بخشنامه وزارت نیرو درباره ضریب حقوق کارمندان و افزایش سنواتی و تمدید قرارداد کارکنان قراردادی موقت و انجام کار معین(مشخص) سال ۹۶

بخشنامه وزارت نیرو درباره ضریب حقوق کارمندان و افزایش سنواتی و تمدید قرارداد کارکنان قراردادی موقت و انجام کار معین(مشخص) سال ۹۶

پاراف بخشنامه وزارت نیرو درباره ضریب حقوق کارمندان و افزایش سنواتی و تمدید قرارداد کارکنان قراردادی موقت و انجام کار معین(مشخص) سال ۹۶ : وزارت…

همسان سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته و شاغل، افزایش حداقل ۱۰۰ هزار تومانی

همسان سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته و شاغل، افزایش حداقل ۱۰۰ هزار تومانی

پاراف همسان سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته و شاغل، افزایش حداقل ۱۰۰ هزار تومانی : احمد صافی رئیس کانون بازنشستگان وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به روند اجرای…

پاسخ به استعلاماتی درباره مصادیق حقوق و مزایای مستمر، ماموریت بدون حفظ پست و نحوه پرداخت فوق العاده ماموریت

پاسخ به استعلاماتی درباره مصادیق حقوق و مزایای مستمر، ماموریت بدون حفظ پست و نحوه پرداخت فوق العاده ماموریت

پاراف پاسخ به استعلاماتی درباره مصادیق حقوق و مزایای مستمر، ماموریت بدون حفظ پست و نحوه پرداخت فوق العاده ماموریت : دستگاههای دولتی در فرآیند…

ابلاغیه هایی درباره مصادیق استمرار پرداخت فوق العاده ها، ذخیره مرخصی جانبازان و فوق العاده مشاغل مدیریت بحران

ابلاغیه هایی درباره مصادیق استمرار پرداخت فوق العاده ها، ذخیره مرخصی جانبازان و فوق العاده مشاغل مدیریت بحران

پاراف ابلاغیه هایی درباره مصادیق استمرار پرداخت فوق العاده ها، ذخیره مرخصی جانبازان و فوق العاده مشاغل مدیریت بحران : دستگاههای دولتی در فرآیند ارائه…

ابلاغ افزایش حقوق و تمدید قرارداد کارکنان خدمت معین و زمان پرداخت مطالبات معوق آموزش و پرورش

ابلاغ افزایش حقوق و تمدید قرارداد کارکنان خدمت معین و زمان پرداخت مطالبات معوق آموزش و پرورش

پاراف ابلاغ افزایش حقوق و تمدید قرارداد کارکنان خدمت معین و زمان پرداخت مطالبات معوق آموزش و پرورش : آموزش و پرورش با صدور بخشنامه…

بخشنامه ۱۱۳۰۷۴۰ سازمان اداری و استخدامی درباره اصلاح بخشنامه ۱۱۱۳۷۷۶ نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغل

بخشنامه ۱۱۳۰۷۴۰ سازمان اداری و استخدامی درباره اصلاح بخشنامه ۱۱۱۳۷۷۶ نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغل

پاراف بخشنامه ۱۱۳۰۷۴۰ سازمان اداری و استخدامی درباره اصلاح بخشنامه ۱۱۱۳۷۷۶ نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغل : این بخشنامه با شماره ۱۱۳۰۷۴۰مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲…

بخشنامه ۲۳۷۲ سازمان شهرداریها درباره حداقل و حداکثر حقوق کارکنان شهرداری ها در سال ۹۶

بخشنامه ۲۳۷۲ سازمان شهرداریها درباره حداقل و حداکثر حقوق کارکنان شهرداری ها در سال ۹۶

پاراف بخشنامه ۲۳۷۲ سازمان شهرداریها درباره حداقل و حداکثر حقوق کارکنان شهرداری ها در سال ۹۶ : سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور طی بخشنامه…

تصویبنامه افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی در سال ۹۶

تصویبنامه افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی در سال ۹۶

پاراف تصویبنامه افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی در سال ۹۶ : تصویبنامه هیات وزیران درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران…