رای ۲۴۹ دیوان عدالت درباره دعاوی کارکنان بانک ها به طرفیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

رای ۲۴۹ دیوان عدالت درباره دعاوی کارکنان بانک ها به طرفیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

پاراف رای ۲۴۹ دیوان عدالت درباره دعاوی کارکنان بانک ها به طرفیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری : کلاسه پرونده: هـ ع/۹۵/۲۴۷ موضوع:…

خبر خوش برای کارمندان و مدیران بانکی، عدم تصویب محدودیت و شفافیت در تسهیلات بانکی کارمندان و مدیران بانکی

خبر خوش برای کارمندان و مدیران بانکی، عدم تصویب محدودیت و شفافیت در تسهیلات بانکی کارمندان و مدیران بانکی

پاراف خبر خوش برای کارمندان و مدیران بانکی، عدم تصویب محدودیت و شفافیت در تسهیلات بانکی کارمندان و مدیران بانکی : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در…