خانه اداری و شغلی آراء دیوان عدالت اداری

آراء دیوان عدالت اداری

شمول قانون کار درباره کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی

رای ۴۱۷-۴۱۸ هیات عمومی دیوان درباره شمول قانون کار درباره کارگران شاغل در دستگاههای...

کلاسه پرونده: ۵۲۶/۹۶-۵۲۷/۹۶شماره دادنامه: ۴۱۷-۴۱۸موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۴۱۸-۴۱۷ تاریخ...
برقراری فوق العاده بهره وری از زمان استحقاق و تفاوت تطبیق

رای ۴۱۶-۴۱۵ هیات عمومی دیوان درباره برقراری فوق العاده بهره وری از زمان استحقاق...

کلاسه پرونده: ۵۲۹/۹۶و۵۳۰/۹۶شماره دادنامه: ۴۱۶-۴۱۵موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۴۱۵-۴۱۶ تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶ ...
شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی

رای ۴۰۵ هیات عمومی دیوان درباره شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران...

کلاسه پرونده: ۹۴/۷۵۱شماره دادنامه: ۴۰۵موضوع رأی: ابطال بند ۲ دستورالعمل مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع دستورالعمل مربوط به ضوابط اجرایی مورخ...
قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه

رای ۴۰۶ هیات عمومی دیوان درباره لزوم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶...

کلاسه پرونده: ۹۴/۶۰۱شماره دادنامه: ۴۰۶موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰-۸/۹/۱۳۹۳ وزارت آموزش و پرورش شماره دادنامه: ۴۰۶ تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶ کلاسه پرونده: ۹۴/۶۰۱ مرجع...
آراء دیوان عدالت اداری

رای ۸۳ هیات تخصصی دیوان درباره حداکثر سن قابل پذیرش در آگهی های استخدامی

ابطال شق (بند ) هفتم شرایط عمومی آگهی استخدام مورخ ۲۷/۶/۹۴ وزارت آموزش و پرورش شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۵/۱۴۸۵ دادنامه : ۸۳ ...
بازنشستگی با 35 سال سابقه و 50 سال سن

رای ۹۲ هیات تخصصی دیوان درباره بازنشستگی با ۳۵ سال سابقه و ۵۰ سال...

ابطال بخشنامه ماده ۱۰ قانون بازنشستگی کارگران ساختمانی با ۳۵ سال سابقه بیمه واحد مستمری ها ، ابطال بند « د » بخشنامه ۷...
اعمال مدارک تحصیلی کارمندان در زمان اشتغال

دادنامه ۳۶۹ الی ۳۷۲ هیات عمومی دیوان درباره اعمال مدارک تحصیلی کارمندان در زمان...

پاراف دادنامه ۳۶۹ الی ۳۷۲ هیات عمومی دیوان درباره اعمال مدارک تحصیلی کارمندان در زمان اشتغال : کلاسه پرونده: ۹۴/۵۴۵، ۹۴/۸۱۹، ۹۴/۸۳۰ و ۹۵/۱۱۰شماره...
هزینه های درمانی جانبازان

دادنامه ۳۱۸ هیات عمومی دیوان درباره پرداخت هزینه های درمانی جانبازان شاغل و بازنشسته...

پاراف دادنامه ۳۱۸ هیات عمومی دیوان درباره پرداخت هزینه های درمانی جانبازان شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح  : کلاسه پرونده: ۵۱۵/۹۴شماره دادنامه: ۳۱۸موضوع رأی:...
واریز وجوه حاصل از سپرده های دریافتی

دادنامه ۳۱۷ هیات عمومی دیوان درباره واریز وجوه حاصل از سپرده های دریافتی دانشگاهها...

پاراف دادنامه ۳۱۷ هیات عمومی دیوان درباره واریز وجوه حاصل از سپرده های دریافتی دانشگاهها به خزانه : کلاسه پرونده: ۵۲۱/۹۳شماره دادنامه: ۳۱۷موضوع رأی:...
اختیارات دستگاههای اجرایی در تنزل مقام کارکنان

دادنامه ۳۱۴ هیات عمومی دیوان درباره اختیارات دستگاههای اجرایی در تنزل مقام کارکنان

دادنامه ۳۱۴ هیات عمومی دیوان درباره اختیارات دستگاههای اجرایی در تنزل مقام کارکنان کلاسه پرونده: ۱۱۲۹/۹۴شماره دادنامه: ۳۱۴موضوع رأی: عدمابطال بند ۲ ماده ۱۰...
اختیارات دستگاههای اجرایی در تنزل مقام کارکنان

دادنامه ۲۲۷ هیات عمومی دیوان درباره مبنای بازنشستگی سردفتران دفاتر اسناد رسمی

دادنامه ۲۲۷ هیات عمومی دیوان درباره مبنای بازنشستگی سردفتران دفاتر اسناد رسمی کلاسه پرونده: ۹۶/۴۲۶شماره دادنامه: ۲۲۷موضوع رأی: سردفتر از کارافتاده بازنشسته تلقی نمی...
مشاغل سخت و زیان آور

دادنامه های ۱۷۷ و ۱۷۸ هیات عمومی دیوان درباره مشاغل سخت و زیان آور

پاراف دادنامه های ۱۷۷ و ۱۷۸ هیات عمومی دیوان درباره مشاغل سخت و زیان آور : کلاسه پرونده: ۹۳/۶۷۸شماره دادنامه: ۱۷۸موضوع رأی: ابطال دستور...
الزام به استخدام سرباز معلمان

رای 63 هیات تخصصی دیوان درباره الزام به استخدام سرباز معلمان

پاراف رای 63 هیات تخصصی دیوان درباره الزام به استخدام سرباز معلمان : کلاسه پرونده: هـ ع/ 95/1442 موضوع: ابطال اطلاعیه 49-95 پیرو بخشنامه...
شهریه ایثارگران شاغل به تحصیل در دانشگاه های بین الملل خارج یا داخل

رای 64 هیات تخصصی دیوان درباره شهریه ایثارگران شاغل به تحصیل در دانشگاه های...

پاراف رای 64 هیات تخصصی دیوان درباره شهریه ایثارگران شاغل به تحصیل در دانشگاه های بین الملل خارج یا داخل : کلاسه پرونده: هـ...
ارتقاء کارکنان به سطوح بالاتر

دادنامه 119 هیات عمومی دیوان درباره ارتقاء کارکنان به سطوح بالاتر فوق العاده ویژه...

پاراف دادنامه 119 هیات عمومی دیوان درباره ارتقاء کارکنان به سطوح بالاتر فوق العاده ویژه (خبره – عالی) : کلاسه پرونده: 92/866شماره دادنامه: 119موضوع...
افتتاح حساب موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نزد بانک مرکزی

دادنامه 141 هیات عمومی دیوان درباره افتتاح حساب موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی...

پاراف دادنامه 141 هیات عمومی دیوان درباره افتتاح حساب موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نزد بانک مرکزی : کلاسه پرونده: 93/443شماره دادنامه: 141موضوع...
درباره واگذاری و فروش منازل سازمانی

دادنامه 60 هیات تخصصی دیوان درباره واگذاری و فروش منازل سازمانی

پاراف دادنامه 60 هیات تخصصی دیوان درباره واگذاری و فروش منازل سازمانی : موضوع: ابطال دستور العمل شماره 3672 -14/1/90 در خصوص ضوابط واگذاری...
سنوات قابل پذیرش بازنشستگی پیش از موعد جانبازان

دادنامه 52 هیات تخصصی دیوان درباره سنوات قابل پذیرش بازنشستگی پیش از موعد جانبازان

پاراف دادنامه 52 هیات تخصصی دیوان درباره سنوات قابل پذیرش بازنشستگی پیش از موعد جانبازان : موضوع: ابطال ماده 1 و تبصره آن از...
بار مالی تغییر صندوق بیمه بازنشستگی

دادنامه 49 هیات تخصصی دیوان درباره بار مالی تغییر صندوق بیمه بازنشستگی

پاراف دادنامه 49 هیات تخصصی دیوان درباره بار مالی تغییر صندوق بیمه بازنشستگی : موضوع: ابطال ماده 5 مصوبه 14230/ت/23997 هـ مورخ 4/4/80 هیات...
توقف خودرو بدون مشاهده تخلف خلاف قانون تشخیص و ابطال شد

توقف خودرو بدون مشاهده تخلف خلاف قانون تشخیص و ابطال شد

پاراف توقف خودرو بدون مشاهده تخلف خلاف قانون تشخیص و ابطال شد : بند دوم از بخشنامه پلیس راهور که به ماموران اجازه می...

محبوب ترین مطالب