پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

پاراف آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات : شماره۶۳۶۳۱/ت۵۱۷۲۸هـ ۱۹/۵/۱۳۹۴
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت اطلاعات ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۴/۵/۱۳۹۴ به پیـشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب۱۳۸۸ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده۱ـ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)
ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط
ج ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط
د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط
هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط
و ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور

ماده۲ـ جلسات کمیسیون هر دو ماه یک بار تشکیل می‌شود و در صورت لزوم با نظر رئیس کمیسیون یا سه عضو از اعضاء ، جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. دستور جلسه حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسات برای اعضا ارسال می‌شود.

ماده۳ـ جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج عضو از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضران و حداقل چهار رأی معتبر است.
تبصره۱ـ موضوعات امنیتی و نظامی با حضور عضو ذی‌ربط قابل طرح می‌باشد.
تبصره۲ـ کمیسیون می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاه‌ها بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

این مطلب را هم بخوانید :   اموال بدهکاران را چگونه شناسایی کنیم؟

ماده۴ـ مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس‌جمهور برای کلیه اشخاص ارایه‌دهنده خدمات عمومی لازم‌الاجراء است.
تبصره ـ مؤسسات مزبور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه کمیسیون ارایه دهند.

ماده۵ ـ کمیسیون موظف است هر ساله گزارش عملکرد خود و میزان رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مؤسسات مشمول قانون را به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ماده۶ ـ کمیسیون می‌تواند جهت انجام وظایف و مسئولیت‌های خود حسب ضرورت نسبت به تشکیل شورای معین متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون و کارگروه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مربوط و کارشناسان ذی‌ربط اقدام نماید.

ماده۷ـ وظایف رئیس کمیسیون به شرح زیر است:
الف ـ اداره جلسات کمیسیون
ب ـ ابلاغ مصوبات پس از تأیید رئیس‌جمهور
ج ـ صدور احکام رؤسای شورای معین و کارگروه‌های تخصصی
د ـ ارسال گزارش عملکرد سالانه کمیسیون به مراجع ذی‌ربط
هـ ـ انتصاب دبیر کمیسیون

ماده۸ ـ دبیرخانه کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌گردد و می‌تواند نیروی اداری موردنیاز خود را متناسب با حجم کار و با رعایت قوانین و مقررات مربوط بکارگیری نماید.

ماده۹ـ وظایف دبیرخانه عبارت است از:
الف ـ تهیه دستور جلسات با هماهنگی رئیس کمیسیون
ب ـ تدوین صورتجلسات و مصوبات کمیسیون
ج ـ پیگیری تشکیل شورای معین و کارگروه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های عضو
د ـ اطلاع‌رسانی برنامه‌ها و تصمیمات با هماهنگی رئیس کمیسیون
هـ ـ شرکت در جلسات مرتبط با وظایف کمیسیون
و ـ هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون
ز ـ ثبت و پیگیری شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون
ح ـ تدوین گزارش سالیانه برای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی
ط ـ تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی ـ تبلیغی به منظور فرهنگ‌سازی مناسب
ی ـ پیگیری و اجرای تصمیمات کمیسیون
ک ـ انجام سایر امور محوله از طرف رئیس کمیسیون
تبصره ـ دبیرخانه می‌تواند به منظور انجام وظایف کارشناسی کمیسیون، از خدمات مشاوره و پژوهشی استفاده نماید.
ماده۱۰ـ سازمـان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هزینه‌های مربوط به دبیرخانه را در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور

اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات