پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

جزئیات جدید بیمه کارگران ساختمانی

جزئیات جدید بیمه کارگران ساختمانی

پاراف جزئیات جدید بیمه کارگران ساختمانی : محمد حسن زدا  معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ۷۰۰هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه هستند،‌ گفت: بیمه هیچ یک از یک میلیون کارگری که تحت پوشش هستند در سال جاری حذف نمی شود.

وی  در مورد بیمه کارگران ساختمانی افزود: در سال۹۴ مصوب شده بود که دو هزار میلیارد تومان برای تامین منابع بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده شود که متاسفانه اینگونه نشد.  از اعتبار عنوان شده فقط ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد و عملا ما با یک هزار میلیارد و ۲۰۰ میلیارد تومان کمبود مواجه شدیم.

چنانچه کمبود منابع بیمه کارگران تامین شود می توانیم نسبت به بیمه پشت نوبتی ها نیز اقدام کنیم

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: اگر می خواستیم براساس اعتبار آورده نسبت به بیمه کارگران اقدام کنیم باید تعدادی از کارگران ساختمانی را حذف می کردیم اما به دلیل اینکه کارگران ساختمانی قشر زحمت کشی هستند این کار را نکردیم و بیمه کارگری را قطع نکردیم.

زدا با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار دارند، گفت: چنانچه در صدور پروانه ساختمانی امسال اتفاقات خوبی رخ دهد می توانیم تعداد بیشتری از کارگران را بیمه کنیم چرا که درصدی از صدور پروانه ساخت به بیمه کارگران اختصاص می یابد.

وی اظهار داشت: به کارگران ساختمانی قول می دهیم تعداد آنها در سال جاری کم نمی شود.

وی با اشاره به اینکه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه شدن هستند، گفت: چنانچه کمبود منابع بیمه کارگران تامین شود می توانیم نسبت به بیمه پشت نوبتی ها نیز اقدام کنیم. مهر.

این مطلب را هم بخوانید :   حقوق بازنشستگان بصورت پلکانی افزایش می‌یابد