[…] قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشی… […]