تقاضای بازنشستگان از نمایندگان مجلس و سازمان مدیریت

0
1
تقاضای بازنشستگان از نمایندگان مجلس و سازمان مدیریت
تقاضای بازنشستگان از نمایندگان مجلس و سازمان مدیریت

پاراف تقاضای بازنشستگان از نمایندگان مجلس و سازمان مدیریت : سخنگوی محترم دولت در مصاحبه هفتگی با خبرنگاران جراید در مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ به تخصیص و پرداخت مبلغ ۱۴ هزار میلیاردتومان در سال جاری جهت رفع نابرابری‌ها و افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌ها اشاره کردند. اما هیچ عنایت و اشاره‌ای به رفع نابرابری‌ها و شکاف‌های موجود در امر حقوق بازنشستگان نداشتند.

امسال نیز طرح پلکانی افزایش‌های بازنشستگان نه تنها رافع مشکلات نشد، بلکه بدعتی جدید و تبعیضی نو را بنا گذاشت چرا که این طرح نوعی ضایع کردن سال‌های رنج و زحمت افراد در کسب تحصیلات عالیه و نادیده گرفتن تخصص و تجربه و مسئولیت‌های سازمانی دوره خدمت بازنشسته‌ها است با این روش‌های تبعیض‌آمیز فاصله دریافتی یک مستخدم خدماتی بازنشسته با مدرک ۶ ابتدایی، سال به سال با دریافتی یک مشاور، یا کارشناس عالی و نیز یک رئیس اداره و مدیر کل بازنشسته با مدرک تحصیلی (لیسانس و بالاتر)، کم و کمتر و حتی منطبق خواهد شد.

بویژه که با «وضع قانون مدیریت خدمات کشوری در مهرماه سال۱۳۸۶ و اجرای فصل دهم یا فصل حقوق و مزایای آن از ابتدای سال۱۳۸۸ و اعمال امتیازات مختلف برای شاغلان و نیز افزایش‌های نقدی، خاصه در سال‌های اخیر در فوق‌العاده شغل‌های مستمر کارکنان (چون فوق‌العاده شغل، کارایی ویژه و…)، وضعیت دریافتی بازنشستگان سال به سال حادتر و تفاوتی بیشتر و شدیدتر داشته است.

امسال نیز طرح پلکانی افزایش‌های بازنشستگان نه تنها رافع مشکلات نشد، بلکه بدعتی جدید و تبعیضی نو را بنا گذاشت چرا که این طرح نوعی ضایع کردن سال‌های رنج و زحمت افراد در کسب تحصیلات عالیه و نادیده گرفتن تخصص و تجربه و مسئولیت‌های سازمانی دوره خدمت بازنشسته‌ها است با این روش‌های تبعیض‌آمیز فاصله دریافتی یک مستخدم خدماتی بازنشسته با مدرک ۶ ابتدایی، سال به سال با دریافتی یک مشاور، یا کارشناس عالی و نیز یک رئیس اداره و مدیر کل بازنشسته با مدرک تحصیلی (لیسانس و بالاتر)، کم و کمتر و حتی منطبق خواهد شد.

این مطلب را هم بخوانید :   سرپیچی از دستور دولت در ادارات تأمین اجتماعی در مبنای رسیدگی به دفاتر کارگاهها

به عبارت دیگر طرح پلکانی برابر کردن نابرابری‌ها است.لذا با توجه به گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون یاد شده (مدیریت خدمات کشوری) و حال که عمر آزمایشی آن به اتمام رسیده امید است نمایندگان محترم این دوره مجلس شورای اسلامی و مسئولان محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان بازنشستگی به منظور برطرف کردن تبعیض‌ها و نابرابری‌های موجود در روند حقوق بازنشستگان که درحال حاضر برای دو بازنشسته از هر نظر برابر و با شرایط استخدامی و خدمتی یکسان (از لحاظ مدرک تحصیلی، پست سازمانی و سابقه خدمت) تفاوت دریافتی چند صدهزار تومانی، بلکه چند میلیون تومانی ایجاد شده، همچنین درراستای برقراری پرداخت‌های عادلانه، با اصلاح قانون مزبور و رفع نارسایی‌ها و کاستی‌های آن در بخش حقوق بازنشستگان در مقایسه با شاغلان، نظام پرداخت هماهنگ بازنشستگان را مطمح نظر و طرح همسان‌سازی حقوق و همترازی دریافتی بازنشستگان مشابه سنوات مختلف (قبل و بعد از سال۱۳۹۵) را تدوین و تصویب و اجرایی نمایند.ایران.