱۶- اقدامات دانشگاه ها درخصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از کارشناسی:

 ۱۷-  آگهی آزمون – مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن (کارنامه)

۱۸- اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر – سایر مستندات

۱۹- اعتراض به آراء کمیسیون نظارت وهیئت عالی نظارت اصناف: مدارک مربوط به عضویت – سایر مدارک

۲۰- اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح هادی روستایی مصوب سال ۱۳۷۱:

  ۲۱-مصوبه کمیسیون – اسناد مالکیت – سایر مستندات

۲۲- اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک ها:

۲۳-رای کمیسیون – مدارک مالکیت – سایر مستندات

۲۴- قانون توزیع عادلانه آب:

۲۵- اعتراض به نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:

  ۲۶-نظرکمیسیون – مدارک مالکیت – مستندات

۲۷- اعتراض به نظر هیات های سه نفری موضوع مادتین ۱۹ و۲۰ :

۲۸-رای هیات سه نفری – رای هیات پنج نفری – اسناد مالکیت – مستندات داشتن حقابه

۲۹- اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه  و نهر (طبیعی و سنتی) وسیل و مرداب و برکه طبیعی:

  ۳۰-آگهی مربوط – نظر کمیسیون ماده ۴ آئین نامه – مدارک مالکیت – سایر مستندات

۳۱- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع «آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی»:

  ۳۲-رای کمیته فنی – پروانه – سایر مستندات

۳۳- اعتراض به نظر کمیسیون«درجه بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی»:

آراء کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر – پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا- رای کمیسیون – مدارک استخدامی – سایر مستندات

۳۴- کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان:

  ۳۵-رای کمیسیون – مدارک استخدامی – سایر مستندات

تذکر: در تمام موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است.

راهنمای طرح داد خواست اعاده دادرسی:

داد خواست اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی با رعایت موارد مربوط به تنظیم داد خواست بدوی در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است به  دبیر خانه و سپس به شعبه  صادر کننده رأی تقدیم می گردد و هزینه دادخواست برابر هزینه تقدیم داد خواست به شعب تجدید نظر دیوان می باشد و ورود به  آن به هیچ عنوان توسط شخص دیگری غیر از طرفین دعوی،وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنان ممکن نیست . و جهات اعاده دادرس به شرح ذیل است:

الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

مهلت تقدیم داد خواست در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی می باشد.

ژ:جلب ثالث:

مطابق ماده ۵۴ قانون هرگاه شاکی جلب شخص حقیقی و یا حقوقی دیگر ی غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند می تواند به همراه داد خواست اولیه یا داد خواست جداگانه حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت داد خواست اصلی ،تقاضای خود را تسلیم دبیر خانه دیوان نماید و طرف شکایت نیز می تواند ضمن پاسخ کتبی داد خواست خود را با موضوع فوق تقدیم نماید .

س: ورود ثالث:

مطابق ماده ۵۵ این قانون چنانچه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعب دیوان برای خود حقی قایل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین خود را ذینفع بداند می تواند با تقدیم داد خواست به دبیر خانه و یا رعایت اصول دادرسی دیوان وارد دعوی شود.

ش:اعتراض ثالث:

وفق ماده ۵۷ این قانون ارا شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع صادر شده باشد در صورتیکه به حقوق این شخص خلل وارد شود ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض می باشد.

راهنمای طرح داد خواست تجدید نظر خواهی از آرا شعب بدوی دیوان:

کلیه آرا شعب بدوی دیوان از تاریخ اجرای این قانون به در خواست یکی از طرفین یا وکیل یل قایم مقام و یا نماینده قانونی آنها،قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر می باشد که اشخاص مقیم ایران می توانند ظرف ۲۰ روز و افراد مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ با تقدیم داد خواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیر خانه یا دفاتر اداری دیوان تجدید نظر خواهی نمایند و داد خواست فوق باید روی برگه های مخصوص نوشته شود که در آن مشخصات و اقامتگاه تجدید نظر و شماره و تاریخ رای تجدید نظر خواسته شعبه صاد رکننده رای تجدید نظر خواسته و تاریخ ابلاغ رأی و دلایل و جهات تجدید نظر خواهی و سایر مواردیکه درداد خواست بدوی لازم و ضروری است، رعایت نمایند.(ماده ۶۵ قانون دیوان).

اداره کل ابلاغ و اجرای احکام دیوان عدالت اداری:

اداره کل ابلاغ و اجرای احکام دیوان عدالت اداری که یکی از ادارات کل زیر مجموعه معاونت اجرای احکام و نظارت و ارزشیابی می باشد در سال ۱۳۸۶ تشکیل و اداره ابلاغ و اداره جرای احکام از اداره های تابعه آن می باشد.

اداره ابلاغ:

اداره ابلاغ تحت نظر مدیر کل ابلاغ و اجرای احکام  با ارسال به موقع اوراق قضایی از قبیل دادنامه، لوایح،دعوتنامه،اخطاریه ،احضاریه،در راستای بند ب ماده ۶۲ قانون دیوان عدالت اداری در حال انجام وظایف قانونی خود می باشد.

 اداره اجرای احکام

هدف از اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری از ناحیه اشخاص رفع تعدی و تظلمات از مامورین با واحد های دولتی بوده و تا زمانی که رأی صادره قطعی و لازم الاجرا به نحو صحیح و کامل اجرا نشده باشد شاکی به حقوق خود نرسیده فلذا در جهت اجرای صحیح آرا قطعی و جلوگیری از تعلل سازمان طرف شکایت از اجرای رأی واحد اجرای احکام مطابق قانون مرقوم متناسب با حجم ورودی و موجودی پرونده با تشکیل چندین شعبه اجرای احکام و تعدادی دادرس وکارمند دفتری به تعداد لازم موضوع اجرای آرا صادره را مطابق قانون پیگیری می نماید .

ترتیب ارسال و رسیدگی پرونده به اجرای احکام:

مطابق ماده ۳۴ قانون مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۰۷ قانون مصوب سال ۱۳۹۰کلیه سازمانهای محکوم علیه  مکلفند آرا صادره از دیوان را بلافاصله پس از ابلاغ اجرا نمایند. در صورت استنکاف طرف شکایت از اجرای رأی را  مطابق ماده ۳۵ قانون سال ۱۳۸۵ چنانچه شاکی به شعبه صادرکننده رأی مراجعه و اظهار نماید که طرف شکایت از اجرای رأی صادره خودداری نموده پس از بررسی موضوع از طرف رییس شعبه و احراز استنکاف، پرونده به اجرای احکام ارسال و پس از ارجاع آن به یکی از شعب، موضوع اجرای رأی مطابق ماده ۳۶ و ۳۷ قانون پیگیری می شود ولی با اجرای قانون مصوب سال ۱۳۹۰و باستناد ماده ۱۰۸ آرا قطعی از شعب بدوی یا تجدید نظر بلافاصله پس از ابلاغ به اجرای احکام ارسال و پس از ارجاع آن به شعبه اجرای احکام مطابق مواد بعدی اقدامات اجرایی پیگیری می شود.

دفاتر دیوان عدالت اداری در استانها:

دفتر استان اصفهان
اصفهان – فلکه صارمیه – ابتدای خیابان آتشگاه – رو به روی پمپ بنزین – مجتمع شماره ۲ دادسرای عمومی و انقلاب – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۷۷۲۵۷۲۱-۰۳۱۱

دفتر استان گلستان
گرگان – شهرستان گرگان – کمربندی – جنب دانشگاه آزاد اسلامی گرگان – دادگستری کل استان گلستان – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۳۳۱۸۰۹-۰۱۷۱

دفتر استان یزد
یزد – بلوار مدرس – نرسیده به بیمارستان شهدای کارگر – ساختمان جدید دادگستری کل استان یزد – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۸۲۶۷۶۱۴-۰۳۱۵

دفتر استان گیلان
رشت -بلوار شهید مدرس-حد فاصل میدان امام حسین(ع) و میدان جانبازان -دادگستری کل استان گیلان-دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری- کدپستی : ۴۱۸۷۷۸۸۵۶۸۴
شماره تماس:۶-۸۸۳۴۷۰۱ -۰۱۳۱ داخلی ۳۹۵

دفتر استان خراسان رضوی
مشهد- خیابان شهید مدرس (چهارطبقه) – دادگستری کل استان خراسان رضوی – طبقه پنجم- دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۲۰۱۴۵۱۲ ۰۵۱۱

دفتر استان قزوین
قزوین- خیابان فلسطین – چهارراه فلسطین – اداره شوراهای حل اختلاف استان قزوین – طبقه اول- دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۲۶۰۰۰۸-۰۲۸۱

دفتر استان همدان
همدان – خیابان بوعلی (سیزده خانه) – دادگستری کل استان همدان – طبقه سوم – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۸۲۶۸۸۸۷ -۰۸۱۱

دفتر استان کردستان
سنندج- میدان آزادی – مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان سنندج – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۲۸۱۱۳۷-۰۸۷۱

دفتر استان کرمانشاه
کرمانشاه- چهار راه ارشاد – بلوار بنت الهدی – جنب اداره محیط زیست -دادگستری کل استان کرمانشاه – طبقه همکف-دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۶۰ الی ۸۲۲۰۸۵۳ -۰۸۳۱ داخلی ۱۰۱۹

دفتر استان کهکیلویه و بو یر احمد
یاسوج خ گلستان ششم -ساختمان شماره ۲دادگستری -طبقه اول واحد یک .دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۲۲۳۴۴۲۹-۰۷۴۱

دفتر استان خراسان جنوبی
بیرجند – خیابان طالقانی۱۴-شورای حل اختلاف خراسان جنوبی طبقه اول دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۲۲۲۲۳۳۴-۰۵۶۱

دفتر استان آذربایجان شرقی
تبریز – ابتدای سر بالایی خیابان ولی عصر -ساختمان شماره یک دادگستری کل آذربایجان شرقی-طبقه همکف دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۳۸۶۳۳۷-۰۴۱۱

دفتر استان کرمان
کرمان -چهارراه توحید (ارگ)ساختمان مرکزی داد گستری استان کرمان دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۲۲۰۶۲۷۶-۰۳۴۱

دفتر استان فارس
شیراز-خیابان ساحلی شرقی بالاتر از ترمینال کاراندیش-سمت راست ساختمان ابلاغ دادگستری فارس- طبقه دوم دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۲۲۵۸۳۱۰-۰۷۱۱

دفتر استان قم
قم- خیابان ساحلی -ساختمان دادگاه جزایی -طبقه اول دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس:
کد قم :۷۷۵۸۰۸۰-۰۲۵۱

دفتر استان اردبیل
اردبیل-میدان بسیج- دادگستری کل استان اردبیل-طبقه اول -دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۷۷۲۴۲۵۵-۰۴۵۱

دفتر استان سمنان
سمنان – بلوار قدس- دادگستری کل استان سمنان-طبقه همکف- دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۳۵۱۰۲۵-۰۲۳۱

دفتر استان هرمزگان
بندر عباس- چهرراه مطهری – دادسرای عمومی و انقلاب -طبقه همکف-دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۳۳۵۱۶۷۴- ۰۷۶۱

دفتر استان مرکزی
اراک خیابان هیپکو-پایین تر از مسجد حضرت زهرا (س)اداره کل داد گستری استان مرکزی -دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۳۱۳۴۷۷۲-۰۸۶۳

دفتر استان سیستان و بلوچستان
زاهدان – خیابان آزادی-اداره کل دادگستری استان زاهدان – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۳۳۱۹۶۲۰- ۰۵۴۱

دفتر استان آذربایجان غربی
ارومیه خیابان آپادانا- ساختمان پیشگیری از وقوع جرم -طبقه چهارم- دفتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۳۴۵۰۴۹۹- ۰۴۱۱

دفتر استان خوزستان
اهواز- فلکه ساعت – اداره کل دادگستری استان خوزستان-ساختمان اداری طبقه دوم – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۳۳۶۱۵۶۴-۰۶۱۱

دفتر استان لرستان
خرم آباد – انتهای خیابان امام خمینی – دادگستری کل استان لرستان
شماره تماس: ۲۲۳۲۵۱۵-۰۶۶۱

دفتر استان چهار محال و بختیاری
شهرکرد-خیابان آیت اله کاشانی-ساختمان دادگستری شماره۱- طبقه اول-اتاق۲۳ و ۲۴
شماره تماس : ۳۳۴۸۲۲۳-۰۳۸۱

دفتر خراسان شمالی
بجنورد اداره کل دادگستری بجنورد .دفتر نمایندگی دیوان عدالت طبقه همکف
تلفن تماس: ۲۲۳۷۴۱۱ – ۰۵۸۴

دفتر استان زنجان
زنجان- بزرگراه ۲۲ بهمن- میدان سربازگمنام – دادگستری کل استان زنجان- طبقه همکف – اتاق ۱۳۱- دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس: ۴۲۷۳۲۵۵-۰۲۴۱

دفتر استان بوشهر
بوشهر- چهارراه دادگستری – مجتمع اداری دادگستری کل استان بوشهر – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۲۵۳۶۲۸۶-۰۷۷۱

دفتراستان البرز
کرج – عظیمیه – میدان طالقانی – دادگستری استان البرز- طبقه دوم – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۲۵۱۹۰۸۲-۰۲۶۳

دفتر استان ایلام
ایلام – بلوار آزادی – جنب بیت امام جمعه و نماینده ولی فقیه – ساختمان معاونت اجتماعی و دادگستری کل استان ایلام – طبقه دوم – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۳۳۳۶۲۰۴-۰۸۴۱

دفتر استان مازندران
ساری – خیابان مازیار – خیابان امیرکبیر- ساختمان شماره ۲ دادگستری کل استان – طبقه اول – دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری
شماره تماس : ۲۲۱۱۹۲۹ – ۰۱۵۱

این مطلب را هم بخوانید :   برای شکایت از فروشندگان زیاده خواه و عدم رعایت حقوق مصرف کننده چه کنیم؟
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 37
دوست نداشتم: 3
میانگین امتیازات: 12.33

200 دیدگاه در “نحوه شکایت کارمندان و کارکنان دولت به دیوان عدالت اداری

با سلام
کارمند پیمانی شهرداری هستم
برای بهره مندی از مرخصی نه ماهه زایمان (سه ماه مازاد بر آنجه تامین اجتماعی میپذیرد) باید از شهرداری به دیوان عدالت شکایت کنم یا از تامین اجتماعی ؟
و لطفا بفرمایید شکایت باید چه زمانی بعد از شروع مرخصی ششماهه صورت بگیرد ؟

با سلام واحترام خواهش می کنم راهنمایی بفرمائید در ارتباط با پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان دستگاههای دولتی وزارت بهداشت این فوق العاده را فقط در سطح کارمندانی که در ساختمان اصلی وزارت در شهرک غرب هستند اجرا کرده واز سال ۹۵ پرداخت نموده است ولی تا کنون فوق العاده به کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی ودانشکده ها پرداخت نشده یک نمونه از حکم کارمند وزارت هم در اختیار هست با توجه به اینکه سایر وزارت خانه هار این فوق العاده را پرداخت کرده اند آیا امکان طرح شکایت از وزارت بهداشت در دیوان عدالت وجود دارد؟

باسلام
در آزمون استخدامی اخیر مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی که توسط سازمان سنجش برگزار شد در کارنامه ی هیچ یک از داوطلبین، رتبه ی داوطلب و نفرات ذخیره اعلام نشده است،باتوجه به اینکه یک نفر از داوطلبین قبول شده انصراف داده و جایگزین آن مشخص نیست،درخواستی مبنی بر شفاف سازی رتبه به سیستم پاسخگویی اینترنتی سنجش فرستادم ولی پاسخی ندادند و دانشگاه هم از ذخیره ها اعلام بیخبری می کند، به نظر شما برای اطلاع از رتبه ام چکار کنم، آیا کارشان غیرقانونی ست؟
ممنون میشم پاسخ من رو بدید

سلام خستبه نباشید
بنده کارمند پیمانی یکی از ادارات بودم ازطریق گزینش اخراج شدم به دیوان عدالت اداری شکایت کردم دیوان به نفع من رای داد رای گزینش اعتراض کرد و درنهایت رای قطعی شد متن رای (( برگشت بکار وبابت ایامی که بیکار بودم ارسال پرونده ومستندات به تخلفات اداری (کمیته انظباطی)بر طبق ماده ۲۰ تخلفات اداری رسیدگی شود )) الان پرونده بنده حدودا ۴ ماهی در اجرای احکام دیوان عدالت اداری است اجرای احکام ۲ بار به هیات مرگزی گزینش نامه زده اولی این بود که برطبق ماده ۱۰۸ اجرای احکام حکم رو اجرا کنه که گزینش در جوابش نوشته تسلیم به حکم واجرای ان اداره ای که قرار بود من مشغول بکار شود رفتم اداره دیدم حکم کارگزینی که مدیر کل اداره به من میده که بنده امضا کنم برخلاف رای دیوان است داخل حکم کار گزینی عمض عین (یعنی بیمه میده و از پول خبری نیست ) بکار میبره که گویا بنده مقصر بودم در حالی که چنین نیست موضوع این بود که نمیخوان پرونده بره تخلفات اداری پای خیلیا گیره خلاصه من حکم کارگزینی رو امضا نکردم وبه اجرای احکام لایحه نوشتم دادم و اجرای احکام بر اساس همین لایحه بنده دومین نامه رو به هیات مرگزی گزینش نوشت از هیات مرگزی گزینش خواسته برطبق مفاد دادنامه عمل کنه و گزارش همرا مستنداش رو به اجرای احکام دیوان اریه بده گزینش در جواب همین نامه نوشته دارم از طریق مدیر کل اداره پیگیری میکنم با این وجود خبری نیست دروغی نوشته نمیدونم چرا داره وقت تلف میکنه
سوال >> ایا من میتونم دادنامه رو بطورکامل اجرا کنم ؟؟
سوال >> به نظرتون مرحله بعد که اجرای احکام میخواد انجام بده چیه ؟؟؟
اگه نظر یا پیشنهاد یا راهمنایی هم دارین که میتونه به درد من بخوره لطفا دریغ نفرمایید

سلام ، خسته نباشید ، من کارمند دادگستری هستم و استخدام رسمی که تغییر صندوق دادم از خدمات کشوری به تامین اجتماعی که به مدت یک ماه و نیم در عضویت خدمات درمانی بودم اکنون کارهای تغییر صندوقم انجام شده و خدمات کشوری یه چک به تامین اجتماعی داده به مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰هزار تومان که از آن مبلغ ۶۷۰ هزار تومان آن مربوط به یک ماه و نیم تامین اجتماعی است و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار آن که اضافه می شود را تامین اجتماعی پس نمی دهد ، شکایت به دیوان فایده دارد ؟ مبنای محاسبه ۶۷۰ هزار آن ۲۱ درصد هست ضبدر ۱.۵ماه ، حکمم ۲۰۶۹۰۰۰تومان

با سلام و خسته نباشید.
استخدامی رسمی شرکت پتروشیمی ایلام در آزمون سال ۸۴ هستیم.متاسفانه علی رغم آنکه تا یک سال با شماره نفت قید شده در استیت، حقوقمان را دریافت می کردیم در دولت آقای احمدی نژاد که مقرر گردید کارکنان بسته به میل خود تبدیل وضعیت به تامین اجتماعی شوند یا در همان وضعیت سابق بمانند؛ مدیر عامل وقت تمام کارکنان را بدون استعلام از رضایت آنها مبنی بر تبدیل وضعیت – در حالیکه دوره کارآموزی را درعسلویه می گذراندیم- تغییر وضعیت داد. این متاسفانه شروعی بر بدبختی و واماندگی مابود.بطوریکه هم اکنون پس از گذشت ۱۱ سال نه حکم کارگزینی گرفته ایم و نه گرید و حتی تکلیف منازل سازمانی که مقرر بود سال ۸۷ به ما تحویل داده شود مشخص نشده است. در طول این سال ها تعداد کارکنان به لطف سفارش های نمایندگان مجلس و دیگر اشخاص قدرتمند در استخدام نیروهای قراردادی- و نیز اضافه شدن نیروهای قراردادی سال ۹۵ که البته با آزمون وارد شده اند -بیش از دو برابر شده است و این در حالی است که ما هنوز در احقاق حقوق ابتدایی مان ناتوانیم.شرکت به صورت موردی آنجا که به سود خودش است – از آنجا که هم اکنون از حالت دولتی به خصوصی تبدیل وضعیت شده است-
به قوانین کار و تامین اجتماعی استناد می نماید و هر جا که مطالبات ما در میان است یا به آیین نامه ناقص داخلی رجوع کرده و یا ما را بی جواب می گذارد تا جاییکه حتی نمره ارزشیابی هر ساله که تاثیر به سزایی در افزایش حقوق پایه هر ساله کارمند را دارد از دو سال پیش تاثیر داده و به مطالبه ما در مورد نمره ارزشیابی( اپریزیال) سال های پیش جوابگو نیست. سوال من از خدمت شما که با این متن طولانی خسته تان نمودم این است که برای احقاق حق در این شرکت عجیب که هر روز هم مبهم تر و پر مساله تر می شود اصولاً چه باید کرد؟ از کجا باید شروع نمود و تا کجا باید ادامه داد. ؟ ممنون از حسن توجه شما

با سلام
بر ای گرفتن سابقه خدمت در دستیاری پزشکی با توجه به تعهد سپردن که کار نباید کنیم چطوری به دیوان عدالت اداری می توانیم شکایت کنیم با توجه به اینکه برای اعضای هیئت علمی در صورت پرداخت حق بازنشستگی توسط خود فرد محاسبه می شود.

با سلام بنده کارمند رسمی دارای ۱۲ سال سنوات خدمتی و دارای پست سازمانی کارگزین از مجموعه تشکیلات بیمارستان و دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشم و تمام مدت خدمتم در پست سازمانی خود و در بیمارستان مشغول انجام وظیفه بوده ام . مدت یک ماه است بدون هیچ دلیل و توضیحی اینجانب را با ابلاغ انشایی و بدون حفظ سمت به مرکز بهداشت انتقال داده اند و در مرکز بهداشت با ابلاغ انشایی محل خدمت بنده را بایگانی مرکز بهداشت معرفی نموده اند لذا خواهشمند است نظر به اینکه تمام مراحل را تا سطح دانشگاه علوم پزشکی برای کار در محل خدمت خود را پیگیر شدم ولی مدیر شبکه بهداشت و درمان موافقت نمی نمایند و ابراز می نمایند که باید در بایگانی ماندگار باشم . آیا بنده میتوانم از طریق دیوان پیگیر حق خود (خدمت در پست سازمانی کارگزین و محل خدمتی خود بیمارستان) باشم .

با سلام بنده کارمند رسمی دارای ۱۲ سال سنوات خدمتی و دارای پست سازمانی کارگزین از مجموعه تشکیلات بیمارستان و دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشم و تمام مدت خدمتم در پست سازمانی خود و در بیمارستان مشغول انجام وظیفه بوده ام . مدت یک ماه است بدون هیچ دلیل و توضیحی اینجانب را با ابلاغ انشایی و بدون حفظ سمت به مرکز بهداشت انتقال داده اند و در مرکز بهداشت با ابلاغ انشایی محل خدمت بنده را بایگانی مرکز بهداشت معرفی نموده اند لذا خواهشمند است نظر به اینکه تمام مراحل را تا سطح دانشگاه علوم پزشکی برای کار در محل خدمت خود را پیگیر شدم ولی مدیر شبکه بهداشت و درمان موافقت نمی نمایند و ابراز می نمایند که باید در بایگانی ماندگار باشم . آیا بنده میتوانم از طریق دیوان پیگیر حق خود (خدمت در پست سازمانی کارگزین و محل خدمتی خود بیمارستان) باشم .

با سلام

متشکرم که به کامنت های بازدید کنندگان پاسخ میدید.
یه سوال مهمی داشتم.
بنده به عنوان دانشجو مقطع کارشناسی ارشد، اگه بخوام به خاطر اجحافی که در حق بنده بابت پایان نامه صورت گرفته اعتراض کنم، به غیر از دانشگاه خودم باید به کجا اعتراض کنم؟
دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی یا …؟

ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.
با تشکر

با سلام. اگر خلاف قوانین و مقررات صورت گرفته ابتدا از بازرسی خود دانشگاه بعد وزارت علوم و در نهایت دیوان عدالت(در صورت دولتی بودن)

سلام جانباز ۲۵/.هستم دارای مدرک تحصیلات کارشناسی و دارای پست سازمانی تخصصی سی سال خدمت تمام شد در خواست تمدید نمودم دستگاه موافقت نکرد ایا پست سازمانی تخصصی هستم شامل ماده ۱۰۳خدمات کشوری نمی توانم تمدید نمایم وحتما باید مدرک ارشد داشته باشم ۲- در مدت خدمت تقلیل خدمت روزانه جانبازی روز ۴۵ دقیقه استفاده نکردم و دستگاه نسبت به ذخیره ان برابر قانون قبول نمی کنند جکار نمایم ۳- جانبازان بعد از سی سال خدمت حقوق بازنشتگی اخرین احکام حقوق دریافتی می باشه یا معدل ۲۴ ماه می باشد در صورت امکان با مستند قانونی ارائه طریق فرماید با احترام

با سلام. برای تمام این موارد در سایت مطالبی موجود است. ضمنا به واحد اشتغال بنیاد مراجعه کنید. در صورت عدم رعایت قانون به کمیسیون ماده ۱۶ و یا دیوان هم میتوانید شکایت کنید.

باعرض سلام اینجانب کارمند اعاده بخدمت ایثارگر میباشم جهت استفاده از مزایای ایثارگری گواهی حضور درجبهه به شرکت مخابرات ارائه نمودم ولی با کمال تعجب اظهار داشتند چون در متن گواهی شما نوشته شده ازطریق هلال احمرجهت اعزام به جبهه به سپاه معرفی شده اید از اعتبار ساقط میباشد لازم به ذکر میباشد بنده ازطریق هلال اهمر به بسیج سپاه معرفی ویکسال متوالی با تایید سپاه پاسداران از هلال احمر حقوق دریافت نموده ام حال سوال من این است مگر هلال احمر بدون مجوز امثال بنده را جهت اعزام به جبهه به سپاه معرفی مینمود؟ کارگزینی شرکت مخابرات میگوید درارایه گواهی نباید نام هلال احمر باشد.نیروی انسانی سپاه میگوید چون از هلال احمر حقوق گرفته ای ماهم ازعنوان هلال احمر استفاده میکنیم .تاکیدا بنده یکسال متوالی بامعرفی هلال احمر باعنوان بسیجی توسط سپاه در جبهه بودم لطفا این حقیر جانباز را راهنمایی بفرمایید

سلام بنده از کارکنان شرکتی در جهاد کشاورزی استان لرستان شهر خرم آباد هستم این سازمان حدود ۷۰ نفر نیروی حجمی دارد که حدود شصت نفر بعنوان نگهبان کار میکنند و با آنها قرداد بستندو ظاهرا پیگیر تبدیل وضعیت انها هستند اما ما ۱۰ نفر نیروی اداری را بعد از دو سال سابقه میخواهند اخراج کنند من به تازگی نامزد کردم در بین ما افراد متاهل با فرزند نیز وجود دارند مشکلات فراوانی داریم ایا میتوان کاری کرد !

با سلام و و قت بخیر….. جمعی از کارکنان شبکه بهداشت یکی از شهرستان ها هستیم که علیرغم اعتراضات متعدد به نحوه مدیریت و اتلاف منابع از سوی دانشگاه مربوطه و در کل بالا دستی ها به شکایات ترتیب اثر داده نشده است می شه به دیوان اعتراض کرد؟

سلام خسته نباشید
در سال ۹۱ در ازمون استخدامی با مدرک دیپلم بصورت پیمانی در رشته خدمات عمومی شرکت کردم و ذخیره اول شدم نفرات اصلی مصاحبه و گزینش شدند وهمه انها شروع بکار کردند پس از شش ماه از امور اداری با من تماس گرفتند و گفتند که یکی از نفرات اصلی تمدید قرارداد پیمانی نشده و گزینش پس از شش ماه کار کردن و حقوق گرفتن به ان اقا عدم صلاحیت داده و از طریق گزینش از کارش اخراج شده چون اون اقا با مدرک دیپلم و به صورت پیمانی در قسمت خدمات عمومی (خدمتگذار ) مشغول بوده به من گفتند برم خدمتگذار بشم من قبول نگرد نمیتونستم خدماتی کار کنم به من گفتند برم بصورت قرارداد معین با عنوان کمک کارشناس کار کنم منم قبول کردم ولی پس از چهار سال ان فردی که اخراج شده بود ازطریق دیوان عدالت اداری برگشت بکار شده است اکنون کار کزینی به من میگود چون به دریف ان فرد استخدام شده ام من رو باید اخراج کنند تا فرد شروع بکار کندو حکم دیوان اجرا بشود حالا مسول کار گزینی میگوید ان موقع کار گزینی تورا به اشتباه دعوت بکار کرده است و تو را به صورت غیره قانونی استخدام کرده است
سوال اولم این است که کدام بخش اداره من رو اخراج خواهد کرد ؟// و با چه عنوانی ؟؟ دلیل اخراچ چه خواهد بود ؟
سوال دومم اگر با این اوصاف به دیوان عدالت اداری شکایت کنم میتوانم نتیجه ای بگیرم ؟؟

با سلام بندهکارمند بانک هستم با حکم انفصال موقت بعداز انفصال به کار برگشت ولی در سمتهای پایین آیا این کار بانک قانونیست آیا برای تنزل سمت نباید حکم هیات تخلفات باشد بنده فقط به انفصال موقت محکوم بودم

با سلام. به نظر نمی رسد تخلفی صورت گرفته باشد. ولی با این حال با مشاور حقوقی مشورت کنید.

با سلام و عرض ادب
بنده کارمند رسمی و کارشناس ایدز مرکز بهداشت…. می باشم
به علت عدم پرداخت یکسری از مزایای مرتبط به رئیس مرکز اعتراض کردم ایشان هم با بهانه عدم رضایت از کار بنده بدون هیچگونه تذکر یا اعلام قبلی بنده را از ستاد مرکز بهداشت شهرستان به درمانگاه های سطح شهر تبعید کردند
با اینکار اضافه کار بنده حذف شد و حدودا ماهیانه ۸۰۰ هزار تومان ضرر به بنده خورد و چون بنده روی این مبلغ حساب کرده و اقدام به خرید و صدور چک کرده بودم دچار بدهی و شرایط بسیار سختی را می گذرانم
خواستم بدانم در صورت شکایت به دیوان امکان بازگشت مجدد بنده به ستاد مرکز بهداشت شهرستان و شغل قبلی و دریافت خسارت این چند ماه را دادم یا خیر
سپاسگزارم

عضو هیات علمی یک دانشگاه دولتی هستم و سال گذشته بازنشسته شدم دانشگاه با توجیه کمبود بودجه پاداش پایان خدمت مرا پس از ۱۵ ماه پرداخت کرد . آیا می توانم برای دریافت خسارت یا سود این پول در طول این ۱۵ ماه به دیوان عدالت شکایت کنم؟ ممنون از توجه شما

با سلام. خیر. بر اساس قانون محاسبات پرداخت جریمه یا تاخیر یا سود به مطالبات دولتی امکان پذیر نیست.

سلام؛ من دو سال پیش از طریق مصاحبه و اعلام نیاز سازمان دولتی برای استخدام رفتم و همه مراحل را طی کردم حتی آزمایش و سوء پیشینه و تحقیقات محلی و… همه مدارک لازم را هم از من گرفتند و تشکیل پرونده دادند. در آخر هم اعلام کردند قبول شدید . دو سال مدام هر ماه تماس میگیرم و یا مراجعه می کنم فقط می گویند بودجه لازم را نداریم و الان هم دیگه اصلا جوابی نمیدهند. رییس اداره هم با کمال وقاحت می گوید اصلا از این ماجرا خبری ندارم!!!!!!!!!!! باید چکار کنم؟؟؟؟ شما را به هر کی میپرستید قسم درست راهنماییم کنید. بخدا بریدم دیگه. با مدر کارشناسی ارشد از بهترین دانشگاه دولتی و معدل بالا و رزومه قوی … عمرمو تلف کردند.. الانم سنم بالا رفته جاییی استخدامم نمی کنند.

با سلام. به سازمان مدیریت برنامه و بودجه یا امور اداری و استخدامی مراجعه کنید.

با سلام.بنده کارشناس اتاق عمل هستم در آزمون استخدامی تامین اجتماعی شرکت کردم و ذخیره شدم.نفر جلوی من در گزینش رد شد و درخاست تجدید نظر داد.امروز معاونت درمان استان مستقیم بهم گفتم در مرحله تجدید نظر با پارتی و واسطه داره کارش و درست میکنه؟برای رسیدن به حقم یعنی استخدامی و رد شدن قطعی کسی که توی گزینش رد شده چیکار باید کنم؟

سلام وخسته نباشید
بنده در سال ۹۱ با مدرک دیپلم از طریق ازمون و طی تمامی مراحل قانونی استخدام پیمانی شدم پس از تنها شش ماه کار یعنی ابتدای سال ۱۳۹۲ توسط هسته گزینش با بند ۴ ماده ۲ قانون گزینش و بند ۲ ماده ۳ ایین نامه ( استشهار به فساد اخلاقی تهاجر به فسق و انجام گناهان کبیره ….) اخراج شدم و پس از طی تجدید نظر اول و دوم در همان سال به دیوان عدالت اداری شکایت کردم و دیوان چنین حکم(( داد دادنامه پس از رد تمامی لایحه هیات مرکزی گزینش بررسی مجدد و رای شایسته و یا ظرف بیست روز درخواست تجدید نظر خواهی )) هیات مرکزی گزینش اعتراض نکرد تحقیقات و مصاحبه انجام داد باز رای قبلی خودش رو تایید کرد و ردصلاحیت نمود بنده باز برای دومین بار به دیوان عدالت اداری شکایت کردم دیوان مستقیما برگشت بکار داد وبرای دریافت حقوق ایام اخراج (حدودا ۴ سال )ارسال مستندات به تخلفات اداری (کمیته انظباطی) اگر برات شد بگیرم هیات مرکزی گزینش به رای اعتراض کرد ولی در تجدید نظر رای تایید و قعطی شد
توضیح پس از اخراج رفتم دانشگاه مدرک کاردانی گرفتم (تابستان۹۳)بعدا کارشناسی گرفتم (مهندسی ای تی ۹۵ تابستان ) امسال ارشد شبکه هم قبول شدم
نظر خودم … متاسفانه همکارانم با پرونده سازی منو اخراج و به ردیف استخدامی بنده فامیل ریس شعبه رو اوردن
سوالات مهم ……………………………………………..
سوال اول .. ایا هیات مرکزی گزینش میتواند به هر بهانه ای رای قطعی دیوان عدالت اداری رو اجرا نکند ؟؟ تا امروز سه هفته از ابلاغ رای به هیات مرکزی میگذرد
سوال دوم .. فرض کنیم کمیته انظباطی رای برایت داد اداره چه چیزی به من پرداخت میکند از نظر حقوق و مزایا ؟؟
توجه در اداره ما بابت تمامی مزایاها هم از ما بیمه کم میکردند
سوال سوم .. مدارک دانشگاهی من از چه زمانی در حکم کار گزینی بنده اعمال میشود از تابستان ۹۳ کاردانی و از تابستان ۹۵ کارشناسی ؟؟یا پس از شرو ع بکار

با سلام. به اجرائیات دیوان عدالت مراجعه کنید. اعمال مدرک با نظر دستگاه مورد قبول است.

باسلام بنده مدت شش سال به صورت قرارداد مشخص با مدت معین در یکی از شرکت های بزرگ نیمه دولتی مشغول به کار هستم در ازمونی که شرکت کردم به عنوان فوق دیپلم استخدام شدم متاسفانه در جایی به کار گرفته شدم که مدرک وسواد خاصی نیاز ندارد ودر این مدت نه از مدرک نه از مزایای ان استفاده نکردم پیگیری های داخل شرکت نیز راه به جایی نبرد ایا قانون خاصی در استخدام هست در این مورد که مشخص شود شرکت تخلف کرده ویا اگر بخواهم پیگیری کنم باید به کجا بروم

سلام برای شکایت از بانک تجارت باید از طریق دیوان عمل کرد؟(بنده کارمند بانک هستم)

با سلام. سئوال مبهم است. بستگی به جزئیات شکایت دارد. به مشاور حقوقی مراجعه کنید.

سلام بنده یه ساله ازمون استخدامی راه اهن شرکت کردم بعد از گذراندن تمام مراحل استخدامی و هفت خان رستم از پذیرفته شدن ۲۷ نفر حالا همش ۱۲ نفرو جذب کردن ،،، ایا این درسته ؟ کجا باید شکایت کنم

با عرض سلام و خسته نباشید بنده کارمند بانک تجارت هستم آیا با ۲۲ سال خدمت میتوانند بنده را به دلیل غیبت اخراج کنند چون شنیده ام که بالای ۲۰ سال خدمت بایستی کارکنان دولت را بازنشسته کنند ایا همچنین قانونی وجود دارد .ضمنا بانک تجارت خصوصی است به معنای این است که ما کارمند دولتی نیستیم . ممنون میشوم که راهنمایی بفرمایید ودر صورت راهی برای بازنشتگی وجود دارد راهنمایی بفرمایید . بسیار متشکرم

با سلام. این چنین قانون و یا رویه ای وجود ندارد. با آرامش به کار خود ادامه دهید.

با سلام بنده به مدت ۱۰ سال قراردادی با یک شرکت همکاری داشتم و به خاطر اختلاف با مدیریت من را از کار اخراج کردند و با وعده که مجددا تو را برمیگردانیم مرا بازی دادند ۲ سال است از این ماجرا میگذرد حال می خواهم بدانم میتوانم شکایت کرده و دوباره به سر کار برگردم

با سلام…میشه بگین به کجا درخواست کتبی بدم و چطوری درخواست کتبی بدم.
ببخشید شمامتخصص در ارتباط به امور بیمه و کار ، سراغ دارید؟ اگه ممکنه آدرس یا شماره تماس یا آدرس ایمیلش و برام ایمیل کنین؟ممنون.

با سلام. در این زمینه به دفارت وکلالت، مراکز مشاوره و… مراجعه کنید. در اینترنت هم سرچ کنید.

ممنون از پاسخ شما ولی به اداره کار شهرستان رفتم گفتن چون قرار داد امضاء نکردی باید از اداره کار استان سوال بگیریم و من خودم رفتم اداره کار استان و اونجا بهم گفتن چون قراردادی امضاء نکردی از حیطه اختیارات اداره کار خارج هست و اداره کار نمیتونه کاری بکنه و باید بری دیوان عدالت اداری.
حالا باوجود این توضیحات باز باید برم اداره کار؟؟؟من فقط نامه اعلام سابقه کاری که داخلش توضیحاتی داده شده و دو حکم مسئولیت و گواهی گذراندن دوره مهارت هفتگانه که اسمم به عنوان کارمند اداره داخلش ثبت هست دارم.ممنون میشم دوباره راهنمایی کنین. با تشکر.

با سلام. وظیفه اداره کار است. درخواست کتبی کنید و پاسخ کتبی دریافت کنید. با مشاوره متخصص در ارتباط به امور بیمه و کار مشورت بگیرد.

با سلام.من به صورت قراردادی در یکی از اداره ها کار میکردم ولی قراردادی رو امضا نکردم و سه سال و نیم کار کردم و جمعاً ۲۴ ماه حقوق که طبق حقوق مصوب اداره کار هم نبود رو طلب دارم و اضافه کاری باوجود این که بعضاً تا دیر وقت می ایستادم و انجام میدادم ولی حق اضافه کاری شامل بنده نمیشد و سه بار عیدی که دادن هم طبق عیدی اداره کار نبود و بیمه اداره هم نبودم خلاصه در ۲۶ اسفند ۹۴ از اداره اومدم بیرون وحالا میخوام ازشون به دیوان عدالت شکایت کنم آیا با این کار من میتونم حقم رو بگیرم؟؟ چون یک نامه اعلام سابقه کاری از رئیس اداره دارم که در نامه توضیح داده که از چه سالی تا چه سالی عضو اداره بودم و در چه قسمتهایی مشغول به کار بودم و این نامه رو مثلاً به یکی از شرکتها گرفتم برای اعلام سابقه کاری و دو حکم مسئولیت برای دو سال که از سرپرست استان دارم ،، آیا اگر ازاداره شکایت کنم به حقم میرسم یا نه؟؟؟ خواهش میکنم راهنمایی کنین.یا علی ، یاحق.

باسلام و خسته نباشید بنده در تاریخ ۹۴/۴.۲۰دادخواستی تقدیم دیوان کرده ام و وقت نظارت به تاریخ ۹۴/۱۰/۱۶ثبت شده است لذا با وجود گذشت بیش از هشت ماه هنوز جوابی دریافت نکرده ام در ضمن از طریق سایت دیوان روند بررسی را نیز می بینم شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۸۹۲می باشد با تشکر

با سلام. کارمند دادگستری با استخدام پیمانی بعد از هفت سال با حکم گزین اخراج میشود. آیا حق و حقوق قانونی به وی تعلق میگیرد؟؟ ممنون میشوم موارد قابل مطالبه و نحوه مطالبه را تشریح بفرمایید.

با سلام. بستگی به حکم دارد. ولی در حالت عادی حق و حقوق پرداخت می شود

با سلام و احترام لطفا در مورد درخواست حقوق و مزایای ایام تعلیق کارمند قراردادی به دیوان عدالت نکته و موضوعی که بتواند راهگشا باشد در پاسخ بنویسید و ایا رای وحدت رویه ای در این مورد صادر گشته یا خیر؟

با سلام . من کارمند پیمانی آموزش و پرورش بودم . سه ماه پیش به دلیل مشکلات شخصی مرتکب دو هفته غیبت شدم که با درخواست خودم مبنی بر پایان همکاری با آموزش پرورش قرارداد پیمانی ۱۰سالم لغو شد . الان مشکلاتم حل شده و درخواست دادم که برگردم که موافقت نکردن با بازگشتم . و گفتن در صورت موافقت وزیر بدون احتساب ۶سال سابقه کارت و پرداخت حقوق بدو استخدام میتونی در منطقه ای دیگر که بهت نیاز باشه شروع به کار کنی اونم در صورت موافقت وزیر . خواستم بدونم راهکار قانونی چیه و چه باید بکنم . ممنونم

با سلام. هیچ راهکاری وجود ندارد. تازه بازگشت بکار مجدد شما خلاف قانون است!

ولی من یکی از دوستام این اتفاق براش افتاد و موافقت کردن برگشت سر کارش یه تعهد ازش گرفتن که دوباره بخاد بره باید جریمه بده

سلام
بنده در آزمون استخدامی شهرداری قبول شدم ولی بعد از مصاحبه با ۶نمره اختلاف پذیرفته نشدم
اما…
بنده فرزند جانباز زیر ۲۵درصد هستم که طبق قانون جامع حمایت از ایثارگران از ۵ درصد سهمیه استخدامی برخوردارم.
من نامه معرفی از بنیاد شهید هم به دستگاه مربوطه ارایه دادم، اما بعد از گرفتن کارنامه متوجه شدم که سهمیه ۵درصدی اعمال نشده است.
حال برای اعتراض به نتیجه آزمون باید کجا مراجعه کنم؟
من اعتراض کتبی خودم رو به دفتر امور شهری استانداری که مجری آزمون است ارائه دادم اما پیگیر نیستن.

باسلام و احترام,,,کارمند پیمانی دادگستری هستم, انتقالی خارج از استان گرفته بودم و با موافقت رییس حوزه قضایی و رییس کل و معاون اداری استان, نامه انتقالی من به تهران ارسال و پس از موافقت در تهران, به استان مربوطه ارسال شده,,اما در حین همین پروسه,, رییس کل استان مبدا جای خود را به رییس جدید داد و رییس جدید با دستوری به کارگزینی و احتمالا بدون استناد قانونی, با نامه نگاری به تهران, انتقالی بنده را کان لم یکن اعلام نمودند و تهران نیز به استان مقصد اعلام, که بدلیل مخالفت رییس استان مبدا انتقالی کان لم یکن میباشد, متاسفانه هیچ کس نتونسته راهنمایی دقیقی ارایه بده,الان خواستم از جنابعالی مشاوره بگیرم, باتوجه به اینکه کارمندان اداری قوه قضاییه به دو قوه وابسته اند,۱- الان بنده از طریق وزارت پیگیری کنم یا از طریق قوه قضاییه,, ۲-باتوجه به اینکه من انتقالی رو از رییس سابق استان گرفتم و انتقالی من در تهران مصوب شده و به استان مقصد اعلام شده ایا رییس جدید استان مبدا صلاحیت لغو انتقالی رو داره یا نه؟
۳-تا چه مرحله ای یک رییس میتونه در انتقالی مداخله کنه و نظرش نافذ هست, ایا پس از مطرح شدن در کمیسیون و موافقت با انتقالی هم میتونه اینکار انجام بشه۴- الان یکسال و نیم گذشته اما متاسفانه با بهانه های واهی و خلف وعده ی ایشون, همچنان نتیجه ای دستگیرم نشده, بنظر شما ایا واحد اداری قوه یا وزارت میتونه این نامه رو وتو کنه یا اینکه خیر؟ ۶-نظر به اینکه نتیجه گیری در دیوان پروسه ای زمان بر هست, اگر بنده مستندات خود که همان نامه نگاری های مربوطه رو شامل میشه.به دیوان ارایه بدم ممکنه که در طی دوسه ماه نتیجه ای بگیرم یا بازم زمان زیادی میبره.اگه دقیق راهنمایی بفرمایید, و مواد استنادی هم ارایه بفرماییید ممنون میشم

با سلام. موافقت مبدا و مقصد در هر زمانی برای انتقال نیاز است. اساسا دستگاهها تکلیفی برای انتقال کارمندان ندارند.

با سلام.من از تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ تا ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ در بانک مشغول به کار بودم که به دلیل تخلف اداری از کار تعلیق شدم و بانک طی نامه ای که بعدها به من ابلاغ شد در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ از کار اخراج شده بودم من به دلیل این فاصله که به من ابلاغ شد نتوانستم از بیمه بیکاری استفاده نمایم و حتی نمی دانستم سنوات را چگونه از صندوق بازنشستگی دریافت کنم.مرا راهنمایی کنید.

با سلام
رییس شورای اسلامی شهر کوچکی که بنده اهل و ساکن آنجا هستم، بدلایل واهی و تصورات باطل، اقدام به صدور چندین نامه به ادارات مختلف شهرستان و استان نموده که در آنها اتهاماتی ناروا را به بنده و همسرم نسبت داده است. طی مکاتبات انجام شده با سایر اعضای شورای شهر، مشخص شد نامه های ارسالی با امضای رییس، جعلی بوده و مدتها قبل نامه هایی با همین شماره ها با مضامین و موضوعاتی کاملا متفاوت صادر شده است و نامه های اخیر آقای رییس تخلف اداری محسوب می شود. پاسخ مکتوب اعضای شورای شهر در خصوص این تخلف بدست بنده رسیده است.
در همین حال بنده قصد دارم از شورای شهر و مشخصا از رییس آن به دلیل افترا و نشر اکاذیب به دیوان عدالت اداری شکایت کنم و اعاده ی حیثیت نمایم. آیا این امر در دیوان پیگیری می شود؟
ضمن آنکه اداره آموزش و پرورش شهرستان نیز به نامه های جعلی رییس شورا ترتیب اثر داده و علیرغم نامه ی رسمی سایر اعضا مبنی بر کذب بودن نامه ی قبلی، آموزش و پرورش آموزشگاه زبان با مدیریت من را تعلیق کرده است. آیا در همان دادخواست، می توانم آموزش و پرورش را نیز شکایت کنم؟

به سلام. شکایت اول خیر اما شکایت دوم قابل طرح در دیوان است. اما در هر حال به واحد ارشاد مستقر در دادگستری ها مشاوره بگیرید.

من کارمند یکی از بانکهای دولتی هستم خانه ام اکباتان است رییس شعبه به خاطر اینکه میگوید رفتار من با همکاران خوب نیست و …که البته بهانه است مارا به کارگزینی معرفی کرد و انجا هم گفتند ما شعبه ات را عوض میکنیم اگر شعبه جدید هم از تو ناراضی باشد برای تنبیه به یک شعبه دور برای جا اوردن حالت میفرستیمت اسلامشهر یا واوان که اولا خارج شهر و ثانیا جاده است موارد زیادی بوده که کارمند به دلیل دوری مسافت قبول نکرده و انها هم کوتاه امده اند اما در کل از شخصی شنیدم که اصولا کارمندان بانک را خارج از شهر محل سکونت مثلا اگر طرف ساکن تهران است به اسلامشهر یا واوان نمیتوانند بفرستند و ثانیا به نقاطی که اصطلاحا جاده است بدون رضایت فرد امکان فرستادن برای تنبیه ندارند و درون شهر هم بیش از ۵ کیلومتر مسافت اگر بخواهند بفرستند باید حق ماموریت بدهند میخواستم بدانم ایا چنین قانونی وجود دارد چون پدر و مادر من سنشان بالاست و ناراحتی قلبی و دیابت دارند و نیاز به مراقبت دارند ایا میتوانند برای تنبیه فردی را به شعبه خارج از شهر خود و یا جاده بفرستند انهم کارگزینی و نه هییت تخلفات و دوما در صورت نپذیرفتن رفتن به شعبه خارج شهر محل سکونت ایا تخلف اداری به حساب میاید و اگر اینگونه است حکمش چیست

با سلام. مقررات و قوانین دولتی بر بانکهای دولتی جاری است و تغییر شهر محل خدمت بدون رضایت فرد امکان پذیر نیست. همچنین کارمندان دولتی تابع رای هیات تخلفات هستند. در صورت رفتار خلاف قانون نیز راههای اعتراض و شکایت وجود دارد.

سلام .در صورت امکان نمونه ی دادخواست برگشت به کار کارمندی قراردادی که بعد از ده سال تمدید قرارداد نشده است را بفرستید

با احترام، به استحضار می رساند کارکنان بخش دولت به سه دسته تقسیم می شوند رسمی، پیمانی و قراردادی – شرکتی، همه با هم کار می کنند تا اهداف یک اداره محقق شود. قراردادی – شرکتیها با سابقه ۱۵ سال به بالا به اتهام نوع استخدام در تبعیض نژادی به سر می بریم. حالا نوبت حقوق و مزایا است که رسمی و پیمانیها از یک میلیون و سیصد هزار تومان بالاتر از ما می گیرند به خاطر اینکه قانون از آنها حمایت می کند تا در تورم له نشوند. ولی هیچ قانونی از ما(قراردادیها – شرکتی) حمایت نمی کند، امسال که حکمها و قراردادها را زده اند ما زیر زیر خط فقر هستیم با اینکه همتراز رسمی و پیمانیها هستیم و با اینکه سابقه ما زیاد است روسا هم به آنها(رسمی – پیمانیها) اطمینان ندارند و کارها را به ما می سپارند تقریبا ۳۰ یا ۴۰ درصد کارکنان ادارات قراردادی – شرکتی هستند. همه معتقدند که این باعث یک سرافکندگی غیر قابل اعتراض برای قراردادی – شرکتی و کینه های اداری می شوند و کارها را در ادارات با مشکل روبرو میکند و از نظر معنوی با اینکه نیروهای قراردادی – شرکتی ناراضیند حقوق رسمی و پیمانیها چه حکمی پیدا میکند.به نظر می رسد که برای دولت منفعتی ندارند که از نیروهای جدید استخدام استفاده نماید و می تواند با یک امتحان همه نیروهای باسابقه قراردادی – شرکتی را در پستهای بلاتصدی جا دهد.
طرح دو فوریتی ساماندهی نیرویهای قراردادی سال ۹۱ به مجلس برده اید و یک فوریت آن تصویب شد چه زمانی طرح دوباره مطرح تا قراردادیها یا شرکتی های باسابقه و از سن استخدام گذشته از این وضعیت رها شوند.

سلام.آیا بعد از اعتراض که یکسال در انتظار رای دیوان هستیم،امکان این وجود داره که بدون اینکه پرونده به دیوان تهران ارسال بشه شهرستان مربوطه خود اقدام به جواب اعتراض کند؟پرونده من بعد از یکسال که گذشت با شعبه انتخابی دیوان عدالت تهران تماس گرفتم و گفتند پرونده ای ارسال نشده،در صورتیکه شهر خودم گفتند پرونده در مرحله رای دادنه وتا یک ماه به دستتون ارسال میشه؟

با سلام کارمند اخراجی پلیس +۱۰ هستم که مدت ۹ سال مشغول بکار بوده ام ولی متوجه شدم مطالبات اینجانب مثل سنوات و خیلی موارد دیگر پرداخت نشده در پیگیری اولیه حکمی بالغ بر ۲۰ میلیون خسارت وترده به اینجانب صادر گردید که کارفرما بایستی پرداخت میکرد ولی با اعتراض کارفرما متاسفانه با اهمال هیئت حل اختلاف این پرونده ۹ ماه بلاتکلیف ماند و به همین جهت بیمه بیکاری اینجانب به علت عدم صدور این حکم تاکنون جاری نشده و پس از پیگیریهای اینجانب بالاخره هیئت حل اختلاف در یک اقدام عجیب حکم را به مبلغ ۱۴ میلیون کاهش داده و همینک بنده این حکم را قبول ندارم و قصد شکایت به دیوان عدالت را دارم ولی از آنجاییکه بیمه بیکاریم بخاطر بلاتکلیفی و تعلل جانبدارانه هیئت حل اختلاف در صدور حکم مسکوت مانده آیا میتوانم حکم صادره را ضمن اینکه قبول ندارم و معترض به آن هستم را جهت به جریان افتادن بیمه بیکاری اجرا نمایم ولی برای رسیدن به مابقی حق تضییع شده ام به دیوان شکایت نمایم تا هم اجرای حکم معطل نماند هم پیگیر مابه التفاوت مورد ادعایم باشم اگر حکم را اجرایی کنم این به منزله پذیرفتن حکم و موضوعیت نداشتن شکایت به آن در دیوان جهت پیگیری مابقی مطالبه ام نمیباشد

با سلام. مرور زمان حق شما بر بیمه بیکاری را ضایع نمی کند. فرآیند شکایت به دیوان عدالت طولانی است. در صورتیکه فکر میکنید مستند به قانون حقی از شما نادیده گرفته شده است به دیوان شکایت کنید.

با سلام
بنده سال ۹۳ بعد از ۲ ماه کار در بانک صادرات به علت بیماری مادرم و سکونت در غرب تهران و شعبه من در شرق تهران مجبور به استعفا شدم حال تقاضای بازگشت به کار را دارم اگر با تقاضای بنده مخالفت شد می توانم پیگیری نمایم با توجه به اینکه بانک نیز در حال جذب نیرو می باشد.

سلام علیکم
احتراما ، اینجانب کارمند رسمی دارای پست سازمانی رییس اداره حسابداری معاونت بهداشتی ماموربه خدمت تحت عنوان عامل مالی مرکز حوادث وفوریتهای پزشکی اعلان نمودند ،پرداخت فوق العاده مدیریت منوط به داشتن پست مدیریتی وسرپرستی اشتغال در پست مربوطه میباشد. برهمین اساس درخواست برگشت واشتغال در ردیف سازمانی نموده ،که پاسخ قانع کننده ای دریافت ننموده ام .خواهشمنداست راهنمایی فرمایید

سلام علیکم پرونده ام به یکی از شعب تجدید نظر دیوان عدالت ارجاع شده .الان از طریق سایت پیگیری کردم نوشته شده (پروند ه به داخل شعبه داده شد) معنی این اصطلاح چیست ؟

باسلام وخسته نباشید
تعدادی حدود ۱۸۰نفر از نیروهای پیمانکاری شرکت نفت آغاجاری هستیم که اکثرا لیسانس وفوق لیسانس می باشند.در دولت قبل که طرح تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری واجد شرایط انجام گرفت ،با توجه به اینکه این افراد تمام شرایط لازم یعنی سابقه ی کاری مرتبط مدرک تحصیلی و…….جهت تبدیل وضعیت را دارا بودند و ضمن ارسال دیرهنگام مدارک این افراد به منابع انسانی اهواز جهت تبدیل وضعیت ،وبسته شدن سایت از طریق وزارت نفت این افراد تبدیل وضعیت نشده اند و همچنان با یاس ونا امیدی بصورت پیمانکاری باقی ماندند…
خواهشن راه و چاره ای بفرمایید تا این افراد مظلوم به حق خود برسند

بنده به همراه ۲۵۰ نفر دیگر در آزمون استخدامی شرکت ملی فولاد ایران که برای کارخانه ای دولتی در سال ۱۳۹۱ برگزار شد شرکت کرده و قبول شدیم و تمانی مراحل قبولی و مصاحبه و گزینش رو سپری کردیم. حال با اتمام مراحل ساخت شرکت و در آستانه راه اندازی و افتتاح خبری از جذب قبولین نیست و غیر مستقیم می گویند کسی جذب نخواهد شد و شرکت به بخش خصوصی واگذار می شود. حال ما چکار می توانیم بکنیم. ممنون

با سلام و خسته نباشید،
من سه ماه بود در بانک صادرات کار می کر دم و تمامی مراحل استخدامی و تعهد محضری و بقیه موارد را گذرانده بودم ولی بعد از سه ماه مرا صدا کردند و گفتند نمره چشمت بالاتر از سه است (۳.۲۵)و باید به کمیسیون بروید درحالی که قبل از این هم پزشک بانک و هم متخصص چشم در مرحله پزشکی برگه را تایید کرده اند۱) آیا آنها می توانند و این حق را دارند در این مرحله مرا اخراج کنند؟۲) در صورت اخراج می توانم هزینه های زیادی که در این مدت به من و خانواده ام وارد شده و نیز حقوق سه ماهم را بگیرم؟راهنمایی بفرمایید ممنون

با سلام. حقوق ماههایی رو که کار کردین بله.سایر موارد تابع ضوابط دانشگاه است.

با سلام…بنده نیروی پیمانی شرکت نفت آغاجاری با مدرک لیسانس مدیریت وهشت سال سابقه کار مرتبط وپیوسته درشرکت نفت دارم،زمانی که بخش نامه تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری اجرا شد بنده باداشتن تمام امتیازات ،وسابقه کار مرتبط به علت بی مسولیتی مدیران وقت تبدیل وضعیت نشده و هنوز پیمانکاری مانده ام،به هر کجا رجوع کردم جوابی نگرفتم….لطفا راهنمایی کنید

با سلام بنده کارمند پیمانی اداره مالیات شهرستان ۰۰۰بودم که به دلیل مشکلات یا اعلام یک ماه زودتر استعفا ونهایتا ترک خدمت کردم و باتوجه به عدم قبول استعفا به پرونده ام به هیات تخلفات رفت و برام حکم اخراج صادر شد علیرغم اینکه طبق قانون حق اغو پیمان داشتم در ازمون ۹۴ استخدام همان سازمان شرکت ودر شهر خودم قبول شدم طبق قانون استخدام پیمانی کارمندانی که به دلییل غیبت اخراج شوند می توانند در همان سازمان مجددا استخدام شوند ولی قسمت اداری- استخدام پرونده اینجانب را مورد برسی قرار داد و با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری که نوشته کارمندانی که اخراج شوند حق استخدام درهمان سازمان را ندارند از ادامه استخدام اینجانب جلوگیری کرد :لذا باتوجه به اینکه اولا تیصره ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد مکارمندان رسمی مطرح شده نه درمورد کارمندان پیمانی و همچنیین با توجه به قانون استخدام پیمانی که حق استخدام مجدد را به کارمندانی که به دلیل غیبت اخراج شده اندداده هست و با توجه به رای صادره هیات که کاملا غیر عادلانه بوده چون طب قانون طرفین قرارداد پیمانی خق فسخ قرار داد را دارند بنده موضوع را با قسمت اداری سازمان مربوطه مطرح نمودم ولی علیرغم موضاعات مطرح شده به بنده نیز توهین نموده اند به نظر شما چه باید بکنم از کجا پیگیر شوم ؟ممنون میشم را هنمایی بفرمایید؟با تشکر

با سلام. با مدارک و مستندات لازم از جمله نامه استعفا به تاریخ ثبت یکماه زودتر از غیبت در دبیرخانه محل کارتان به دیوان عدالت شکایت کنید. با مشاوران حقوقی متخصص در زمینه اداری نیز مشاوره بگیرید.

با عرض سلام و خسته نباشید. اینجانب کارمند رسمی اداره انتقال خون هستم در موقع آزمون بعنوان کارشناس آزمایشگاه استخدام شدم هنگامی که رفتم سرکار برخلاف میل خودم مرا به قسمت اداری دادن حالا بعداز مدتی بدون هیچ دلیلی باز میخواهند تنزلم دهند به قسمت بایگانی بروم با وجود اینکه در حکم وچارت سازمانی پستم بعنوان کارشناس امور آزمایشگاه هستم وهرچقد هم به مسئولین مراجعه کرده ام که یا مرا به آزمایشگاه انتقال دهید یا سمتی که موازین رشته ام باشد مشغول به خدمتم کنید هیچکدام به حرفهام توجه نمیکنند آیا میتوانم به دیوان عدالت اداری شکایت کنم؟لطفا راهنماییم کنید.با تشکر

سلام با توجه به بخشنامه ۱۶۰۳/۶۳۸۷۳ -تاریخ۱۲/۵/۸۳ دفتر حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در مورد حق و حقوق کارمند بازگشت به کار داده شده توسط دیوان عدالت اداری سوال بنده از شما این است حالا که بنده نیز با رای دیوان عدالت بازگشت به کار شده ام راه دریافت حق وحقوق این مدت ۲سال بیکاری چگونه است . اصلا بیمه و حقوق این مدت را میتوانم مطالبه کنم ؟ ایا نیاز به شکایت جداگانه ای دارد؟ در حکم صادره از جانب دیوان هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است . خواهشمند است کامل راهنمایی بفرمایید. ممنون از زحمات شما

با سلام بنده مدت پنج سال کارمند پیمانی دانشگاه علوم پزشکی هستم و دراین مدت عملکرد بسیار مثبت و دریافت تشویق های متعدد از دانشگاه داشتم. درخواست تبدیل به رسمی ازمایشی برایم شده وابلاغ مسولیت داشته و درمحل پست سازمانی خود مشغولم اما متاسفانه وبعد از گذشت دو ماه از سال جدید که حقوق وبیمه گرفتم مدیر جدید به دلایل کاملا شخصی فرم عدم تمدید قرارداد برایم پر کرده. میخواستم بدونم چطور بعد از گذشت دوماه از سال جدید اینکار میشه وچطور میتونم از حقم دفاع کنم. مرسی

با سلام. با صحبت و مذاکره حل کنید. قرارداد کارمندان پیمانی سالانه می باشد و امکان این وجود دارد که در هر سال دستگاه بنا به دلایل خود تمدید قرارداد انجام ندهد.

سلام
در شرایط آگهی آزمونی که ما شرکت کردیم و قبول شدیم خدمت غیررسمی جز سابقه کار حساب میشد وبه ازای هرسال خدمت ۲ درصد به امتیاز اضافه میشد ولی بعد از اعلام نتایج مرحله اول اون شرط حذف شد و نفرات جدیدی معرفی شدند که بنده هم جز این افراد بودم که پس از طی مراحل قانونی و کسب امتیاز بیشتر به استخدام پیمانی درامدم حالا بعد از گذشت یک سال از سرکار رفتن من حکم دیوان عدالت مبنی بر محاسبه سوابق غیررسمی صادر شده که با این حساب فرد دیگری نمره بیشتر اورده که اسمش جز نفرات معرفی شده جهت مصاحبه نبود
سوالم اینه که آیا برای من که طبق مقررات و قوانین آقایان قبول شدم و یک ساله شاغلم مشکلی بوجود میاد یانه

با سلام و احترام
بنده کارمند پیمانی دانشگاه علوم پزشکی هستم با اعلام کتبی به مسئولین مبنی بر عدم تمایل به تمدید قرارداد پیمانی و ادامه کار از ابتدای امسال سرکار حاضر نشده ام. جهت دریافت حکم پایان کار و تسویه حساب به محل کار مراجعه کردم. مسئولین همکاری نمی کنند و برای بنده غیبت رد کرده اند و به هیأت تخلفات اداری ارجاع داده اند. آیا با توجه به اینکه از قبل عدم تمایل به همکاری را کتبا اعلام کرده ام آیا آنها قانوناً می توانند غیبت رد کنند و یا حکم اخراج برای بنده صادر کنند؟ و در صورتی که حکم اخراج صادر کنند برای احقاق حق آیا می توانم به دیوان عدالت اداری شکایت کنم؟
با سپاس

قراردادهای پیمانی یکساله است با اتمام سال و اعلام شما دیگر قراردادی وجود ندارد که قرار باشد غیبت و یا اخراجی صورت گیرد. ابتدا با مستندات لازم مراتب را به دستگاه اعلام و پاسخ کتبی دریافت کنید. در صورت عدم رعایت قانون به مراجع بالاتر و در نهایت به دیوان عدالت شکایت کنید.

با سلام
بنده به صورت قراردادی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مدت دو سال همکاری کرده ام، در حالیکه در یکی از بندهای قرارداد آمده که کلیه کسورات قانونی از جمله بیمه از حقوق بیمه کسر شده اما بیمه این جانب پرداخت نشده، طی شکایتی که بابت حق بیمه داشتم، هیات تشخیص بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار شکایتم را موجه ندانسته است و رای به رد آن داده است.
چه باید کرد؟ لطفا راهنمایی کنید

سلام تکنسین اورژانس تهران هستم وتا تاریخ ۱۱/۱۱/۹۴ در اورژانس تهران به صورت نیروی طرحی کار کردم به مدت یکسال کارانه سه ماهه اولم پرداخت نشده در صورتی که به بقیه همکاران پرداخت شده و الان هم حق مسکن پرداخت نکردن چون میگن شما باید تا پایان سال کار میکردید؟آیا این قانون درسته؟من تا اون ااریخ طرحم تموم شده و اجازه ادامه کار به من داده نشده؟جهت گرفتن حق مسکن و کارانه میتونم شکایت کنم؟

با سلام. در صورتی که بر اساس قانون کار مشمول بودید بله. به اداره کار مراجعه کنید.

سلام . من معلم بازنشسته هستم طبق ابلاغ کتبی اداره آموزش و پرورش از بابت رتبه بندی شغلی بازنشستگان ما به التفاوت پاداش بازنشستگی به مبلغ ۴۴۰۹۶۱۳۰ریال تاریخ اول مهر ۸۸ دارم .چون در ابلاغ نوشته به شرط تامیین اعتبار قابل پرداخت است . متاسفانه بیش از ۷ سال گذشته و پرداخت نگردیده و ارزش پول هم فرق کرده بطوری که در آن زمان با ۴ تومان میشد یک قطعه زمین خرید الان با ۲۰تومان هم نمیشود . راهنمایی کنید ما چکار کنیم ؟ تشکر

کارمند رسمی دادگستری هستم با سابقه نزدیک به ۱۳ سال لیسانس حسابداری و ارشد اموزش بهسازی منابع انسانی بارها تقاضای رییس اداری و مالی دادگستری شهرستان را دادم اما رییس مربوطه اظهار میدارد این پست را برای خانم… گذاشتم و قرار است بعد از رسمی شدن برایش اعمال کنند ایا میتوان دیوان شکایت کنم و حکم بگیرم بارها کارمن نمونه شدم وتقدیر نامه از رییس شهرستان و رییس کل نیز دارم

با سلام وخسته نباشید
چرا باید یک بهورز حق جابجایی یا انتقالی نداشته باشد و فرسودگی شغلی بگیرد یا چرا نظام مشخصی ندارد وچرا با بهورز به چشم یک مجرم برخورد میکنن همه طرح ها بهورزان انجام میدن افتخارش برای بالادستی هاست چرا بهورزان همه ناراضیند و خیلی اهمیت به کارهایشون نمیدن ویا چرا بهورزان اصلا درصدا سیما یا…اسم مشخصی ازشون برده نمیشود و چرا نباید امکانات بهتری داشته باشند و چرا نباید اضافه کار یا کارانه مشخصی داشته باشند و…..؟

با سلام و خسته نباشید
خواهشمند است راهنمایی بفرمایید .
کسی که از سال ۱۳۸۷ در سازمان تامین اجتماعی به صورت قرارداد موقت مشغول به کار شده است و جمعا به مدت ۵ سال گاهی پیوسته و گاهی ناپیوسته در سازمان مشغول بوده است . و در حال حاضر نزدیک به دوسال از پایان قرارداد میگذرد . برای بازگشت به کار و ماندگار شدن در سازمان (رسمی) چه کار باید بکند؟ آیا امکان اینکه دیوان رای را به نفع فرد مذکور صادر کند و نامبرده در سازمان استخدام رسمی شود راهی وجود دارد؟

با سلام
ایا اختلاف با شهرداری که قبلا درمحاکم دادگستری طرح شده و حکم به نفع شهرداری صار شده است( در مرحله تجدید نظر) را می توان از اول در دیوان عدالت طرح کرد. ایا اصل اعتبار قضیه محکوم بها مانع از طرح چنین دعواییست یا شامل این نمی شود؟ با تشکر

سلام در پاسخ سوال بنده مربوط به اعتبار تاریخ و اجرا ی ” “رأی دیوان عدالت در مورد تغییر پست سازمان مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه” جواب مثبت داده بودید اما با پیگیری که در حوزه اداری خودم انجام دادم امور اداری ملاک را به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۰۳۳۶ مورخ ۱۳۸۳/۷/۳۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با امضا آقای محمود عسکری آزاد قرار داده است که مزایای حق مدیریت را کم کرده اند ضمنا با مراجعه به معاونت حقوقی دستگاه مربوطه گفتند که هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با مسولین مربوطه در معاون توسعه مدیریت و…. در جلسات کارشناسی به همین جمع بندی رسیده اند و حتی پیگیری حقوقی توسط کارمند ذینفع به جایی نخواهد رسید لطفا راهنمایی بفرمایید .
ممنون

با سلام. در صورتی که خلاف قوانینی صورت گرفته بصورت موردی به دیوان شکایت نمایید. ضمنا با مشاوره حقوق اداری نیز مشورت کنید. در موارد کلی می شود نظر کلی صادر نمود مگر انکه جزئیات یک پرونده نتیجه دیگری را حاصل کند.

باسلام واحترام آیا کارگران رسمی من وامثال من بابالاتر از ۳۰ سال سابقه رسمی در وزارت نفت و سایر ادارات وابسته به نفت باتوجه به اختلاف حدود۱۵۰ درصدی مبلغ دریافت پاداش سنوات پایان خدمت آنهم در شرایط هم سابقه و مقایسه با پاداش آخر خدمت کارمندان رسمی وزارتخانه که اختلاف فاحشی داشته میتوان به دیوان شکایت کرد ودرخواست رسیدگی نمود؟آیا به دلیل نوع ساختار وتدوین مقررات وعدم تبدیل وضعیت کارگری به کارمندی آنهم بجهت سن بالای ۵۰سال وسپری شدن مهلت بخشنامه تبدیل وضعیت درسالیان گذشته توجیه قانونی دارد؟چنانچه حکم مشابهی صادر گردیده راهنمایی

با سلام و احترام
با سلام و احترام
بنده کارمند پیمانی شبکه بهداشت و درمان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستم به مدت ۵ سال بصورت پیمانی کار کردم. به دلیل مشکلاتی که دارم دیگر امکان ادامه کار در آن شهرستان را ندارم و استناد به ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی که فسخ قرار دارد توسط هر کدام از طرفین امکان پذیر است، چند بار بصورت کتبی درخواست فسخ و عدم تمدید قرارداد پیمانی از سطح مرکز بهداشت تا دانشگاه کرده ام. ولی با درخواست بنده موافقت نشده است و توسط مسئولین شبکه بهداشت تهدید به اخراج از کار شده ام. آخرین قرارداد پیمانی بنده که حکم مرخصی بدون حقوق بود تا تاریخ ۲۶/۱۲/۹۴ بود پس از آن تاریخ با اعلام کتبی به مرکز بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر عدم امکان تمدید قرارداد پیمانی سر کار حاضر نشده ام و مسئولین شبکه بهداشت همچنان بنده را به اخراج تهدید می کنند. خواهشمند است راهنمایی بفرمایید با استناد به ماده ۶ و ۱۵ آیین نامه استخدام پیمانی مصوبه هیات وزیران و اصلاحات بعدی آیا می توانند بنده را اخراج کنند و یا اینکه باید حکم فسخ قرار داد صادر نمایند؟ و اگر حکم اخراج صادر نمایند می توانم به دیوان عدالت اداری شکایت کنم
با احترام

با سلام. قراردادهای پیمانی یکساله هستند. با اعلام قبلی مبنی بر عدم تمایل به تمدید قرار داد در سال جدید، خودبخود موضوع استخدامی شما منتفی است. اخراج هم محسوب نمی شود. بر اساس قانون عمل کنید.

نیروی قراردادی جهاد کشاورزی از ۱/۵/۸۶ هستم در ازمون استخدام ادواری ۸۳هم قبول شده ام شناسه نیروی قراردادی هم دارم پس کی قراره تبدیل وضعیت به پیمانی شویم

با سلام.ضمن تشکر…بنده ورودی سال ۸۹ به صورت شرکتی در دانشگاه علوم پزشکی مشغول به کار شدم ودر سال ۹۰ قراردادی شدم.طبق بخشنامه اخیر کلیه کارکنان قراردادی دارای شناسه با قبولی آزمون ادواری تبدیل وضع میشن.من با وجور ۶ سال سابقه کار در دانشگاه علوم پزشکی شناسه کارمندی ندارم و بهمین دلیل گفتن شما نمیتونی تبدیل وضعیت به پیمانی بشی..از وزارتخانه بهداشت که پیگیری کردم گفتن از سازمان مدیریت باید پیگیری کنم جهت گرفتن شناسه..سازمان مدیریت هم میگن باید از وانشگاه محل خدمت اقدام بشه تکلیف من چیه آبا می تونم از طریق دیوان اقدام کنم یا نه؟ طبق بخشنامه ها تمام نیروها ی قراردادی باید شناسه کارمندی یا کارگری داشته باشند چرا پس به ما شناسه ندادن.من اگه شناسه داشته باشم تبدیل به پیمانی میشم.با تشکر

با سلام. برای شکایت به دیوان عدالت می بایست ابتدا پاسخ کتبی وزارت بهداشت و سازمان مدیریت را اخذ کنید. در صورت خلاق قانون بودن پاسخ ارائه شده به دیوان شکایت کنید.

من نیروی قراردادی سال ۹۰ یکی از دانشگاههای علوم پزشکی هستم.دارای قبولی آزمون ادواری هستم.بدون شناسه کارمندی. جهت تبدیل وضعیت به پیمانی نیاز به شناسه کارمندی دارم.قبل ۹۰ هم سابقه شرکتی دارم اگر به دیوان از سازمان مدیریت شکایت کنم فایده ای دارد یا نه؟

با سلام خدمت شما و ممنون از زحمات شما جهت راهنمایی های شما من چند مورد درخواست جداگانه از دیوان عدالت اداری داشتم خواستم ببینم درخواست ها قابل ارایه میباشند؟اینجانب عباس سبجانی پور کاردان مراقبت فرودگاه مهراباد هستم که در شهریور ۹۴ بازنشست شدم و از رزمندگان دفاع مقدس میباشم که بمدت ۱۱ ماه در خط مقدم جبهه خدمت کرده ام و مدارک انرا نیز به اداره مربوطه تجویل و در حکم کارگزینی نیز رزمنده درج شده است.درخواستها به شرج زیر میباشد:
۱ با وجود اینکه در سال ۹۲ کارشناسی علوم اجتمایی گرفتم و در هنگام باز نشستگی نیز مشغول تحصیل در کارشناسی ارشد مدیریت بودم علی رقم درخواستهای متعدد کارشناسی اینجانب لحاظ نگردید و با کمترین جقوق و مدرک کاردانی مراقبت بازنشست شدم در حالی که تقریبا همه همدوره هایم بدون مدرک کارشناسی کارشناسی سنواتی گرفتند و در جکم انها منظور گردید.
۲ علی رقم اینکه همکارانی که در گذشته میخواستند بازنشست شوند با تمدید خدمت انها تقریبا به مدت یک سال موافقت میشد و با حکم جدید بازنشسته میشدند تا با حقوق بهتری بازنشست شوند ولی من که درخواست کردم تا پایان سال تمدید بازنشستگی ام تاخیر افتد تا با حکم جدید بازنشست شوم و عل رقم اینکه بعلت کمبود پرسنل در واحد ما به اینجانب احتیاج بود و مسیول مربوطه نیز درخواست اینجانب را تایید کرده بود ولی یک روز نیز مهلت ندادند با وجود اینکه من شنیده بودم در مورد رزمندگان بیشتر مراعات میکنند.
حالا من فکر میکنم حق اینجانب ضایع شده و از شما کارشناس محترم سوال میکنم که ایا میتوانم این دو درخواست را جداگانه به دیوان بفرستم .ممنون از شما منتظر پاسخ شما هستم

با سلام. تغییر احکم و اعمال مدرک تحصیلی از اختیارات دستگاههای اجرایی است. اجباری در این خصوص وجود ندارد.

سلام۸ماهحق بیمه دارم ولی تامین اجتماعی میگه بایدحداقل یکسال سابقه باشه تا بیمه بیکاری تعلق بگیره.اگه به دیوان شکایت کنم جواب میگیرم؟

با سلام. ابتدا از طریق اداره کار شکایت کنید. برای شکایت به دیوان عدالت می بایست جواب مکتوب عدم پرداخت تامین اجتماعی را داشته باشید.

سلام آیا “رأی دیوان عدالت در مورد تغییر پست سازمان مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه” شامل وزارتخانه های دیگر میشود و هنوز دارای اعتبار ( از نظر زمان رای ) است و میشود با استناد به این رای وحدت رویه در سالجاری اقدام به پیگیری قانونی نمود لازم به توضیح است من دارای ۳۲ سال سابقه خدمت هستم و می توانم بازنشسته شوم .

سلام
بنده کارمند اداره حفاظت محیط زیست هستم که در سال ۸۴ در قالب طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی مشغول به کار شدم در سال ۸۹ تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین شده و در سال ۹۱ و بعد از قبولی در امتحان استخدامی و تائید گزینش به پیمانی تبدیل وضعیت شدم ولی ۱ سال بعد، اداره محیط زیست با دریافت نامه ای مبنی بر عدم تائئید بنده در گزینش ، استخدام پیمانی بنده رو لغو و به صورت طرحی تنزل دادند.
آیا شکایت من از طریق دیوان اثر خواهد داشت؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
لازم به ذکر است دلیل عدم صلاحیت قید نشده ولی مطمعن هستم به خاطر اعتقادات قلبی میباشد . چون بنده از دراویش نعمت الهی گنابادی هستم

با سلام. قرارداد کارکنان پیمانی بر اساس قانون هر سال با تایید گزینش تمدید می شود. در این مورد تخلفی صورت نگرفته است. اما اگر در گزینش تخلفی صورت گرفته باشد، میتوانید شکایت کنید.

با سلام
بنده از سال ۸۵ به مدت ده ساله که در. ادره دامپزشکی. بصورت قرارداد کار مشخص. مشغول به کار هستم… و در این مدت حقوق و دیگر دریافتی بنده یک سوم. کارمندان رسمی بوده و هر. سال با وعده اینکه امسال استخدام میشوید از ما کارزیاد. با یک سوم حقوق اصلی میدهند. و حالا هم میگن باید ازمون بدید. ایا من بعد ده سال توانایی رقابت تحصیلی با یک تازه وارد از دانشگاهرو دارم….
ایا میشه به دیوان برای حل مشکل استخدامی بر اساس سابقه. کار ده ساله ام شکایت بدم.
تورو. خد لطف کنید و راهنمایی کنید.
سپاس.
سپاس

عرض ادب و احترام . روند اخراج کارمند قراردادی در حالی که چند ماه تا پایان قرارداد ش باقی مانده چگونه است ؟ ایا نیازی به تشکیل هیات تخلفات اداری سازمان برای این کار هست؟در کل روال قانونی اخراج یک کارمند قراردادی در وسط سال به چه شکل است؟

باسلام بنده کارمندپیمانی میراث فرهنگی دریک شهرهستم وحدود4سال سابقه خدمت دارم جهت انتقال به تبعیت ازهمسر که کارمندرسمی درمرکز همان استان می باشندچه کاربایدانجام دهم بارها درخواست انتقال رابه مسئولین این سازمان داده ام ولی هرباربه علت کمبودنیروموافقت ننموده انداین درحالی است که اولا به چندین نفرازهمکاران مردانتقال دادند وانها رفتند ولی به من که می رسدمی گویند کمبودنیروداریم علیرغم میل باطنی ام مجبورهستم به خاطرمهرمادری ورسیدن به بچه هایم ازکاراستعفا دهم چونکه چهارسال التماس کردم ولی جواب ندادمتاسفانه برخی مسئولین ازخدابی خبرهستند

سلام وعلیکم ….کارمند قراردادی هستم که حدود 2سال هست از کار اخراج شده ام شکر خدا با رای دیوان عدالت اداری بازگشت به کار شده ام… ایا بیمه وحقوق ماهیانه از دست رفته ام قابل وصول هست ؟اگر هست چگونه پیگیری کنم؟

با سلاام
بنده دز اداره آموزش و پرورش بصورت قراردادی به مدت 12 سال مشغول خدمت بودم.هفته پیش بعنوان جعل و کلاهبردای حکم اخراج بنده رو یکطرفه صادر کردند و نامه ای از طرف گزینش اومد که شما باید محل خدمت رو ترک کنید و میتونید به رای اعتراض کنید.حالا سوال بنده اینجاست که :
با توجه به اینکه پرونده بنده در آگاهی شهرستان مورد بررسی قرار گرفته و دادگاه رای بر براِیت بنده داده،آیا اداره ملزم به پذیرش بنده هست یا خیر و چگونه میتونم این مسیله رو از طریق قانونی پیگیری کنم؟
سپاس

بسمه تعالی دیوان عدالت اداری محترم باسلام.اینجانب مدت 5ماه است که به استخدام پیمانی دادگستری درامده ام.پست سازمانی اینجانب متصدی امور دفتری وبایگانی با رسته اداری مالی وبا رشته شغلی مسول خدمات اداری است.در حالیکه به عنوان مامور به خدمت در واحداجرای احکام مدنی شورای اختلاف وغیر مرتبط با رشته ورسته شغلی به کار گرفته شدم واین شغلی که بنده واگذار شده بایستی حقوقی باشی .ودلیلش را کمبود نیرو اعلام مینمایند.آیا میتوانم این موضوع را از طریق دیوان عدالت پی گیری کرده ودر شغل مرتبط با رسته وپست سازمانی که در حکم کارگزینی اینجانب قید شده خدمت نمایم.

سلام خسته نباشید
بنده کارمند رسمی هستم میخواستم به تبعیت از همسر به شهرستان مربوطه منتقل شوم ولی بخاطر اینکه شوهرم قراردادی است موافقت نکردند ، اداره مقصد و مبدا مربوطه با انتقال اینجانب موافق هستند ولی سازمان کشور مخالف می باشد. لطفا راهنمایی کنید

سلام عليكم ، بازنشسته وزارت دفاع هستم درسال 81طبق بند ج ماده108بازنشست شده
ام(بعلت الودگی محل کار شنوایی ام را از دست داده ام بعبارت دیگر معلول حین خدمت) در
سال90 متوجه شدم که حقوق معلول عادی دریافت میکنم اعتراض کرده و کمسیون120
اداری وزارت مجددا رای به معلول خدمتی
صادر نمود،در نتیجه حقوق و مزایای من
تصحیح شد.لیکن برای دریافت غرامت بیمه
با مشکل روبرو شده ام جهت تعیین معلولیت
به شورای پزشکی معرفی شدم ولی شورا در تشکیل پرونده سنک اندازی میکند و می گوید
پرداخت غرامت ففط به کسانیکه در پی سانحه
در حین خدمت تعلق میگیرد
ضمنا کارت معاینه بدو استخدام که نمایانگر
سالمی شنوایی من در بدو استخدام میباشد و
نظر شورای پزشکی سال81 و رای کمسیون120
سال 90 را دارم
سوالم اینست که ایا واقعا غرامت فقط به سوانح
تعلق میگیرد مگر تفاوت من با کسی که در سانحه
شنوایی از دست داده چسیت
سوال دیگرم اینکه چگونه میتوانم از شورا شکایت و یا این قضیعه را پیگیری کنم

با تشکر از زحمات کار شناسان محترم

با سلام. درخواستتان باید مستند به قانون باشد. با مشاورین و وکلای تخصصی امور اداری و بازنشستگی مشورت کنید.

باسلام اینجانب سرنگهبان سه شیفت کار سازمان آب وبرق خوزستان با سابقه ۳۳ سال و هشت ماه پرداخت بیمه سال ۸۳ بازنشسته شدم اما پایه حقوق و مزایای پرداختی با توجه به سنوات خدمت بسیار پایین است از طرفی ۵ فرزند تحت تکفل داشتم ودر حال حاضر۲تن از آنها دانشجو هستندو هیچکدام از فرزندانم شاغل نیستند و بیماری قلبی و عروقی و هزینه های درمانی نیز دارم از دیوان عدالت اداری جهت حل این مشکل تقاضای رسیدگی دارم

با سلام. در صورت داشتن مدارک و مستندات کافی به واحد مشاوره اداره کل دادگستری مراجعه کنید.

با سلام. من آموزگار رسمی آموزش و پرورش هستم . حدود دوهفته است که زایمان کرده ام ولی متاسفانه به دلیل زایمان زودرس نوزاد دو روز بیشتر زنده نبود الان از نظر روحی و جسمی وضعیت خوبی ندارم. دکتر برام نوشته بود مرخصی طبق مقررات داده شود .از اداره کل سوال کردم گفتند مرخصی حداقل 4ماه شاملت میشه ولی دیروز کمیسیون پزشکی شیراز درمانگاه فرهنگیان به دلیل عدم اطلاع از مقررات مرخصی ، فقط با 4 روزی که در بیمارستان بستری بودم موافقت کردند یعنی من باید فردای مرخصی از بیمارستان با این وضعیت عمل سزارین چطور می تونستم سرکلاس برم. در حالی که بعد از دو هفته هنوز توان راه رفتن ندارم. الان نمیدونم باید چکار کنم کجا برم؟

باسلام. باتوجه به ارسال سوالی که چند روز پیش داشتم مبنی براینکه بصورت رسمی وآزمایشی شاغل دردادگستری بودم وبا رای هسته گزینش اخراج شدم وباتوجه به اینکه بیمه تامین اجتماعی بوده ام جهت اخذ حق سنوات ۱۱ ساله خود باید ازدادگستری در دیوان عدالت اداری شکایت کنم یا از اداره کار؟ لطفا راهنمایی کنید

با سلام و خسته نباشید.من بازنشسته صنایع دفاع هستم که در سال 1381طبق بند ج ماده108 وزارت دفاع بعلت کاهش شدید شنوایی هر دو گوش(معلولیت) ناشی از محل کار باز نشست شده ام.در سال1390متوجه شدم که حقوق بازنشستگی بامعلولیت ۰عادی(معلولیت ناشی از غیر شغلی)دریافت میکنم.اعتراض کرده و در کمیسیون 120 وزارت با همان ماده و بند معلول شغلی شدم.اما برای دریافت غرامت معلولیت با مشکل روبرو شدم.چرا که شورای پزشکی بیمارستان چمران چند سالیست اتوماتسیون شده و پروندهای قدیم را امحا نموده، حالا از من اصل مدارک پزشکی که سال81جهت تشکیل پرونده و بررسی گ،فته اند مطالبه میکنند،

سلام
شما یک فکری به حال ما مادران کنید! آیا واقعا در این سن وسال بچه چندروزه را میشه 6ماه بدست خدا سپرد و رفت به شهر غربت آیا این فرزند مهر ومحبت مادر نمیخواهد؟ در هر اداره و ارگانی مادر را مدت 9ماه مرخصی زایمان میدهند که بافرزند دلبندش باشد ؟چطور ممکن است از چند روزه گی از هم جدا شوند؟
باتوجه به قبولی این حقیر در آزمون استخدامی آموزش وپرورش بعداز این همه مکافات و با وجود فرزندی 15روزه واز طرف دیگر فرزندی کلاس اول دبستان ،وشرایط نامساعد خودم ، برای گذراندن دوره آموزشی باید از دورترین شهرستان استان خراسان جنوبی (نهبندان)برم اصفهان که واقعا برام با وجود اینگونه مشکلات خیلی سخته آن هم در شهرغربت لذا از شما مدیران ارشد وعزیز خواهشمندم پیگیری های لازم را جهت اینگونه برنامه ریزی های نادرست انجام دهید،حداقل میتوانستند این دوره هارو در سه قطب کشور با استانهای همجوار انجام دهند نه که از کل کشور رشته استثنائی را در مرکز کشور.
سمانه عباسی

با سلام.چرا به سوالی که چندروز پیش کردم پاسخی داده نشد؟وقتی مصوبه مجلس نه ماه مرخصی زایمانه چرا سه ماه تابستان یک فرهنگی هم باید جزو نه ماه حساب بشه؟واقعا عدالته؟

با سلام. کمی واقع بین باشید. شما در تمام 12 ماه سال کارمند دولت هستید نه فقط در 9 ماه سال تحصیلی! آن سه ماه تعطیلی هم محصول سیستم معیوب آموزشی و عملکردی دولت است. وگرنه که کارمندان در تمام طول خدمت خود موظف به فعالیت در محل کار خود هستند.

باسلام اینجانب کارمند دادگستری مشهد بودم با ۱۱ سال سابقه کار که حکم رسمی وآزمایش داشتم وچون هنوز رسمی نشده بودم با رای هسته گزینش ازخدمت اخراج شدم وقتی جهت تسویه حساب مراجعه کردم وتقاضای پرداخت حق سنوات کردم گفتند چون شما رسمی وآزمایشی بودید به شما حق سنوات تعلق نمیگیرد میخواستم ببینم آیا دراین خصوص قانونی وجود دارد که حق سنوات پرداخت نمیشه؟

با سلام،من کارمند آموزش و پرورش هستم و خرداد امسال به مرخصی زایمان رفتم.از آنجا که مرخصی زایمان نه ماه است آیا عدالت است من که خرداد مرخصی رفتم تابستان که ایام تعطیل است نیز جزو نه ماه مرخصی ام حساب شود و کسی که مهر زایمانش است نه ماه کامل مدرسه و سه ماه تعطیلی را استفاده کند؟در حالیکه من تا روز آخر مدرسه رفته ام و تابستان تعطیل هم جزو مرخصی ام هست؟لطف کنید در این مورد مثل همه ی مواردی که عادلانه تصمیم میگیرید تصمیم بگیرید تا حقی از کسی ضایع نشود.

سلام.اینجانب پرسنل نیروی هوایی ارتشم.خلاصه میگم.به علت تعویض مفصل و هرموسوروس شانه چپ،برام درخواست بازنشستگی بند ج ماده 108 کردند که معلولیت عادی بهم دادند و به تایید شورای عالی پزشکی هم رسید. تمام کارای اداری من انجام شد.بازنشستگی به من ابلاغ گردید.نامه من طبق روال اداری باید به امضا نیروی انسانی اجا برسه تا در دستور همگانی ارتش قرار بدن و بعد بهم تسویه حساب بدن.نامه رفت اونجا م ن ا آجا نوشت با بازنشستگی وی موافقت نمیگردد.همه بهم میگن برو دیوان شکایت کن نتیجه میگیری.میگن آئین نامه مشخصه و تورو شورای عالی تایید کرده.من باید چکار کنم.ممنونم

با سلام. ابتدا به همان مرجع شکایت و دلایل عدم موافقت را جویا شوید. سپس با مشورت با واحد مشاوره دیوان، شکایت خود را مطرح کنید. در دیوان باید شکایتتان مستند باشد.

با عرض سلام و خسته نباشید
جمع کثیری حدود هزار نفر از کارمندان بازنشسته صدا و سیما ی جمهوری اسلامی هستیم، از بهمن ماه 1393تاکنون پرداخت پاداش پایان خدمت و سنوات و مرخصی هایمان به تعویق افتاده است و هر ماه حدود صد نفر نیز به این جمع اضافه میشود، آیا امکان شکایت و طرح دعوا وجود دارد؟ و در صورت صدور رای چقدر زمان می برد تا معوقات پرداخت شود؟آیا باید گروهی شکایت کرد یا تک تک؟
با سپاس

چرا شرکت نفت نسبت به تبدیل وضعیت و استخدام پیمانی کارکنان قراردادی دارای شماره پرسنلی و دارای کارنامه مجاز آزمون استخدام ادواری سالهای ۱۳۸۱،۱۳۸۳،۱۳۸۴ رسیدگی نمیکند و نسبت به سرنوشت کارکنان قراردادی مشمول بخشنامه یاد شده بی تفاوت است و رسیدگی نمیکند..به امید ابلاغ این بخشنامه به شرکتهای تابعه

خواهشمند است پیگیری و رسیدگی نمایید که چرا وزارت نفت بخشنامه شماره ۷۹۵۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه منابع انسانی ریس جمهور مبنی بر استخدام پیمانی کارکنان قراردادی شاغل که دارای شماره پرسنلی هستند و در آزمونهای استخدام ادواری سالهای ۱۳۸۱،۱۳۸۳،۱۳۸۴ دارای کارنامه مجاز میباشند و حدمجاز را کسب کرده اند را به شرکتهای تابعه ابلاغ نکرده و بر خلاف تمامی دستگاههای اجرایی اصلا به وضعیت کارکنان قراردادی رسیدگی نمیکند و حال که این فرصت پیش آمده و به تمامی دستگاهها ابلاغ شده وزارت نفت حق ناس را در نظر بگیرد و حق زن و بچه ما و زحمات چندین ساله یمان را هدر ندهد.باتشکر

ما به تعداد 165 نفر نيروي شركتي شاغل در دانشكاه رازي كرمانشاه هستيم.ايا اكر به ديوان عدالت اداري شكايت كنيم.(براي تبديل وضعيت;و از بين رفتن شركت)ايا فايده اي دارد يا خير؟

با سلام
ما كاركنان شركتي كه در دانشكاه رازي كرمانشاه مشغول به كار هستيم و تعدادمان 165 نفر مي باشد.واز سابقه 28 سال تا4 سال داريم.با مدارك فوق ليسانس تاسيكل.هيچ كس به فكر ما نيست.و همه جوره داره به ما ظلم ميشه.ما نميدانيم شركت چه معني داره.وقتي خود دانشكاه مي تواند با خود ما قرارداد ببندد.و اون پولي را كه به شركت ميدهد به خودمان بدهد.و واسطه اين وسط چه كار ميكند.به دادمان برسيد.چه كاري ما خودمان ميتوانيم انجام بدهيم.و جه كاري شما ميتوانيد براي ما انجام دهيد.

با سلام کارشناس کارمند پیمانی یکی از ادارات تعاون کار و رفاه هستم شغلم رسیدگی به شکایت کارگری و کارفرمایی در هیات تشخیص میباشد کار یک قاضی و دادرس با کلی جنبه حق الهی و حق الناس ولی دریغ از یک حمایت نه حقوق مکفی نه فوق العاده ای و سختی کاری و نه اضافه کار خوب این اواخر هم تفاوت تطبیق را هم از حکمم حذف کردن در طی این 5 سال خدمت دچار استرس و ناراحتی اعصاب و روان شده و حتی نا بارور شده و نمیتوانم بچه دار شوم دکتر میگوید شغلت را عوض کن حال به نظر شما میتوانم از این وزارت بی قانون شکایت کنم؟

با سلام از چه شکایت کنید؟آسمان دولت کم و بیش همین است. برخی از ادارات جو نامناسب و حقوق خوب و بعضی جو مناسب و حقوق ناچیز و برخی نیز واجد هر دو هستند!

با سلام.
از خرداد ماه سال 1390كارشناس قراردادي استانداري هستم. قبل از آن به مدت كمتر از 4 سال در سمت شهردار مشغول به كار بودم و در حين خدمت بدليل نارسايي كليوي پيوند كليه انجام داده ام و مثل بسياري از افراد عادي نميتوانم هر فعاليتي را داشته باشم و يا هر غذايي را ميل كنم. در واقع از استفاده از بسياري از نعمتهاي خدادادي محروم شده ام…راهنمايي مي خواستم در مورد اينكه آيا مورد قانوني وجود دارد كه بتواند جبران نمايد.
ضمنا بيمه تامين اجتماعي هستم.
سپاسگذارم…

با سلام
کارمند رادیولوژی هستم با ابلاغ حفظ سمت وبا تاکید بر پرداخت حقوق ومزایا ازمحل پست سازمانی ،در یک واحد دیگرمشغول به کار می باشم ودر عین حال در رادیولوژی نیز شیفت برمی دارم .
آیا مشمول دریافت مزایای پست سازمانی هستم یا نه؟

اینجانب دبیرشاغل بامدرک کارشناسی ارشد وبا سابقه کار 30 سال هستم طبق قانون خدمات کشوری بند 5 وماده 68 فوق العاده شغل اینجانب باامتیاز 2000 باید محاسبه شود که متاسفانه باامتیاز 1300 حساب شده خواهشمند است دراین خصوص به سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی منطقه میاندوآب اطلاع رسانی فرمایید تا درحکم کارگزینی اینجانب درج شود

با سلام و احترام
آیا در جریان هستید آقای محمدباقر قالیباف با شعار ثروت سازی و ایجاد صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران اقدام به دریافت مبالغی مازاد ۲۵درصد از حقوق کارکنان با وعده سود ۳۲ درصد نمودند و پس از چندین سال جمع آوری ۲۵ درصد حقوق ۶۳ هزار نفر از پرسنل شهرداری ، بدون اطلاع پرسنل شهرداری سود آن را تا حد خیلی قابل توجه ای کسر نموده اند و اعلام نمودند سود ۳۲ درصد تبدیل به یک درصد شده و تمامی پول پرسنل در این مدت که در نزد شهرداری بوده سود یک درصد تعلق گرفته است .. این اختلاس به جیب چه کسی می رود ؟؟؟!!!!
در حالیکه تمامی ارگانها ذخیره ۳ درصد از پرسنل و ۳ درصد از کارفرما روی هم ۶ درصد را ۳۰ درصد سود می دهند تا زمان بازنشستگی به کارکنان پس بدهند .. اما اینها با همان شعار کارمندان شهرداری را فریب دادند و اقدام به جمع آوری مازاد ۲۵ درصد با سود ۳۲ درصد را دادند و پولهای کارمندان را چندین سال جمع کرده و بدون سود محسوب گردید . حدود ۱۰۰ میلیون ریال از ۶۳۰۰۰ پرسنل شهرداری اختلاس نمودند …
خواهشمنداست رسیدگی فرمایید .

با سلا م خدمت شما راجع به پرسنل شرکتی توزیع برق گیلان اقا برده داری به خدابه داد برسید اق حق زن وبچه کارگر دارن می خورن پاداش های ملیونی ولی شرکتی ها استخدام روهم ورداشتن میگن پول نیست مرد می خواث بیاد حق کارگر رو بگیره

باسلام خدمتت مسولان دلسوز ان کشور احتراما به استحضار مرساند اینجانب امین مرادی نزدیک ۱۲سال است کارمند شرکت مخابرات هستم بنده یک سال شش ماه از سنوات خدمتم به صورت قراردادی بودم بقیه سنوات به صورت شرکتی در این شرکت مشغول خدمت هستم .این در حالی است شرکت مخابرات بدون اینکه باما هماهنک کند به خودی خود ما راکه به صورت قرادی شرکت بودم قرار داد مارا لغو نمده است .واینها وانمود می کنن که شرکت خصوصی شده ، حال اگر خصوصی شده چرا در این سنوات وسنوات گذشته چرا قرار داد بسته اند ۰۹۱۶۱۶۳۶۲۰۳ شماره تماس

با سلام
اینجانب به مدت نزدیک هشت سال درشهرداری شاغل بودم وبعد ازهشت سال ازسال84 به دلیل عدم تمدید قرارداد مجبور به ترک محل کارخود شدم ودارای مدرک کارشناسی بوده وعلی رغم قرارداد قانون کاردپستهای کارمندی مشغول به کاربودم درهمان سال عده زیادی از مشمول قانون کار درشهرداری به استخدام پیمانی درآمدند وشهردار با وجود نیاز قرارداد اینجانب را تمدید نکرد وعنوان نمود که باید ازشورای شهر واستانداری درخهواست مجوز بکند وتنها برای بنده و اینجانب نیز هرکاری کردم که تصویه حساب بدهند تا زمان تعین تکلیف ازبیمه بیکاری استفاده کنم قبول نکرده وحتی به حراست نیز شکایت کردم که گزارش کامل را نیز به مراجع زیربط ارائه دادند ولی بازگشت بنده را منوط به عدم شکایت ازشهرداری نمودند و بدین سال نزدیک دو سال بنده را سردواندند وبعدا” مشخص شد که شهرداری خود نیز بیکاربودن من را به اداره کاراعلام نکرده است و درترکیب شورا وشهردار جدید نیز مقرر به بررسی موضوع گردید که مجدادا” به مدت دو ماه آزمایشی درشهرداری کارکردم بعدا” دوباره گفتند باید مجموز بگیرند وباید صبر کنم وتا به حال با مراجعات متعدد به مدت نزدیک ده سال بیکار وبدون هیچ گونه حق بیمه تنها توانستم یک سابقه کار بگیرم که بعدا” درمراجعه به بیمه متوجه شدم که بیمه همان هشت سال را نیز شهرداری کامل رد نکرده است و سوالی که دارم این هست که آیا دراین مملکت عدالتی هست که بپرسد وبه شکایت بنده رسیدگی کند که چرا باید چنین ظلمی درحق بنده انجام و کسی پاسخگو نباشد وبه دلیل سیستم شهرداری بنده نیز مجبور به سکوت باشم که شاید مجددا” به کارخود برگردم؟
با تقدیم احترام

سلام دیوان محترم عدالت کارگرانی قراردادی در شرکت نفت هستیم با سابقه20 سال که تمام جوانی خود را در این شرکت بیابانهای تابستانی داغ زمستانهای سرد 70کیلومتردور از ابادی شهر سرخس صبح ساعت 5 از سرخس بطرف منطقه عملیاتی نفت با سرویس 1 ساعت راه میرویم و بعد از ظهر ساعت 5 به خانه برمیگردیم حقوق یک میلیون تومان رسمی یکسال کار 3 میلیون پاداش وو… هیج امکانات و امتیازاتی که پرسنل یک سال کار رسمی دارند ما نداریم .این است عدالت. وزیر محترم نفت ما را قبول ندارند بازنشست کنند . چرا عذاب میدهند. اب را میبینیم ولی نمی توانیم بخوریم

با سلام ما کارگران با سابقه25 سال به بالا قرارداد مستقیم دارای پست شماره مدارکمان از نفت سرخس تایید و به تهران وزارت نفت فرستاده شماره نامه 401721 از سال 91 هنوز استخدام نشدیم خواهشمند است رسیدگی فرمایید

اینجانب کارمند رسمی دادگستری با سابقه ۱۵ سال با توجه به قبولی در آزمون وکالت تقاضای بازخریدی دادم و با آن موافقت نشده و مجبور به استعفا شدم
بجز مرخصی های ذخیره سنوات اینجانب پرداخت نشد.
سوال این است آیا اینجانب استحقاق دریافت سنوات را دارما خیر؟ تاکنون رأیی در دیوان صادر شده است ؟ در صورت که دوستان راهنمایی بفرمائید ممنون میشم. ۰۹۱۲۴۴۵۱۰۷۸

اقایان وعزیزان من بنده فقط می توانم این رابگویم که مسعولین شرکت نفت ارومیه یک سازمان ضد خانواده شهدا وجانبازان است واقعا اذیت میکنند ازعزیزانم عاجزانه تقاضا می کنم به دادجانبازان وخانواده معظم شهدا رسیدگی عنایت بفرمایند با ارزوی موفق مرادی

سلام دبیر اموزش پرورشم ارشد را در دانشگاه ازاد گرفتم حالا اموزش پرورش مدرکم را ثبت نمیکند چون رشته شما متناسب کارشناسی نیست بخشنامه جدید است ولی من سال91 دانشگها رفتم وان موقع مشکلی نبوده لطف کنید راهنمایی کنید

با سلام. بخشنامه مربوط به اشخاصی هست که بعد از تاریخ تصویب اون بخشنامه بخوان مدرک بگیرن. توی خود بخشنامه هم ذکر شده که شامل قبل از اون نمیشه. باید مدرکتون رو در صورتیکه مرتبط باشه بپذیرن. باسپاس

با سلام. بخشنامه مربوط به اشخاصی هست که بعد از تاریخ تصویب اون بخشنامه بخوان مدرک بگیرن. توی خود بخشنامه هم ذکر شده که شامل قبل از اون نمیشه. باید مدرکتون رو در صورتیکه مرتبط باشه بپذیرن. باسپاس

می خواستم بدونم درهیچ اداره یا سازمانی نمی توان یافت که حقوق آن کمتر از حقوق کارمندان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشند.یک بازرس کار یا کارشناس روابط کار باید با ۱۵ سال سابقه ۱۴۰۰ حقوق بگیرد .اونوقت حقوق کارمندان ادارات دیگر ۲۰ تا ۷۰ درصد(فرهنگیان-دادگستری -اداره ثبت اسناد -اداره دارایی -اداره برق و…) در سال ۹۴ اضافه شده است .قرار شد حقوق کارمندان ادارات تعاون کارو رفاه اجتماعی ۳۵ درصد اضافه شود که فعلا منتفی شده است .آیا این عدالت است .در اداره تعاون کار از همه ادارات حجم کار ، دعوا فو جر وبحث بیشتر است

با سلام :
موضوع : نا عدالتی در دستورالعمل ارتقای رتبه کارمندان
دستورالعمل فعلی ارتقای رتبه کارمندان با نا عدالتی و پایمال شدن حقوق آنان مواجه می باشد . کارمندی که به پیشنهاد مافوقش تغییر پست داده و رسته او فرق کرده با اینکه سالهای طولانی مثلا بالای 20 سال در همان سازمان خودش مشغول انجام خدمت می باشد به دلیل اینکه رسته فرق کرده مثلا امور اداری به امور اجتماعی تغییر پیدا کرده امتیارات رتبه را از دست می دهد و دارای عدم تجربه می باشد . که در حال حاضران روسا حاضر نیستند حتی با یک ابلاغ آن معضل را برطرف نمایند خواهشمند است در جهت رسیدن به حق ذینفعان صدیق و زحمتکش در این مورد پیگیری شود

با سلام.بنده به وزارت آموزش و پرورش معترضم که ما با سابقه 10سال در آموزش پرورش و دارای گزینش با مدرک لیسانس علوم تربیتی و گذراندن دوره های ضمن خدمت و نیز فعالیت به عنوان آموزگار در مدارس واگذار شده به هر حال با این رزومه آیا عادلانه است در آزمون آموزش پرورش شرکت کنیم؟؟بنده اصلا فرصت مطالع ندارم ودر پایگاه و حوزه ههم فعالیت میکنم….خواهشمیکنم رسیدگی کنید..اتماس دعا..

بسمه تعالی
دیوان عدالت اداری محترم
با سلام و وقت بخیر
موضوع: بررسی فوق العاده ی شغل کارمندان
احتراما اینجانب حاجی ولی آقاقلی زاده دبیر آموزش وپرورش رشته ی علوم اجتماعی با مدرک فوق لیسانس مشغول به خدمت هستم که حکم کار گزینی ردیف(ر) مربوط به فوق العاده¬ی شغل با امتیاز 1300 در نظر گرفته شده، امّا با توجه به بند (5) وماده¬ی (68) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویبی هیئت دولت در مورخه¬ی 30 فروردین 1393، فوق العاده شغل کارکنان کلیه دستگاه¬های اجرایی متناسب با سطح تخصص و مهارت¬ها برای مشاغل تعیین شد. که با توجه به اصلاحات فوق به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارت¬ها برای مشاغل تا سطح کاردانی (700 امتیاز)، مشاغل همسطح کارشناسی (1500امتیاز)، و مشاغل بالاتر (2000 امتیاز) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت کنند. طبق این ماده باید فوق العاده¬ی شغل اینجانب با امتیاز 2000 پرداخت شود، در ضمن این قانون در تمام دستگاه¬های دولتی اجراء شده و حتی برای کارمندان آموزشوپرورش نیز اجراء شده است. لذا از دیوان محترم خواهشمندم که دستور فرمایند تا مطالب فوق را بررسی نمایند و در مورد حق و حقوق اینجانب مجددا تجدید نظر فرمایند. ضمن احتساب امتیاز 2000 برای اینجانب از زمان اجرایی آن قانون کلیه معوقه را منظور کرده و به سازمان آموزش¬و¬پرورش اردبیل اطلاع رسانی کنند تا به موقع به ناحیه یک اردبیل جهت درج در حکم کارگزینی ابلاغ شود.

با تقدیر و تشکر، آقاقلیزاده

لطفا
در مورد کارگران پبمانکاری که قرار بود شرکتی شوند وتمام کارهای اداری انجام شده بود
وبا امدن دولت جدید بلاتکلیف شدن
چیست????

بسمه تعالی
با سلام
احتراما خواهشمند است بفرمایید مدت زمان پاسخگویی به شکایات تقدیمی به دیوان عدالت و در صورت طولانی شدن اخذ جواب باید چکار کرد ؟

با سلام روند بررسی پرونده خود و زمان رسیدگی به
ان را از سایت دیوان عدالت پیگیری کنید

ما بازنشستگان معنی بازنشسته پیش از موعد از وزیر آموزش وپرورش سوال داریم ممنوع از مزایا شدن است ما زودتر بازنشست شدیم با پول پاداش مشکل مان را حل کنیم بازنشست نشدیم که ازمزایای چند سال مانده خود محروم شویم این وزیر میگفت پول نیست ما زودتر از موعد بازنشست والاف نمیشدیم مانند حاجیان که در منا بابی برنامه گی سعودی ها روی هم افتادن وجانشان را از دست دادن ما بازنشسته ها نیز بابی برنامگی این وزیر هرسال به تعدادمان افزوده میشود همانند حاجیان خفه میشویم وصدایمان راکسی نمیشنود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *