سلام عدالتی که ازسال ۴۲تا۵۶توسرمون میزدیم همینه که یکی اینقدرحقوق ومزایا بهش میدن که نمیداندبااین پول چکارکند یکی هم اینقدرکم بهش میدن که نون خالی خانواده اش تامین نشد چه عدالت خوبی افسوس میخوریم که چرا پدروپدربزگ ها این عدالت راندیدن ومردن خدا بیامرزدتون ما که خیلی خوشمون بااین عدالت که زورکی نون گیرمان میاد