پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

دعوت بکار پذیرفته شدگان آزمون استخدامی اسفند 91 استان خوزستان

پاراف خبر دعوت بکار پذیرفته شدگان آزمون استخدامی اسفند 91 استان خوزستان : استانداری خوزستان طی نامه ای به دستگاههای دولتی استان خوزستان روند آغاز بکار استخدامی های اسفند سال 91 در استان خوزستان را آغاز کرد.تصویر نامه را در پیوست مشاهده کنید.

estekhtam-22-63

این مطلب را هم بخوانید :   رای دیوان درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۸۹ تفاوت تطبیق