دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای

تصویبنامه ۱۳۵۱۸۲۴ شورای عالی اداری درباره دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه...

پاراف تصویبنامه ۱۳۵۱۸۲۴ شورای عالی اداری درباره دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای : تصویبنامه شورای عالی اداری درخصوص دستورالعمل اجرایی...
رانندگی کم خطر

ارائه گواهی معتبر و تخفیف بیمه ای برای رانندگی کم خطر + پیش نویس...

پاراف ارائه گواهی معتبر و تخفیف بیمه ای برای رانندگی کم خطر : پیش نویس آیین نامه اجرایی تخفیف بیمه شخص ثالث برای رانندگانی...
متن کامل لایحه تاسیس سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران

متن کامل لایحه تاسیس سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران

پاراف متن کامل لایحه تاسیس سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران: لایحه تاسیس سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و در حال...
افتتاح حسابهای دولتی

پیش نویس آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۶ درباره...

پاراف پیش نویس آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۶ درباره افتتاح حسابهای دولتی : این پیش نویس هم اکنون...
شمول قانون کار درباره کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی

رای ۴۱۷-۴۱۸ هیات عمومی دیوان درباره شمول قانون کار درباره کارگران شاغل در دستگاههای...

کلاسه پرونده: ۵۲۶/۹۶-۵۲۷/۹۶شماره دادنامه: ۴۱۷-۴۱۸موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۴۱۸-۴۱۷ تاریخ...
برقراری فوق العاده بهره وری از زمان استحقاق و تفاوت تطبیق

رای ۴۱۶-۴۱۵ هیات عمومی دیوان درباره برقراری فوق العاده بهره وری از زمان استحقاق...

کلاسه پرونده: ۵۲۹/۹۶و۵۳۰/۹۶شماره دادنامه: ۴۱۶-۴۱۵موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۴۱۵-۴۱۶ تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶ ...
شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی

رای ۴۰۵ هیات عمومی دیوان درباره شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران...

کلاسه پرونده: ۹۴/۷۵۱شماره دادنامه: ۴۰۵موضوع رأی: ابطال بند ۲ دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع دستورالعمل مربوط به ضوابط اجرایی مورخ...
قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه

رای ۴۰۶ هیات عمومی دیوان درباره لزوم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶...

کلاسه پرونده: ۹۴/۶۰۱شماره دادنامه: ۴۰۶موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰-۸/۹/۱۳۹۳ وزارت آموزش و پرورش شماره دادنامه: ۴۰۶ تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶ کلاسه پرونده: ۹۴/۶۰۱ مرجع...
آراء دیوان عدالت اداری

رای ۸۳ هیات تخصصی دیوان درباره حداکثر سن قابل پذیرش در آگهی های استخدامی

ابطال شق (بند ) هفتم شرایط عمومی آگهی استخدام مورخ ۲۷/۶/۹۴ وزارت آموزش و پرورش شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۵/۱۴۸۵ دادنامه : ۸۳ ...
بازنشستگی با 35 سال سابقه و 50 سال سن

رای ۹۲ هیات تخصصی دیوان درباره بازنشستگی با ۳۵ سال سابقه و ۵۰ سال...

ابطال بخشنامه ماده ۱۰ قانون بازنشستگی کارگران ساختمانی با ۳۵ سال سابقه بیمه واحد مستمری ها ، ابطال بند « د » بخشنامه ۷...
برنامه ششم

اصلاحیه ماده ۳۰ قانون برنامه پنجساله ششم درباره رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت...

رئیس مجلس اصلاحیه ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) را جهت اجرا به روزنامه...
سازمان اداری استخدامی کشور

بخشنامه ۱۳۰۸۱۸۶ سازمان اداری استخدامی درباره ارزشیابی عملکرد سال ۹۶ مدیران و کارکنان دولت

سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره ١٣۰٨١٨۶ مورخ ۹۶/۵/۱۰ دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان...
سازمان اداری استخدامی کشور

بخشنامه ۱۳۱۶۰۵۵ سازمان اداری استخدامی درباره تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی در مشاغل...

سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره ١٣١۶۰۵۵ مورخ ۹۶/۵/۱۵ امکان تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی در مشاغل حاکمیتی را پس از...
خرید خدمت

پیش نویس آیین نامه اجرایی خرید خدمت نیروهای مسلح و فروش املاک دولتی جهت...

هیات دولت در حال بررسی و تصویب آیین نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی بند (ک)...
اعمال مدارک تحصیلی کارمندان در زمان اشتغال

دادنامه ۳۶۹ الی ۳۷۲ هیات عمومی دیوان درباره اعمال مدارک تحصیلی کارمندان در زمان...

پاراف دادنامه ۳۶۹ الی ۳۷۲ هیات عمومی دیوان درباره اعمال مدارک تحصیلی کارمندان در زمان اشتغال : کلاسه پرونده: ۹۴/۵۴۵، ۹۴/۸۱۹، ۹۴/۸۳۰ و ۹۵/۱۱۰شماره...
هزینه های درمانی جانبازان

دادنامه ۳۱۸ هیات عمومی دیوان درباره پرداخت هزینه های درمانی جانبازان شاغل و بازنشسته...

پاراف دادنامه ۳۱۸ هیات عمومی دیوان درباره پرداخت هزینه های درمانی جانبازان شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح  : کلاسه پرونده: ۵۱۵/۹۴شماره دادنامه: ۳۱۸موضوع رأی:...
واریز وجوه حاصل از سپرده های دریافتی

دادنامه ۳۱۷ هیات عمومی دیوان درباره واریز وجوه حاصل از سپرده های دریافتی دانشگاهها...

پاراف دادنامه ۳۱۷ هیات عمومی دیوان درباره واریز وجوه حاصل از سپرده های دریافتی دانشگاهها به خزانه : کلاسه پرونده: ۵۲۱/۹۳شماره دادنامه: ۳۱۷موضوع رأی:...
اختیارات دستگاههای اجرایی در تنزل مقام کارکنان

دادنامه ۳۱۴ هیات عمومی دیوان درباره اختیارات دستگاههای اجرایی در تنزل مقام کارکنان

دادنامه ۳۱۴ هیات عمومی دیوان درباره اختیارات دستگاههای اجرایی در تنزل مقام کارکنان کلاسه پرونده: ۱۱۲۹/۹۴شماره دادنامه: ۳۱۴موضوع رأی: عدمابطال بند ۲ ماده ۱۰...
اختیارات دستگاههای اجرایی در تنزل مقام کارکنان

دادنامه ۲۲۷ هیات عمومی دیوان درباره مبنای بازنشستگی سردفتران دفاتر اسناد رسمی

دادنامه ۲۲۷ هیات عمومی دیوان درباره مبنای بازنشستگی سردفتران دفاتر اسناد رسمی کلاسه پرونده: ۹۶/۴۲۶شماره دادنامه: ۲۲۷موضوع رأی: سردفتر از کارافتاده بازنشسته تلقی نمی...
ذخیره مرخصی جانبازان

بخشنامه های میزان ذخیره مرخصی جانبازان حالت اشتغال و نحوه پرداخت حقوق ایام مرخصی...

بنا بر بخشنامه فوق میزان مرخصی قابل ذخیره جانبازان حالت اشتغال در هر سال، همانند سایر کارمندان ۱۵ روز می باشد. همچنین بر اساس بخشنامه...

محبوب ترین مطالب