عذرخواهی که دردی از این قشر کم نمیکنه بهتره بجای گرفتن حقوق و پاداش و حق ماموریت کلان آقایان و مسئولین ومدیران این مبلغ به این قشر داده شود