رای دیوان درباره تعیین حقوق بازنشستگی براساس سنوات واقعی نه سنوات ارفاقی

پاراف رای دیوان درباره تعیین حقوق بازنشستگی براساس سنوات واقعی نه سنوات ارفاقی : کلاسه پرونده: ۹۵/۷۴۴شماره دادنامه: ۴۲۹موضوع رأی: پس از صدور رای وحدت…

سامانه آنلاین، نحوه ثبت نام و شرایط پرداخت هزینه عینک، عصا و سمعک بازنشستگان کشوری

پاراف سامانه آنلاین، نحوه ثبت نام و شرایط پرداخت هزینه عینک، عصا و سمعک بازنشستگان کشوری : صندوق بازنشستگی کشوری برای پرداخت هزینه های عینک،…

بخشنامه، جزئیات و روش های دریافت خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری

پاراف بخشنامه، جزئیات و روش های دریافت خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری : صندوق بازنشستگی کشوری شرایط و تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان عضو صندوق…