با سلام
مشکل اصلی درصنعت نفت باند بازی هست بجای به فکر تربیت نیرو باشند به فکر گروه گرائی هستند
بنده دکترای مدیرت منابع انسانی هستم بیاید ببینید درکجا مشغول کارم باید بروند بابت حقوق وام بگیرند