[…] با توجه به درخواست­ های مکرر مهارت آموزان مشروط و احراز صلاحیت نشده مبنی بر برگزاری زود هنگام آزمون مجدد، دانشگاه بر آن است علی­ رغم هزینه­ های مالی و مشکلات برنامه­ ای نسبت به تعیین تکلیف سریع ­تر مهارت آموزان و تسهیل و زمینه­ سازی برای خدمت در آموزش و پرورش اقدام به عمل آورد.ادامه مطلب فوق در اینجا. […]