ایثارگران برای دریافت انواع معرفی‌نامه‌ به دفاتر پیشخوان دولت بروند

پاراف ایثارگران برای دریافت انواع معرفی‌نامه‌ به دفاتر پیشخوان دولت بروند : عبدالرضا عباسپور معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در جلسه…

رای ۲۴۵ دیوان عدالت درباره اعمال فوق العاده ایثارگری برای فرزندان شهدا

پاراف رای ۲۴۵ دیوان عدالت درباره اعمال فوق العاده ایثارگری برای فرزندان شهدا : کلاسه پرونده هـ ع۹۴۲۴ موضوع: ابطال نامه شماره ۱۹۰۴/۱۷۶/۲ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲…

ابلاغیه ۸۰۰۳۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ۲۳۵۵۵/۵۰۲۸۷ معاون حقوقی رئیس جمهور درباره ایجاد پست سازمانی همطراز برای جانبازان

پاراف ابلاغیه ۸۰۰۳۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ۲۳۵۵۵/۵۰۲۸۷ معاون حقوقی رئیس جمهور درباره ایجاد پست سازمانی همطراز برای جانبازان : ابلاغیه شماره ۸۰۰۳۳…

تصویبنامه ۵۱۰۰۰/ت۳۳۹۱۷هـ هیات وزیران درباره کسر ساعت کار موظف جانبازان بر اساس میزان درصد جانبازی

پاراف تصویبنامه ۵۱۰۰۰/ت۳۳۹۱۷هـ هیات وزیران درباره کسر ساعت کار موظف جانبازان بر اساس میزان درصد جانبازی : تصویبنامه ۵۱۰۰۰/ت۳۳۹۱۷هـ مورخ ۸۴/۹/۲۲ هیات وزیران در خصوص…

ابلاغیه ۲۲۰/۹۲/۹۶۹ موضوع تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی و پیمانی جانباز و فرزند شهید

پاراف ابلاغیه ۲۲۰/۹۲/۹۶۹ موضوع تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی و پیمانی جانباز و فرزند شهید :نامه شماره ۲۲۰/۹۲/۹۶۹ مورخ ۹۲/۱/۲۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه…

تسهیلات جدید برای دانشجویان و داوطلبان ارشد و دکتری شاهد و ایثارگر و جذب هیئت علمی واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد

پاراف تسهیلات جدید برای دانشجویان و داوطلبان ارشد و دکتری شاهد و ایثارگر و جذب هیئت علمی واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد : محمدعلی فقیه…

ابلاغیه شماره ۸۵۰۴۲۵ سازمان امور اداری استخدامی درباره احتساب امتیاز سنوات، تجربه و پرداخت حقوق و مزایا جانبازان در حین ماموریت آموزشی

پاراف ابلاغیه شماره ۸۵۰۴۲۵ سازمان امور اداری استخدامی درباره احتساب امتیاز سنوات، تجربه و پرداخت حقوق و مزایا جانبازان در حین ماموریت آموزشی : نامه…

بخشنامه سال ۹۵ وزارت نیرو درباره بخشودگی انشعاب و هز ینه برق مصرفی ایثارگران، مددجویان و مساجد

پاراف بخشنامه سال ۹۵ وزارت نیرو درباره بخشودگی انشعاب و هز ینه برق مصرفی ایثارگران، مددجویان و مساجد موضوع بخشنامه ۱۰۰/۳۰/۲۵۳۹۶/۹۵ مورخ ۳۰/۵/۹۵ وزارت نیرو…