سلام علیکم برادربزرگوارجناب اقای جمالی ضمن تشکروقدردانی اززحمات جنابعالی که خبرهای مهم را در ارتباطباجانبازی از پاراف ارسال می فرماییدازخداوندمتعال همیشه توفیق وسلاممتیتان راخواستارم انشاءالله موفق ومویدباشید