سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خصوص اقای نوبخت و بخش حقوقی سازمان و همینطور اقای صفدری هیچ اعتقادی به ایثارگران نداشته و در حال حذف ایثارگران نه تنها از قوانین بلکه از هر سمت های حساس هستند