پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات نقل و انتقال خودروهای دولتی

0
4
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات نقل و انتقال خودروهای دولتیReviewed by پاراف on Feb 15Rating:

پاراف پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات نقل و انتقال خودروهای دولتی : فروش خودروهای دولتی اعم از اوراقی یا بصورت صدور سند فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بدیهی است پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خودروهای اسقاط عهده مراکز اسقاط و خودروهای فروش رفته دستگاه های اجرایی عهده خریداران آنها قرار دارد و معافیتی برای آنها وجود ندارد.

در اجرای ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انتقال کالا از طریق معامله عرضه محسوب و واگذاری بصورت مزایده و به مراکز اسقاط نیز از مصادیق عرضه کالا بوده و مشمول مالیات می باشد. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خودروهای اسقاط عهده مراکز اسقاط و مالیات بر ارزش افزوده خودروهای فروخته شده بر عهده خریداران قرار دارد.

ضمناً در راستای تبصره 1 و 7 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، پرداخت مالیات بر نقل و انتقال خودروهای دولتی نیز عهده خریداران می باشد که این امر بایستی در برگ شرایط مزایده خودروهای دولتی تصریح گردد.

پاراف پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات نقل و انتقال خودروهای دولتی : فروش خودروهای دولتی اعم از اوراقی یا بصورت صدور سند فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بدیهی است پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خودروهای اسقاط عهده مراکز اسقاط و خودروهای فروش رفته دستگاه های اجرایی عهده خریداران آنها قرار دارد و معافیتی برای آنها وجود ندارد.

در اجرای ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انتقال کالا از طریق معامله عرضه محسوب و واگذاری بصورت مزایده و به مراکز اسقاط نیز از مصادیق عرضه کالا بوده و مشمول مالیات می باشد. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خودروهای اسقاط عهده مراکز اسقاط و مالیات بر ارزش افزوده خودروهای فروخته شده بر عهده خریداران قرار دارد.

ضمناً در راستای تبصره 1 و 7 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، پرداخت مالیات بر نقل و انتقال خودروهای دولتی نیز عهده خریداران می باشد که این امر بایستی در برگ شرایط مزایده خودروهای دولتی تصریح گردد.

این مطلب را هم بخوانید :   معاملات دولتی افشا می شود، جزئیات افتتاح یک سامانه جدید در دولت

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید