پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان در سال ۹۴ تعیین شد

پاراف خبر سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان در سال ۹۴ تعیین شد : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسات علنی مجلس به بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور پرداختند.وکلای ملت با تصویب بند الف تبصره ۹ ماده واحده مقرر کردند که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه ۵ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۳۸ میلیون ریال  در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا ۷برابر به‌نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این به‌نرخ ۲۰درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی تأیید می‌شود. بنابراین سقف معافیت مذکور در ماه برابر است با یک‌میلیون و ۱۵۰هزار تومان.

لازم به ذکر است در ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سایر دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است.

این مطلب را هم بخوانید :   کارکنان دولت مکلف به رعایت حجاب کامل شوند