دانلود مجموعه قوانین، آئین نامه ها و مصوبات مورد عمل در حوزه شهرسازی و معماری

پاراف مجموعه قوانین، آئین نامه ها و مصوبات مورد عمل در حوزه شهرسازی و معماری : این مجموعه برای کلیه علاقمندان و مدیران شهری و شهرسازی و معماری به رایگان قابل دانلود است.

دانلود مجموعه قوانین، آئین نامه ها و مصوبات مورد عمل در حوزه شهرسازی و معماری

برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم، همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبکهای مختلف معما‌ری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و درنتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تأسیس شده است.
وظائف شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است:
  • بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هئیت وزیران.
  • اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامعه شهری که شامل:
  • منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر میباشد.
  • بررسی و تصویب نهائی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی.
  • تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه‌های شهرسازی.
  • یادآوری می‌نماید در مورد بررسی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها نظرات استانداران و شورای شهرستان و شورای شهر و شهردار و کارشناسان ذیصلاحیت کسب و مورد استفاده قرارخواهد گرفت.
  • همچنین جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل ۶ رأی معتبر خواهد بود و در صورتی که هر یک از اعضای شورا نتوانند شخصاً در هر یک از جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت.