ایثارگران در قانون مدیریت خدمات کشوری

0
58
ایثارگران در قانون مدیریت خدمات کشوریReviewed by پاراف on Dec 22Rating:

پاراف ایثارگران در قانون مدیریت خدمات کشوری :مجموعه مواد و بندهای مرتبط با ایثارگران در قانون مدیریت خدمات کشوری:

فصل ششم – ورود به خدمت

ماده ۴۲ – شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:
الف- داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.
ب- داشتن تابعیت ایران.
ج- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
د- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
ه- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر.
و- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است(.
ز- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
ح- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ط- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره ۳-استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.

فصل دهم – حقوق و مزایا

ماده ۶۸ – علاوه بر پرداختهای موضوع ماده (۶۵) و تبصره های آن و ماده ( ۶۶ ) که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد:
۲-فوق¬العاده ایثارگری متناسب بادرصد جانبازی وlدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰)امتیاز و به دارندگان نشان های دولتی تا ( ۷۵۰ ) امتیاز تعلق میگیرد.کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (۱۲۵)امتیاز در نظر گرفته میشود.

این مطلب را هم بخوانید :   بخشنامه ۱۳۰۸۱۸۶ سازمان اداری استخدامی درباره ارزشیابی عملکرد سال ۹۶ مدیران و کارکنان دولت

فصل سیزدهم – تأمین اجتماعی

ماده ۱۰۳  – دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:
الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی وپنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال.
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.
تبصره ۱ – سابقه مذکور در بند(الف( و همچنین شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر میباشد و شرط سنی برای زنان منظور نمیگردد.

شیوه نامه برگزاری امتحان عمومی وتخصصی

بخشنامه شماره۱۵۹۴۱/۲۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۹ مربوط به ماده ۲۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی وتخصصی
در این شیوه نامه برای رعایت اختصار، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت توسعه مدیریت؛ دستگاه ها و وزارتخانه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرائی و کمیته نظارت بر امتحان یا مسابقه استخدامی، کمیته نامیده می شود.
برگزاری امتحان یا مسابقه در ستاد دستگاه اجرائی با نظارت معاونت توسعه و در واحدهای استانی دستگاه های اجرائی توسط معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری ها انجام خواهد شد.

مراحل اجرائی امتحان یا مسابقه استخدامی:

۱- تکمیل برگ تعیین مشخصات شغل و تنظیم پیش نویس آگهی استخدامی و ارسال آن به معاونت توسعه مدیریت برای اخذ تاییدیه براساس نمونه ارائه شده.
۲- ارسال تصویر پیش نویس آگهی استخدامی تأیید شده به بنیاد شهید و امورایثارگران برای معرفی فرزندان شاهد واجد شرایط به دستگاه اجرائی.
۳- انتخاب فرزندان شاهد واجد شرایط در حد سهمیه تعیین شده و ارسال گزارش جذب آنها به بنیاد شهید و
امور ایثارگران.
۴- انتشار آگهی استخدام.

فصل چهاردهم

ماده ۱۱۶ – شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده میشود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل میگردد.
ب- وظایف و اختیارات.
۴- هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعاملات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرائی در اجراء مفاد این قانون.
۵- ایجاد رویه های واحدی اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.پاراف.

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید