رای ۷۵۴ الی ۷۵۶ دیوان درباره بکارگیری مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی

پاراف رای ۷۵۴ الی ۷۵۶ دیوان درباره بکارگیری مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی : کلاسه پرونده: ۹۴/۷۸۸، ۹۴/۷۸۷، ۹۴/۷۸۶شماره دادنامه: ۷۵۴ الی…

رای ۲۳۰ دیوان درباره ابطال آزمون کارشناسان رسمی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه

پاراف رای ۲۳۰ دیوان درباره ابطال آزمون کارشناسان رسمی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه : کلاسه پرونده: هـ ع/۹۴/۸۶۳ موضوع: ابطال…

تصویبنامه نحوه محاسبه حق بیمه کسر شده کارکنان دولتی از فوق‌العاده اضافه کار، تصویب نامه ۱۲۲۲۹۰

پاراف تصویبنامه نحوه محاسبه حق بیمه کسر شده کارکنان دولتی از فوق‌العاده اضافه کار، تصویب نامه ۱۲۲۲۹۰ موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۲۹۰/ت۵۱۱۲۸هـ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۵ هیأت وزیران. دانلود…

دستورالعمل تامین اجتماعی در ارتباط با نحوه محاسبه و وصول حق بیمه بازنشستگی جانبازان

پاراف دستورالعمل تامین اجتماعی در ارتباط با نحوه محاسبه و وصول حق بیمه بازنشستگی جانبازان موضوع ماده ۶ و ۱۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی…