پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

شرایط و سقف تعهدات قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران

پاراف شرایط و سقف تعهدات قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران را میتوانید از طریق تصویر زیر مشاهده نمایید

janbazan-5
شرایط و سقف تعهدات قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران

 

این مطلب را هم بخوانید :   شهدای کارمند: شهید علی اکبر حسنی