پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

آیا امحای اسناد ادارات دولتی بدون مجوز تخلف اداری است؟

پاراف : مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان گفت: هر گونه امحای اسناد موجود در بایگانی های ادارات دولتی بدون اخذ مجوز از این سازمان تخلف اداری محسوب و مدیران در مراجع قضایی باید پاسخگو باشند.

حسین عباس نژاد کارسیدانی مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان در مصاحبه با خبرنگاران به اجرای مرحله دوم فراخوان سازمان ها ادارات دولتی در راستای احیای بایگانی راکد اشاره کرد و افزود: بر اساس اساسنامه سازمان، احیای بایگانی راکد ادارات و دستگاه های دولتی یکی از وظایف ذاتی و اصلی این مجموعه بوده و تمامی سازمان های دولتی نیز بنا به دستور معاون اول رئیس جمهور موظف هستند تا بایگانی های خود را در اختیار کارشناسان این سازمان قرار دهند.

وی اظهارداشت: در مرحله نخست فراخوان خوشبختانه ادارات دولتی زیادی اقدام به مکاتبه با این سازمان و درخواست احیای بایگانی های خود را داشتند که در این زمینه تاکنون بایگانی سازمان های پزشکی قانونی، صنعت، معدن و تجارت، تجهیز و نوسازی مدارس، دادگستری، سازمان حسابرسی، دانشگاه گیلان، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، بیمه ایران احیا و ۳۰ تن سند تاکنون امحا شده است.

اسناد دولتی موجود در ادارات به دو دسته اسناد امحایی و اسناد انتقالی تقسیم که اسناد امحایی ارزش نگهداری نداشته و ابطال می شوند اما اسناد انتقالی دارای ارزش نگهداری بوده و در مخازن سازمان نگهداری تا دستگاه مربوطه در صورت نیاز با رجوع به این سازمان سند مورد نیاز خود را دریافت کند.

وی تصریح کرد: احیای بایگانی ادارات در نخستین گام از تاثیرگذاری خود باعث می شود بخشی از فضای اداری تخلیه و مدیران بتوانند از این فضا برای دیگر امور اداری سازمان خود بهره برداری کنند.

این مطلب را هم بخوانید :   بررسی جزئیات اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات

عباس نژاد در ادامه از تمامی مدیران و مسئولان استان خواست تا احیای بایگانی ادارات خود را جدی گرفته و از وقوع مشکلات حقوقی و قضایی که حتی در زمان بازنشستگی مدیران نیز در بحث امحای خود سرانه اسناد دولتی می تواند دامنگیر آنها شود، پیشگیری کنند.مهر.