بدبختی هایی که کارمند و خانوادهاش در رابطه با این قوانین غیر عادلانه دچارش می شوند خیلی خیلی زیاد میشودمسئولین گرامی این قانون را لغو کنید اجرتان با خدا