پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

ضوابط و آيين نامه ايجاد و بهره برداری دفاتر پيشخوان خدمات دولت

نحوه اداره و بهره برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

پاراف نحوه اداره و بهره برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت : طبق ماده ۱۹ آیین نامه ایجاد و بهره برداری دفاتر پیشخوان خدمات، صاحبان امتیاز دفاتر پیشخوان خدمات دولتی و بخش عمومی غیردولتی، موظف به رعایت این موارد هستند:

۱-رعایت شئون اسلامی، اداری و مقررات طرح تکریم ارباب رجوع

۲- انجام خدمات بر اساس مفاد آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی دستگاه خدمات دهنده

۳- نگهداری یک نسخه کامل از دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و فهرست تعرفه های ابلاغی از طرف وزارت، دستگاه های خدمات دهنده و سایر مراجع مربوط، در محل دفتر به صورت مرتب و در صورت لزوم، آموزش کارکنان تحت سرپرستی و نظارت و مراقبت بر اجرای صحیح و دقیق آنها

۴- نصب دستگاه POS(نقطه فروش) حداقل یکی از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای پرداخت حق السهم دستگاه خدمات دهنده

۵- نصب تابلوی خدمات قابل ارائه و تعرفه آنها در محل دفتر و در مقابل دید مشتریان

۶- حفظ و حراست از اسناد و مدارکی که به تشخیص دستگاه خدمات دهنده، نیازمند نگهداری و مراقبت ویژه می باشد و عدم افشای آنها نزد دیگران

۷- همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی وزارت، دستگاه خدمات دهنده (در حیطه خدمات مربوط) و سایر مراجع قانونی و نظارتی پس از هماهنگی با کارگروه استانی با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی

۸- ارائه خدمات در ساعات کاری اعلام شده توسط کارگروه استانی

۹- قراردادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابلاغی کارگروه استانی برای دریافت شکایت ها و پیشنهادها، در معرض رؤیت مراجعان و مشتریان

۱۰- رعایت قوانین و مقررات جاری از قبیل قانون کار، تأمین اجتماعی و بیمه، حفاظت و ایمنی و بهداشت محیط کار، در خصوص کارکنان خود

۱۱- تأمین نیروی آموزش دیده جایگزین در صورت غیبت هر یک از کارکنان دفتر

۱۲- ایجاد شبکه های بر خط(Online) با دستگاه خدمات دهنده در صورت نیاز.» همچنین، بر اساس بند ۲ پیوست شماره یک «شرایط و امکانات دفاتر پیشخوان خدمات»، «در طراحی نمای بیرونی و چیدمان تجهیزات اداری و فنی دفتر، موارد ذیل باید رعایت شود:۱- تهیه و نصب تابلو با رنگ، آرم و نوشته معین، مطابق نمونه ای که توسط کمیته راهبری دفاتر پیشخوان ارائه می شود؛ ۲- فضای کافی به متقاضیان اختصاص یابد؛ ۳- امکانات لازم جهت ارائه خدمات به جانبازان، معلولین و سالمندان فراهم شود؛ ۴- تأمین تأسیسات بهداشتی (آبدارخانه و سرویس بهداشتی) برای کارکنان دفتر (این تکلیف در مجتمع های تجاری و اداری که دارای سرویس بهداشتی متمرکز هستند مصداق ندارد.

این مطلب را هم بخوانید :   آیا حق استفاده از اموال دولتی در ادارات را داریم؟