تسهیلات جدید برای دانشجویان و داوطلبان ارشد و دکتری شاهد و ایثارگر و جذب هیئت علمی واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد

پاراف تسهیلات جدید برای دانشجویان و داوطلبان ارشد و دکتری شاهد و ایثارگر و جذب هیئت علمی واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد : محمدعلی فقیه…

ابلاغیه شماره ۸۵۰۴۲۵ سازمان امور اداری استخدامی درباره احتساب امتیاز سنوات، تجربه و پرداخت حقوق و مزایا جانبازان در حین ماموریت آموزشی

پاراف ابلاغیه شماره ۸۵۰۴۲۵ سازمان امور اداری استخدامی درباره احتساب امتیاز سنوات، تجربه و پرداخت حقوق و مزایا جانبازان در حین ماموریت آموزشی : نامه…

بخشنامه سال ۹۵ وزارت نیرو درباره بخشودگی انشعاب و هز ینه برق مصرفی ایثارگران، مددجویان و مساجد

پاراف بخشنامه سال ۹۵ وزارت نیرو درباره بخشودگی انشعاب و هز ینه برق مصرفی ایثارگران، مددجویان و مساجد موضوع بخشنامه ۱۰۰/۳۰/۲۵۳۹۶/۹۵ مورخ ۳۰/۵/۹۵ وزارت نیرو…

مبنای بازنشستگی، افزایش سهمیه دانشجویی ایثارگران و مجوز استخدام پایور در نیروی انتظامی

پاراف مبنای بازنشستگی، افزایش سهمیه دانشجویی ایثارگران و مجوز استخدام پایور در نیروی انتظامی : نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند مستمری بازنشستگان مشمول…

جزئیات مصوبات ایثارگری مجلس، دولت مکلف به استخدام فرزندان شهدا و جانبازان دارای شرایط خاص شد

پاراف جزئیات مصوبات ایثارگری مجلس، دولت مکلف به استخدام فرزندان شهدا و جانبازان دارای شرایط خاص شد : نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را…