پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

تصویب‌نامه اضافه شدن ۳ دستگاه جدید به ترکیب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

پاراف تصویب‌نامه اضافه شدن ۳ دستگاه جدید به ترکیب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید : تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن مدیرکل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و یک نماینده از میان دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت نیرو به ترکیب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید.

شماره۵۸۴۵۲/ت۵۲۱۵۴هـ ۱۱/۵/۱۳۹۴

تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن مدیرکل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و یک نماینده از میان دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت نیرو به ترکیب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نیرو ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه ۷/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۸۵۹۴۰/۶۰ مورخ ۹/۴/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مدیرکل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و یک نماینده از میان دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت نیرو به انتخاب وزیر نیرو به ترکیب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ اضافه می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور

اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه اضافه شدن ۳ دستگاه جدید به ترکیب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

این مطلب را هم بخوانید :   بخشنامه ۵۴/۱۱۰۲۸۲ وزارت اقتصاد درباره دستورالعمل اجرایی سامانه دریافت های الکترونیکی وجوه دولتی(سوییچ خزانه)