پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

بخشنامه منظور از عبارت حقوق و مزایای مستمر

بخشنامه منظور از عبارت حقوق و مزایای مستمر

پاراف بخشنامه منظور از عبارت حقوق و مزایای مستمر : این بخشنامه توسط معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی

دانلود بخشنامه منظور از عبارت حقوق و مزایای مستمر موضوع نامه شماره ۲۰۰/۹۳/۳۲۶۹ مورخ ۹۳/۳/۱۳

پیرو مصوبه جلسه مورخ ۹/۹/۱۳۸۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور راجع به روشن نمودن عبارت «حقوق و مزایای مستمر» مندرج در ماده (۱۰۷) و تبصره (۱) ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری که طی بخشنامه شماره ۹۵۳۱۴/۲۰۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۸ به دستگاه‌ها ابلاغ شده است و متعاقب مکاتباتی که سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ با این معاونت و دفتر معاون اول رییس‌جمهور به عمل اورده و به دلیل عدم انطباق مصوبه مذکور با قانون، پیشنهاد بازنگری و اصلاح آن را مطرح نموده، لذا در راستای اجرای ماده (۱۰) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موضوع مجدداً در جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح و با توجه به دلایل ذیل:

۱- احصای فوق‌العاده‌های مستمر در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

۲- عدم تصریح و ذکر فوق‌العاده موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده (۱۰۷) قانون مذکور، در حالی که قانونگذار می‌توانست در این ماده نیز همانند ماده (۱۰۶) به فوق‌العاده موضوع بند (۱۰) اشاره نماید.

۳- تصریح به فوق‌العاده موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون در کنار عبارت «فوق‌العاده‌های مستمر» در ماده (۱۰۶) قانون که حکایت از غیرمستمر بودن این فوق‌العاده از نظر قانونگذار دارد.

۴- عدم احصاء و وجود مصداق یا تعریف «مزایای مستمر» در قانون مدیریت خدمات کشوری

۵- غیرقابل محاسبه بودن فوق‌العاده‌های مستمر در پرداخت پاداش پایان خدمت، چنانچه مزایای مستمر را مشتمل بر «فوق‌العاده‌های مستمر» تلقی نکنیم.

۶- فقدان اماره قانونی در تأیید محاسبه فوق‌العاده موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) به  عنوان مزایای مستمر و با استفاده از اختیار حاصل از بند (۵) ردیف (ب) ماده (۱۱۶) قانون مقرر نمود مصوبه صدرالذکر به شرح زیر اصلاح شود:

«منظور از عبارت «حقوق و مزایای مستمر» مذکور در ماده (۱۰۷) و تبصره (۱) ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، همان «فوق‌العاده‌های مستمر» مقرر در تبصره ماده (۷۶) قانون مذکور است (فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۵ ماده (۶۵).»

لذا فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) نظیر سایر بندهای احصاء نشده در تبصره ماده (۷۶) مشمول محاسبه پاداش زمان بازنشستگی (ماده ۱۰۷) و بازخریدی (تبصره ۱ ماده ۱۲۲) نمی‌باشند.

محمود عسکری آزاد

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

این مطلب را هم بخوانید :   وزارت بهداشت پرداخت حقوق چندصد میلیونی را تکذیب کرد