سلام/جواب دیوان عالی کشور در خصوص حق پرسنل زحمت کش قراردادمستقیم که توسط مسئولین شرکت نفت تضییع می شود چیست?
خواهشمند است بررسی لازم را مبذول فرمایید چرا وضعیت استخدامی ما مشخص نمی شود و هیچ دستورالعمل اجرائی قانونی برای ما وجود ندارد?