با سلام
لطفاً این موضوعو بررسی بفرمائید و با وجود اینکه شاید موضوع شوخی بنظر برسد اما واقعیت تلخیست که در سازمان آموزش فنی و حرفه ای در حال رخ دادن است .
بر خلاف آموزش و پرورش که ابتدا ۳۵ درصد افزایش فوق العاده ویژه برای معلمانش اعمال شد و بعد کارکنان اداری .در سازمان آموزش فنی و حرفه ای در حال حاضر بخاطر اجرای غلط موضوع یک مربی که وظیفه اصلی شبیه دبیر و معلم در سازمان را بعهده دارد با مدرک تحصیلی فوق لیسانس نمی تواند از مزایای افزایش ۳۵ درصد استفاده کند در حالی که یک کارمند اداری با داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و کمتر از آن با پست سازمانی اداری و مالی می تواند از این مزایا و فوق العاده استفاده نماید .لطفاً موضوع بررسی و رسیدگی گردد .تصریح قانون مبنی بر پستهای تخصصی بوده که در حال حاضر به این شکل در حال اجرا در سازمان فنی و حرفه ایست .