تصویبنامه ۱۱۲۶۴۴۶ شورای عالی اداری درباره تدوین شناسنامه و شناسه خدمات دستگاههای اجرایی

تصویبنامه ۱۱۲۶۴۴۶ شورای عالی اداری درباره تدوین شناسنامه و شناسه خدمات دستگاههای اجرایی

پاراف تصویبنامه ۱۱۲۶۴۴۶ شورای عالی اداری درباره تدوین شناسنامه و شناسه خدمات دستگاههای اجرایی : تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص احصاء، تدوین شناسنامه و اعطای…

دانلود رایگان کتابچه آموزش خدمات پشتیبانی نظافتی نیروهای خدماتی سازمانها و شرکتها

دانلود رایگان کتابچه آموزش خدمات پشتیبانی نظافتی نیروهای خدماتی سازمانها و شرکتها

پاراف دانلود رایگان کتابچه آموزش خدمات پشتیبانی نظافتی نیروهای خدماتی سازمانها و شرکتها: مجموعه ها و کتابچه های آموزشی مرتبط با امور شغلی، اداری، تحصیلی…

بخشنامه ۱۰۷۳۱۲۳ سازمان امور اداری استخدامی کشور درباره برگزاری جشنواره شهید رجایی سال ۹۶

بخشنامه ۱۰۷۳۱۲۳ سازمان امور اداری استخدامی کشور درباره برگزاری جشنواره شهید رجایی سال ۹۶

پاراف بخشنامه ۱۰۷۳۱۲۳ سازمان امور اداری استخدامی کشور درباره برگزاری جشنواره شهید رجایی سال ۹۶ موضوع بخشنامه شماره ۱۰۷۳۱۲۳ مورخ ۹۵/۱۲/۱۵ سازمان اداری و استخدامی…

ممنوعیت مسافرت خارجی استانداران، فرمانداران و مجریان انتخابات ۹۶

ممنوعیت مسافرت خارجی استانداران، فرمانداران و مجریان انتخابات ۹۶

پاراف ممنوعیت مسافرت خارجی استانداران، فرمانداران و مجریان انتخابات ۹۶ : علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور  در همایش سراسری مجریان برگزاری انتخابات با…

بخشنامه ۹۷۲۵۳۰ سازمان امور اداری استخدامی درباره تفکیک حوزه اداری و استخدامی از برنامه و بودجه در استان‌ها

بخشنامه ۹۷۲۵۳۰ سازمان امور اداری استخدامی درباره تفکیک حوزه اداری و استخدامی از برنامه و بودجه در استان‌ها

پاراف بخشنامه ۹۷۲۵۳۰ سازمان امور اداری استخدامی درباره تفکیک حوزه اداری و استخدامی از برنامه و بودجه در استان‌ها : دانلود بخشنامه شماره ۹۷۲۵۳۰ مورخ…