آقا این شرکتیهارو دریابید خدایی مظلوم هستن همه جوره ازشون کار میکشن حق هیچ اعتراضی هم ندارن هیچ ارگانی هم ازشون دفاع نمیکنه هروقت هم بخان باهاشون قطع همکاری میشه،من در بانک شرکتی هستم با۶سال سابقه هیچی ندارم اما یک نیروی قراردادی با ۲سال سابقه خانه دار میشه ماشین دار میشه ارتقای شغلی پیدا میکنه ده سال هم بگذره من هنوز خدماتی هستم اما اون صاحب سمت هستش خدا وکیلی این عدالت عدالت مولا علی هستش؟ به داد ما برسید، یا علی