حداقل دستمزد کارگران 712 هزار تومان، حداقل دستمزد کارگران کار موقت ۸۱۳ هزار تومان تعیین شد

0
67

پاراف حداقل دستمزد کارگران 712 هزار تومان، حداقل دستمزد کارگران کار موقت ۸۱۳ هزار تومان تعیین شد ، در سال آينده تنها 103 هزار تومان، به حقوق دريافتي حدود 11 ميليون کارگر افزوده شد. به عبارتي شوراي عالي کار با افزايش 17 درصدي حقوق کارگران در سال 94 موافقت کرد. پيش از اين کارفرمايان روي افزايش 15 درصدي يعني به اندازه تورم اعلامي توسط بانک مرکزي تاکيد کرده بودند و با مصوبه بامداد دوشنبه شوراي عالي کار پس از چند سال که دستمزدها کم‌تر از تورم افزايش پيدا کرد، حالا دو درصد بيشتر از تورم اضافه شده است.

ه هر ترتيب شوراي عالي کار بالاخره ساعت ۵۰ دقيقه بامداد دوشنبه حداقل دستمزد سال آينده ۱۱ميليون کارگر را با ۱۷درصد افزايش نسبت به سال ۹۳ معادل ۷۱۲هزار و ۴۱۳ تومان تعيين کرد که اين ۱۷درصد شامل ساير سطوح مزدي هم مي‌شود.براي تعيين و تصويب حداقل دستمزد سال آينده، در هفته‌هاي اخير نشست‌ها و مذاکرات فراواني بين گروه‌هاي کارگري، کارفرمايي و دولت انجام شد، اما در نهايت اين سه گروه در رقم 712 هزار و 413 تومان مزد که از ابتداي سال 94 بايد از سوي بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسيدند.شوراي عالي کار حق سنوات هر مشمول قانون کار را از ابتداي سال آينده از 500 به هزار تومان روزانه افزايش داد. مجموع سنوات هر فرد در ماه طي سال 94 معادل 30 هزار تومان خواهد شد. با تصويب شوراي عالي کار، حق مسکن نيز از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان و بن کارگري نيز از 80 هزار تومان به 110 هزار تومان در سال 94 افزايش يافته است.
هم‌اکنون تعداد کارگران نسبت به مستخدمين دولت بيش از دو برابر است و به همين جهت بايد به معيشت و رفاه آن از طريق تامين مسکن و حداقل‌هاي زندگي از جمله بهداشت و آموزش توجه شود.» وي مجموع دستمزد تعيين‌شده در شوراي عالي کار را راضي‌کننده دانست و گفت: «نبايد اين روند قطع شود، بلکه بايد در سال‌هاي آتي شاهد چانه‌زني‌هاي دو طرف ميان سازمان‌هاي کارگري و کارفرمايي طبق استانداردهاي جهاني باشد.» با اين حساب پرونده افزايش دستمزد در سال 94 هم بسته شد و کارگران حالا بايد با حقوق 712 هزار تومان سال آينده را به اميد بهبود شرايط سر کنند. اين در حالي است که همچنان مشکلات بنيادي در حوزه کار پا برجاست. سرکوب دستمزدها به عنوان يک عارضه بنيادي اقتصادي- اجتماعي ادامه دارد و شوراي عالي کار هم دچار نوعي کليشه شده است. تا دي ماه سال 94 ديگر خبري از نشست‌هاي داغ اين شورا نخواهد بود و مسئله بهبود وضع فضاي کسب و کار و توجه به عامل مهم تامين مالي کارگران و نقش آن در بهبود فضاي کسب و کار همچنان تا اطلاع ثانوي در بايگاني باقي خواهد ماند.

همچنین کارگران قرارداد موقت خدماتی در سال ۹۴ برای هر ماه کارکرد حداقل ۸۱۳ هزار و ۳۵۵ تومان و حداکثر یک میلیون و ۲۳ هزار تومان دریافت می کنند. شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور را با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال جاری، ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تعیین کرد. قرار است از ابتدای سال آینده، مبلغ بن نقدی کارگران از ۸۰ هزارتومان به ۱۱۰ هزارتومان و حق مسکن نیز از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان افزایش یابد. کارفرمایان خدماتی کشور نیز پس از مصوبه جدید شورای عالی کار، جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) را در سال ۹۴ در قالب ۲۰ گروه شغلی اعلام کردند. حداقل حقوق یک نیروی خدماتی در سال ۹۴ بدون محاسبه اضافه کار احتمالی، ماهیانه دستکم ۸۱۳۳۵۵ تومان خواهد بود که در صورت متاهلو صاحب یک فرزند بودن به این رقم ۷۱۲۴۲ تومان و دو فرزند ۱۴۲۴۸۵ افزوده می شود.

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید