معاونين معاونت توسعه روستايی و مناطق محروم از نظر حقوق و مزايا با معاونين وزرا هم تراز شدند

پاراف خبر معاونين معاونت توسعه روستايی و مناطق محروم از نظر حقوق و مزايا با معاونين وزرا هم تراز شدند :

بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مسئول ارشد اجرايي، اعلام شده است که با توجه به پيشنهاد وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک و موافقت حجت الاسلام روحاني رييس جمهور کشورمان به استناد قانون مديريت خدمات کشوري، معاونين معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم کشور از نظر حقوق و مزايا با معاونين وزرا هم تراز محسوب شده و امتياز شغلي آنها از اين پس، عدد 14 هزار خواهد بود.*خراسان.

معاونين معاونت توسعه روستايی و مناطق محروم

حقوق و مزايا

معاونين معاونت توسعه روستايی و مناطق محروم از نظر حقوق و مزايا با معاونين وزرا هم تراز شدند