پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

توهین به کارمند دولت چه مجازاتی به دنبال دارد؟

پاراف توهین به کارمند دولت چه مجازاتی به دنبال دارد؟ : در زندگی روزمره شرایطی بر آدم ها حاکم می گردد که گاهی اوقات ممکن است باعث عصبانیت و از کوره در رفتن آنها شود.

در این بین هم ممکن است الفاظ و کلماتی رد و بدل شود که بعدا گریبان آنها را بگیرد. توهین یکی از جرایمی است که دارای حوزه صلاحیت بسیار گسترده‌ای است و اصولا محاکم مختلف به تناسب نوع رفتار مجرمانه، جایگاه فرد هتک حرمت شده و کیفیت توهین انجام شده صلاحیت رسیدگی به این نوع از جرم را دارند.

قانون چه می گوید:

یکی از مواردی که در قوانین هر کشوری به لحاظ جرم‌انگاری مورد توجه قرار گرفته است «توهین» است. توهین به کارکنان دولت نیز از جمله‌ی این موارد است که قانونگذار همواره برای حفظ حریم کارکنان دولت و عدم تعدی به آنها در این زمینه قانونگذاری کرده است. این حمایت‌ها در نگارش قوانین کیفری نیز نمود پیدا کرده، به طور مثال در قانون مجازات اسلامی در مادتین ۶۰۸ و ۶۰۹ به مجازات جرم توهین و توهین به کارکنان دولت اشاره شده است.

ماده ۶۰۸ در خصوص توهین عادی است که مجازات آن جزای نقدی یا شلاق است ولی ماده ۶۰۹، ماده حمایتی از کارمندان دولت است، به طوری که هر کس به کارمندان دولتی توهین کند علاوه بر جزای نقدی و شلاق به مجازات حبس نیز محکوم می‌شود. در این ماده به خوبی پیداست که قانون گذار برای افرادی که به کارمندان دولتی توهین می‌کنند، مجازات بیشتری درنظر گرفته است.

کارشناسان چه می گویند:

اباذری که یک حقوقدان است  در این باره اظهار می کند: زمان توهین به کارمند دولت تعیین کننده است. کارمند باید محل کارش حضور داشته باشد یا اگر محل کارش نیست و توهین در خارج از محل کار به او شده، موضوع توهین، به کار کارمند برگردد. یا اینکه او در ماموریتی باشد که به نحوی در ارتباط با شغلش باشد و به او توهین شود، در این موارد توهین صورت گرفته مشمول ماده ۶۰۹ قانون مجازات خواهد بود.

نفس توهین حتما نباید به صورت لفظ باشد بلکه مواردی نظیر حرکات دست و حتی هل دادن کارمند دولت یا توجه نکردن به دستورات و عدم رعایت یک‌سری مقررات که بیشتر در بیمارستان ها به چشم می خورد، از مصادیق توهین است.

وی ادامه داد : اگر به طور مثال شخصی به یک پرستار در بیمارستانی توهین کرد، اگر بیمارستان دولتی یا وابسته به دولت باشد مشمول ماده ۶۰۹ است ولی اگر بیمارستان، خصوصی باشد، توهین ساده محسوب می شود و مشمول ماده ۶۰۸ است.

این مطلب را هم بخوانید :   آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات