پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

افزایش اشتغال با ارائه تسهیلات مالیاتی

افزایش اشتغال با ارائه تسهیلات مالیاتی

پاراف افزایش اشتغال با ارائه تسهیلات مالیاتی : سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ارائه تسهیلات مالیاتی به واحدهای تولیدی و خدماتی با هدف افزایش اشتغال در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد.

واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی که در زمان بهره‌برداری دارای بیش از 50 نفر نیروی کار شاغل باشند، چنانچه در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل 50 درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، به دوره برخورداری مالیات با نرخ صفر، یک سال اضافه می‌شود.

تقوی‌نژاد با اشاره به اصلاح ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: مشوق‌های جدید مالیاتی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ابتدای سال 95 اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه “در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، تسهیلاتی به منظور افزایش اشتغال در نظر گرفته شده است”، افزود: بر این اساس، واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی که در زمان بهره‌برداری دارای بیش از 50 نفر نیروی کار شاغل باشند، چنانچه در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل 50 درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، به دوره برخورداری مالیات با نرخ صفر، یک سال اضافه می‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اضافه‌ کرد: تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش 50 درصدی در سال بعد از استفاده از این مشوق، مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول می‌شود، گفت: افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند، کاهش محسوب نمی‌شود.

تقوی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی است.ایسنا.

این مطلب را هم بخوانید :   نقش صندوق دار و باجه دار بانکی در درآمد بانک ها