[…] اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و فرزندان جانب… را تصویب و در تاریخ ۲۷/۱۲/۸۸ به دستگاه‌های اجرایی […]