پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

تأکید سیاست‌های کلی برنامه ششم بر اولویت دادن به ایثارگران

پاراف تأکید سیاست‌های کلی برنامه ششم بر اولویت دادن به ایثارگران : برکسی پوشیده نیست که در طول 8 سال جهاد فی سبیل اله رزمندگان بسیجی با شجاعت ،شهامت ، ایثار، فداکاری و شهادت طلبی از سرزمین ایران اسلامی دفاع کردند و در مقابل توپ ، تانک ، بمب ، موشک و سایر ادوات مرگبار که استکبار جهانی در اختیار دشمنان انقلاب اسلامی قرار می داد . تحت زعامت خمینی کبیر (ره) بارشادتی وصف ناپذیر ایستادگی نمودند و در برابر حوادث سهمگین جبهه ها ماند کوهی پولادین و استوار مقاومت نمودند ، با سرهای نترس دشمن را خوار و زبون کردند و خواب را از چشمان دشمن عفلقی ربودند و در برابر حیرت جهانیان او را به زانو در آوردند و دشمن را با خفت تمام از شهرها و روستاها بیرون انداختند. در این راستا خمینی کبیر (ره) فرمودند : «حقیقتاً اگر بخواهیم مصداق کاملی از ایثار و خلوص و فداکاری و عشق به ذات مقدس حق و اسلام را ارائه دهیم چه کسی سزاوار تر از بسیجیان خواهد بود . »

با این اوصاف جنگ هشت ساله با حوادث تلخ و شیرین به پایان رسید اما برای رزمندگان هنوز جنگ تداوم دارد چراکه از جنگ آسیب های فراوان دیده اند . البته آسیب ها به دو دسته تقسیم می شوند. یکی آسیب های آشکارکه رزمنده مورد اثبات تیر و ترکش… قرار گرفتند و به بیمارستان منتقل می شد و در نتیجه برایش مدرک بالینی و بعد هم صورت سانحه همزمان صادر می گردد.

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید و رئیس جمهور محترم نیز این سیاستها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ نمود. قرار است در تدوین برنامه ششم توسعه این سیاستها ملاک عمل قرار گیرد.

این مطلب را هم بخوانید :   کسی که پارتی ندارد چه کاری باید انجام دهد؟

در سیاست‌های کلی برنامه ششم، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری به ایثارگران نیز اشاره شده است و اینکه این عزیزان مورد توجه قرار گیرند.

بندهای مورد نظر در سیاست‌های کلی برنامه ششم که به ایثارگران اشاره نموده است، بندهای 47 و 68 هستند که در زیر به آنها اشاره شده است.

۴۷- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسؤولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
۶۸- تلاش شایسته برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی.

امید است دولت در تدوین قانون برنامه ششم توسعه به نحو شایسته ای ایثارگران را مورد توجه قرار دهد.