توضیحات وزیر نفت درباره استخدام نیروهای بومی، بانوان، فارغ التحصیلان و مدیران نفتی بومی

توضیحات وزیر نفت درباره استخدام نیروهای بومی، بانوان، فارغ التحصیلان و مدیران نفتی بومی

پاراف توضیحات وزیر نفت درباره استخدام نیروهای بومی، بانوان، فارغ التحصیلان و مدیران نفتی بومی : بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در نشست با مدیران…

بخشنامه سنوات ارفاقی کارکنان آموزش وپرورش استثنائی

بخشنامه سنوات ارفاقی کارکنان آموزش وپرورش استثنائی

پاراف بخشنامه سنوات ارفاقی کارکنان آموزش وپرورش استثنائی : سنوات ارفاقی کارکنان آموزش وپرورش استثنائی ازتاریخ ۸۸/۱/۱لغایت ۹۱/۱۰/۱۲محاسبه نخواهدشد. وزارت آموزش پرورش بخشنامه شماره ۷۱۰/۵…

1886