بسمه تعالی باسلام ودرود فراوان به تمامی دست اندرکاران خسته نباشید باز هم به فکرمن وامثال ماهستید کمال تشکر رادارم اینجانب رزمنده هشت سال دفاع مقدس به مدت ۲۴ماه درمنطقه عرب در۲عملیات شرکت داشتم وبیکارم ازهیچ نهادوارگانی حقوق دریافت نمی کنم ودارای کارت ایثارمی باشم و۵۰ سالم وسرپرست ۲مریص بدحال ودایمی هستم وزندگی خیلی برایم سخت ومشگل شده ازیک طرع بیکارم وازطرف دیگرهزینه های دعوا ودارو بااین هزینه های کمر شکن وشرمنده اینها شدم ازجنابعالی خواهشمندم مساعدتی بفرماید ورسیدگی رابرایم مبدول بفرمایداراینکه به فکرمن وامثال ما هستید کمال تشکر رادارم با کمال ادب واحترام را خواستارم باتشکر ازتهران شماره تماس ۶۶۰۵۶۹۶۶ الی ۷