جزئیاتی درباره شرایط بازنشستگی رانندگان آژانس های تاکسی تلفنی، افزایش معافیت تحصیلی خدمت سربازی و عوامل لغو پروانه کسب

جزئیاتی درباره شرایط بازنشستگی رانندگان آژانس های تاکسی تلفنی، افزایش معافیت تحصیلی خدمت سربازی و عوامل لغو پروانه کسب

پاراف جزئیاتی درباره شرایط بازنشستگی رانندگان آژانس های تاکسی تلفنی، افزایش معافیت تحصیلی خدمت سربازی و عوامل لغو پروانه کسب : از آن جا که…

خبرهایی از هزینه ایجاد هر شغل دولتی، به دار کشیدن مدیران دولتی و عرضه نرم افزار دولت همراه

خبرهایی از هزینه ایجاد هر شغل دولتی، به دار کشیدن مدیران دولتی و عرضه نرم افزار دولت همراه

پاراف خبرهایی از هزینه ایجاد هر شغل دولتی، به دار کشیدن مدیران دولتی و عرضه نرم افزار دولت همراه : سیدمهدی میرمهدی کمیجانی رییس اتحادیه…