آرشیو تگ: پاداش

index1

کارمندان بانک ها ۲۲ بهمن، خوشحال تر از دیگران هستند!

پاراف گزارش کارمندان بانک ها  ۲۲ بهمن، خوشحال تر از دیگران هستند! به نقل از اخبار بانک ، بر اساس یک رسم چند ساله در شبکه بانکی کشور مدیران عامل برخی بانک ها…