سلام من کارمند اداره دولتی هستم فرزند شهید هم میباشم میتوانم جابجایی انجام دهم و به اموزش پرورش بروم لطفا شرایطش را به من لطف کنید