ما فرودگاه مهراباد واحد چرخدستی شاغل هستیم پیمانکار با کارگران قرارداد نمی بندد حقوق نمیدهد دستمزد ما انعامی است که مسافران بابت حمل بارشان به ما میدهند است . البته بابت هر بار که می بریم ۵ هزار تومان باید به شرکت بدهیم . تا حالا چند مرتبه اعتراض کردیم ولی چون مسئولین فرودگاه از پیمانکارها حمایت میکنند شکایتمان بی نبیجه بوده است . فرودگاه مهراباد همه به فکر پر کردن جیب هاشونند هیچ قانونی وجود نداره .