ابلاغیه نحوه مطالبه حق الوکاله نمایندگان قضایی دستگاههای دولتی از دادگاههای رسیدگی کننده دعاوی

پاراف ابلاغیه نحوه مطالبه حق الوکاله نمایندگان قضایی دستگاههای دولتی از دادگاههای رسیدگی کننده دعاوی : ابلاغیه نحوه مطالبه حق الوکاله نمایندگان قضایی دستگاههای دولتی…

رای ۱۲۰۵ دیوان درباره حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلی دستگاههای اجرایی

پاراف رای ۱۲۰۵ دیوان درباره حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلی دستگاههای اجرایی : کلاسه پرونده:…

رای ۲۷۹ دیوان درباره اخذ تعهد به میزان دو برابر تحصیل از دانشجویان دوره های فوق تخصصی پزشکی

پاراف رای ۲۷۹ دیوان درباره اخذ تعهد به میزان دو برابر تحصیل از دانشجویان دوره های فوق تخصصی پزشکی : کلاسه پرونده: ۳۰۴/۹۵ موضوع: ابطال…

تصویبنامه مسکن اجتماعی، پرداخت کمک هزینه اجاره، وام قرض الحسنه ودیعه مسکن موضوع مصوبه ۱۵۱۹۸۹ هیات وزیران

پاراف تصویبنامه مسکن اجتماعی، پرداخت کمک هزینه اجاره، وام قرض الحسنه ودیعه مسکن موضوع مصوبه ۱۵۱۹۸۹ هیات وزیران : تصویبنامه هیات وزیران درخصوص انجام برخی…

واگذاری واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی دستگاههای دولتی، موضوع تصویبنامه ۱۵۲۰۰۱

پاراف واگذاری واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی دستگاههای دولتی، موضوع تصویبنامه ۱۵۲۰۰۱ : این مقرره با عنوان آیین نامه اجرایی…

لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده درباره میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم، وراث و بازماندگان متوفی

پاراف لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده درباره میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم، وراث و بازماندگان متوفی : این…