لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران حقوق بگيران دو برابر اصناف مالیات پرداخت می کنند! - پاراف

حقوق بگيران دو برابر اصناف مالیات پرداخت می کنند!

پاراف حقوق بگيران دو برابر اصناف مالیات پرداخت می کنند! : در حالي که رئيس اتاق اصناف ايران اعلام کرد سازمان امور مالياتي بيشتر اظهارنامه هاي مالياتي اصناف را قبول ندارد و در سال 1393، 80 درصد از آن را رد کرد، معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امورمالياتي کشور گفت: اصناف در چهارماه نخست امسال ۶ درصد کل ماليات هاي کشور را پرداخت کرده‌اند.

حسين وکيلي  افزود : اين درحالي است که در همين مدت اشخاص حقوقي 41 درصد و حقوق بگيران 11 درصد کل ماليات هاي کشور را پرداخت کرده‌اند.وي افزود : 10 سال گذشته ماليات مشاغل دو برابر حقوق بود در حالي که رشد مالياتي در بخش حقوق بگيران دو برابر شده است .

وی همچنين افزود: در سال 1392 ماليات دريافتي از مشاغل 2130 ميليارد تومان بود که در سال 1393 با 20 درصد افزايش به 2650 ميليارد تومان رسيد.

همچنین علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف ايران با اشاره به فعاليت يک ميليون و 400 هزار واحد توزيع ، يکصد هزار بنگاه خدمات فني و 650 هزار واحد صنفي کوچک و متوسط در کشور گفت: از سال 1388 تاکنون ماليات اصناف همواره رو به رشد بوده است و مقايسه آن با افزايش ماليات حقوق پذيرفتني نيست.

وی افزود : 6 و نيم ميليون شغل در اصناف ايجاد شده است و بخشي از مالياتي که سازمان امور مالياتي کشور معتقد است ماليات حقوق بگيران به شمار مي رود، از اين بخش است.وي نبود شفافيت در فروش و ماليات اصناف را رد کرد و گفت: سازمان امور مالياتي بيشتر اظهارنامه هاي مالياتي اصناف را قبول ندارد و در سال 1393، 80 درصد از آن را رد کرد.*ایسنا.