پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

قوانین و مقررات معلمان و فرهنگیان

مجموعه مهمترین مطالب و قوانین و مقررات معلمان و فرهنگیان

پاراف مجموعه مهمترین مطالب و قوانین و مقررات معلمان و فرهنگیان : پاراف در ادامه تهیه مجموعه ها و بسته های خبری ویژه، این بار مجموعه ای از مهمترین اخبار، مطالب، قوانین و مقررات و بخشنامه های مرتبط با فرهنگیان و معلمان محترم وزارت آموزش و پرورش را تهیه نموده است.

شما همراهان گرامی میتوانید از طریق لینکهای زیر به مجموعه مهمترین مطالب و قوانین و مقررات معلمان و فرهنگیان دسترسی پیدا کنید.

این مطلب را هم بخوانید :   دانلود مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی