پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

لغو مجوزهای قانونی دریافت وجه برای پاسخ به استعلامات دستگاههای دولتی

لغو مجوزهای قانونی دریافت وجه برای پاسخ به استعلامات دستگاههای دولتی

پاراف لغو مجوزهای قانونی دریافت وجه برای پاسخ به استعلامات دستگاههای دولتی : نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی ۶۴ موافقت کردند.

نمایندگان مردم در خانه ملت موافقت کردند در راستای اصلاح نظام اداری کشور، تمامی تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی لغو ‌شود.

براساس این گزارش در ماده الحاقی ۶۴ لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور آمده است؛ در راستای اصلاح نظام اداری کشور، تمامی تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی لغو می‌شود.خانه ملت.

نمایندگان مردم در خانه ملت موافقت کردند در راستای اصلاح نظام اداری کشور، تمامی تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی لغو ‌شود.

براساس این گزارش در ماده الحاقی ۶۴ لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور آمده است؛ در راستای اصلاح نظام اداری کشور، تمامی تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی لغو می‌شود.

پاراف لغو مجوزهای قانونی دریافت وجه برای پاسخ به استعلامات دستگاههای دولتی : نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی ۶۴ موافقت کردند.

این مطلب را هم بخوانید :   متن جدید لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور