تصویب کلیات طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری آموزش و پرورش و احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر ایثارگران

تصویب کلیات طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری آموزش و پرورش و احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر ایثارگران

پاراف تصویب کلیات طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری آموزش و پرورش و احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر ایثارگران : کلیات طرح تنظیم برخی…

مجلس سه امتیاز ایثارگران از لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور را حذف کرد

مجلس سه امتیاز ایثارگران از لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور را حذف کرد

پاراف مجلس سه امتیاز ایثارگران از لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور را حذف کرد : نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندهای «ب»، «پ» و «ث»…

پاراف

شرایط ومستند برقراری حقوق بازنشستگی کارمندان مشاغل سخت وزیان آور ، جانبازان و حقوق وظیفه وراث

پاراف شرایط ومستند برقراری حقوق بازنشستگی کارمندان مشاغل سخت وزیان آور ، جانبازان و حقوق وظیفه وراث : قوانین ومقررات : ماده واحده قانون بازنشستگی…

سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

آغاز فعالیت سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد و وزارت علوم

پاراف آغاز فعالیت سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد و وزارت علوم : محمد علی فقیه مدیرکل آموزش بنیاد شهید و…